of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ADL-233
İdare Hukuku
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Emrah DUMAN
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
İdare kavramını, idare hukukunun hukuk dalları arasındaki anlam yerini,idari teşkilata hakim ilkeleri, Türk idari teşkilatını,İdari işlem teorisini, idarenin faaliyetlerini, idarenin hareket araçlarını, idarenin sorumluluğunu, idarenin denetlenmesini, idarenin yargısal denetimini öğretmek.
Dersin Hedefleri
İdare kavramını, idare hukukunun hukuk dalları arasındaki anlam yerini,idari teşkilata hakim ilkeleri, Türk idari teşkilatını,İdari işlem teorisini, idarenin faaliyetlerini, idarenin hareket araçlarını, idarenin sorumluluğunu, idarenin denetlenmesini, idarenin yargısal denetimini ve diğer konuları kavrayarak idare hukukunda yetkinlik sağlamak dersin hedefini oluşturmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrenciler, İdare kavramını, idare hukukunun hukuk dalları arasındaki anlam yerini,idari teşkilata hakim ilkeleri, Türk idari teşkilatını,İdari işlem teorisini, idarenin faaliyetlerini, idarenin hareket araçlarını, idarenin sorumluluğunu, idarenin denetlenmesini, idarenin yargısal denetimini ve diğer konuları kavrayarak idare hukukunda yetkinlik sağlamak, Türk kamu idareciliğinde hukuki teşkilat ve işleyiş mantığını oturtabileceklerdir.
Dersin İçeriği
İdare kavramı, idare hukukunun hukuk dalları arasındaki anlam ve yeri,idari teşkilata hakim ilkeler, Türk idari teşkilatı,İdari işlem teorisi, idarenin faaliyetleri, idarenin hareket araçları, idarenin sorumluluğu, idarenin denetlenmesi, idarenin yargısal denetimi dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
1
5
5
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
91
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
İdare Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Ekin Yayınları
Diğer Kaynaklar
-
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak.
 
2
Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek.
 
3
Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek.