of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ADL-235
Borçlar Hukuku
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğretim Görevlisi Selcen DENİZ UZUNBACAK
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Dersin temel amacı, Türk Borçlar Hukukunun genel konuları hakkında bilgi vermek, borç ve borç ilişkisi, borçların doğumu, borcun kaynakları (hukuki işlemlerden doğan borçlar, haksız fillerden doğan borçlar, sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar), borcun ifası, sorumluluk ve borcun sona ermesi konularında öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin Hedefleri
Borçlar hukukuna ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi vermek, borç ilişkisinin kaynakları olan hukuki işlemlerden özellikle sözleşmelerden doğan borç ilişkileri, haksız fiillerden doğan borç ilişkileri, sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, borçların ifası, sorumluluk, borcun sona ermesi gibi temel konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamak dersin hedeflerini oluşturur.

Dersin Öğrenme Çıktıları
Dersin sonunda öğrencilerin borçlar hukukuna ilişkin temel kavramları öğrenmiş olmaları, borcun kaynaklarından olan hukuki işlemlerden doğan borçlar, sözleşmelerden doğan borçlar, haksız fiillerden doğan borçlar ve sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar gibi konularda bilgi sahibi olması, borçların ifasını ve sorumluluk kavramı hakkında bilgi sahibi olması hedeflenmiştir.
Dersin İçeriği
Borç ve borç ilişkisi kavramları, borç ilişkisinin kaynakları, hukuki sözleşmelerden özellikle sözleşmelerden doğan borçlar, haksız fiillerden doğan borçlar, sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar, borç ilişkisinin hükümleri, borçların ifa edilmemesinin sonuçları, borç ilişkilerinde özel durumlar, borç ve borç ilişkisinin sona ermesi ve özel borç ilişkileri dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
14
14
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
108
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Oğuzman, K./Öz, T. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2010, Eren, F., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınları, İstanbul, 2008,
Ayan, M.,Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Mimoza Yayınları, Konya, 2007
Oğuzman, K./Öz, T. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2010, Eren, F., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınları, İstanbul, 2008,
Ayan, M.,Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Mimoza Yayınları, Konya, 2007
Diğer Kaynaklar
Oğuzman, K./Öz, T. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2010, Eren, F., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınları, İstanbul, 2008,
Ayan, M.,Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Mimoza Yayınları, Konya, 2007
Oğuzman, K./Öz, T. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2010, Eren, F., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınları, İstanbul, 2008,
Ayan, M.,Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Mimoza Yayınları, Konya, 2007
Materyal
Dokümanlar
Oğuzman, K./Öz, T. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2010, Eren, F., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınları, İstanbul, 2008,
Ayan, M.,Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Mimoza Yayınları, Konya, 2007
Oğuzman, K./Öz, T. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2010, Eren, F., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınları, İstanbul, 2008,
Ayan, M.,Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Mimoza Yayınları, Konya, 2007
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak.
3
2
Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek.
4
3
Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek.
4