of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ADL-236
İnfaz Kurumları Yönetimi ve İnfaz Hukuku
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör. Selcen DENİZ UZUNBACAK
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Hükmün kesinleşmesinden hükümlünün infaz kurumundan salıverilmesine kadar olan süreç ile infazla ilgili kararları ve koşullu salıverilmeyi de düzenleyen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun incelenerek yeni Türk infaz hukuku hakkında yeterli bilgiyi öğrenciye sunmaktır.
Dersin Hedefleri
Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ileride atılacakları meslek hayatlarında yararlanacakları, infaz kurumundan salıverilmesine kadar olan süreç ile infazla ilgili kararları ve koşullu salıverilmeyi de düzenleyen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun incelenerek yeni Türk infaz hukuku hakkında yeterli bilgiyi sunarak kazanım sağlamaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.Ceza hukuku ile infaz hukukunun ilişkisini ifade edebilme.
2.İnfaz hukukunun insan hakları boyutunu idrak etme.
3.İnfaz sistemini ana hatlarıyla belirtebilme.
4.İnfaz sisteminin birey ve toplum üzerindeki etkilerini değerlendirebilme.
Dersin İçeriği
İnfaz hukukunun amacı, temel kavramları,Ceza kavramı, nitelikleri, türleri, infaz kurumlarının hukuki yapısı, bunlara uygulanacak rejim, infazın gevşetilmesi, tahliye hazırlığı vb. gibi konular dersin içeriğini oluşturur.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
14
14
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
110
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
-Prof.Dr.Timur Demirbaş,İnfaz Hukuku, Ankara,
-Prof.Dr.Veli Özer Özbek,İnfaz Hukuku, Ankara,
-Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları,
-Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
Diğer Kaynaklar
-Prof.Dr.Timur Demirbaş,İnfaz Hukuku, Ankara,
-Prof.Dr.Veli Özer Özbek,İnfaz Hukuku, Ankara,
-Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları,
-Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
Materyal
Dokümanlar
-Prof.Dr.Timur Demirbaş,İnfaz Hukuku, Ankara,
-Prof.Dr.Veli Özer Özbek,İnfaz Hukuku, Ankara,
-Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları,
-Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak.
 
2
Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek.
 
3
Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek.