of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ADL-237
İleri Düzey Bilgisayar ve Klavye Kullanma Teknikleri I
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Dr. Arzu ÖZKANAN
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Öğrencilerin hızın artırmakla birlikte, yabancı dilde metin yazabilmesini sağlama ve hukuki yazıları şekilsel düzenlemeleri ile birlikte yapabilmelerini sağlamaktır.
Dersin Hedefleri
- Öğrenciye Türkçe Klavyesinin öğretilmesi
- Öğrencinin hatasız ve seri yazma becerisinin geliştirilmesi
- On parmakla klavyeye bakmadan 3 dakikada 50 kelimeyi hatasız yazabilme becerisini öğrenciye kazandırmak hedeflenmektedir.
- Bilgisayar uygulamalarını kullanarak alanı ile ilgili yazışmaları yapabilme, bilgiyi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme
- Bilgisayar uygulamalarını kullanarak alanı ile ilgili veriler üzerinde işlem yapabilme, istenen bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilme
- Bilgisayar uygulamalarını kullanarak alanı ile ilgili veriler üzerinde istenen raporları hazırlayabilme
- Bilgisayar uygulamalarını kullanarak alanı ile ilgili veriler üzerinde istenen bilgi ya da raporları sunabilme
- Güncel olan bilgisayar uygulamalarını kullanabilme
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Standart Türkçe F klavyeyi hızlı ve hatasız kullanabilecektir.
2. F klavye kullanırken ekrana ve klavyeye bakmadan yazabilecektir.
3. Kullanım sıklığıyla paralel olarak yazma hızı artacak, hata oranı azalacaktı.
4. Latin alfabesi kullanan diğer dillerde de aynı şekilde hatasız ekrana ve klavyeye bakmadan hızlı yazmayı geliştirebilecektir.
5. Meslekî gelişimlerine paralel olarak uygulama becerileri artacaktır.
6. Bilgisayar uygulamalarını kullanarak alanı ile ilgili yazışmaları yapabilme, bilgiyi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme
7. Bilgisayar uygulamalarını kullanarak alanı ile ilgili veriler üzerinde işlem yapabilme, istenen bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilme
8. Bilgisayar uygulamalarını kullanarak alanı ile ilgili veriler üzerinde istenen raporları hazırlayabilme
9. Bilgisayar uygulamalarını kullanarak alanı ile ilgili veriler üzerinde istenen bilgi ya da raporları sunabilme
10. Güncel olan bilgisayar uygulamalarını kullanabilme
Dersin İçeriği
Hız çalışmaları, yabancı dilde metin çalışmaları, dava karar örneklerini yazma, metinlerin şekilsel düzenlemeleri, sayfa düzenlemeleri, tablolar oluşturma, metin biçimlendirme, dava karar örneklerini yazarak biçimlendirme konuları yer almaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
14
2
28
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
111
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1) Her dilde yabancı dil metinler
2) Kelime tekrarına yönelik her türlü diksiyon tekerlemeleri
3) Yazım kılavuzu
4) Şampiyon kursları ders notları
5) Nuray KESKİN, Klavye Teknikleri On Parmak F Klavye Kullanımı, Bursa.
6) Ali ÜNLÜ, 26 Saatte On Parmak Öğreniyorum, Konya.
7) Menekşe TARHAN ÖZTOPRAK, Klavye Teknikleri, Ankara.
Diğer Kaynaklar
http://turkegitim.net/fklavye/klavyesurattesti.aspx
http://www.interstenoturk.org/klavye-hiz-testi/
yargı kararları
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak.
1
2
Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek.
1
3
Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek.
1