of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ADL-240
Denetimli Serbestlik Tedbirleri ve Uygulaması
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Hatice MESCİ
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Denetimli serbestlik müessesesinin çoğu zaman infaz aşmasında uygulama alanı bulan bir kavram olması sebebiyle, bu ders kapsamında öğrencilerin ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku ve infaz hukuku ile ilgili edindiği bilgileri bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirmesi ve bahse konu hukuk mevzuatının uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Denetimli Serbestlik İşlemleri hakkında bilgi sahibi olmak
Denetimli Serbestlik Kurumunun önemini kavratmak
Denetimli Serbestlik İşlemlerinin türleri ve bunlara uygulanan yaptırımlar hakkında bilgi sahibi olmak
Denetimli Serbestlik Kurumunun teşkilat yapısı ve görevleri hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1- Suç karşılığında uygulanan hapis, adli para cezası ve güvenlik tedbirlerinin neler olduğunu ve bunların türlerini öğrenmek
2- Cezaların ve tedbirlerin nasıl infaz edildiğini öğrenmek
3- Cezaların infaz edildiği kurumların özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak
4- İnfaz sonrası hükümlüler hakkında uygulanan denetimli serbestlik sistemi hakkında bilgi sahibi olmak.
5- Suçun toplumsal sonuçlarını değerlendirmeyi sağlar
6- Toplumdaki suç olgusunun kaynaklarını araştırmayı sağlar
Dersin İçeriği
5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri kanunu, 6291 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infazı Hakkında Kanun ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği başta olmak üzere Denetimle serbestlik ile ilgili hükümlere yer veren diğer mevzuatlar uyarınca, denetimli serbestliğin ne olduğu, hangi durumlarda uygulandığı, uygulanmasında dikkat edilmesi gereken hususların neler olduğu, kimlerin denetimli serbestlik görevini üstlenebileceği, denetimli serbestlik görevlilerinin hak ve ödevleri konuları işlenmekte ve uygulamaya yönelik yargı kararları analizleri yapılmaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
1
15
15
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
101
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu
5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında kanun
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği
Diğer Kaynaklar
5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu
5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında kanun
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği
Materyal
Dokümanlar
5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu
5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında kanun
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak.
 
2
Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek.
 
3
Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek.