of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SOH-237
Pozitif Psikoloji
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Muhammet BENER
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Bu dersle öğrencilere kendi özel yaşamlarında ve öğrencilerin meslek hayatlarında karşılaşacakları dezavantajlı gruplara karşı olaylara pozitif bakış açısı geliştirme amaçlanmaktadır. Düşüncelerin değiştirilebileceği böylece davranışların da nasıl değiştirileceği gösterilmeye çalışılmaktadır.
Dersin Hedefleri
Pozitif psikolojinin geçmişi, olumlu duygulanım, mutluluk ve öznel iyi oluş, psikolojik iyilik hali, psikolojik dayanıklılık, motivasyon, pozitif psikoloji müdahaleler konuları hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve bu konularda davranış değişikliği kazandırmak hedeflenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
• Pozitif psikolojinin gelişimini anlama, • Pozitif psikolojinin temel kavramlarını anlama, • Pozitif psikoloji yaklaşımını meslekte kullanma. Pozitif Psikoloji' nin Genel Psikoloji'den ve diğer psikoloji alt dallarından farkını anlayıp davranışların nasıl farklı gözlemlenebileceğini kavrayabilme.
Dersin İçeriği
Pozitif psikoloji Dersi kapsamında, pozitif psikoloji kapsamında temel tanım ve kavramlar, pozitif psikolojinin kapsamı, kural ve gerekleri, temel ilkeleri, psikoloji sağlamlık, mutluluk, yaşam kalitesi, yaşam doyumu, bireyi değerlendirme, rehberlik hizmetleri, din olgusu ve psikolojik iyi olma hali konuları ele alınır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
114
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
SELİGMAN, Martin, Gerçek Mutluluk, HYB Yay., Ankara, 2007.
Diğer Kaynaklar
HAFFERON Kate & Ilona BANIWELL (Çev. Tayfun DOĞAN), Pozitif Psikoloji Kuram, Araştırma ve Uygulamalar, Nobel Yay., Ankara, 2014.
TARHAN, Nevzat, Pozitif Psikoloji Çoklu zeka uygulamaları, Timaş Yay., İstanbul, 2014.

Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İnsan vücudunun anatomik yapısını ve fizyolojik fonksiyonlarını bilir. Sağlık alanına özgü terminolojiyi etkin kullanır.
1
2
Acil bakımda mesleği ile ilgili ilaçların kullanımı ve tıbbi girişimler konusunda bilgiye sahip olur.
1
3
Acil durumlarda olay yeri ve hasta değerlendirmeyi ve alabileceği önlemleri bilir. Hastane öncesi acil bakımda hasta taşıma tekniklerini ve yöntemlerini bilir.
1