of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IAY-208
Ambulans Servis Eğitimi
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Asuman KOCAKAYA
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Hayati durumlarda hastanın en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmasında Ambulans ve Ambulans içindeki araç gereçleri kullanacak elemanın yetkin hale gelmesi için Ambulans veAcil Bakım Teknikerinin görev ve sorumlulukları konusunda teorik eğitimlerin verilmesi hedeflenmektedir. Kullanılan cihaz ve malzemelerin tanıtımı, Ambulans çeşitleri, Ambulans servis standartları vekanuni sorumlulukların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
-Acil sağlık hizmetlerinin işleyişini bilecek
-Paramediklerin görevlerini bilecek
-Ambulans donanımları ve hasta taşıma teknikleri becerilerini geliştirecek
Dersin Öğrenme Çıktıları
- Ambulans ekipmanlarını bilir
- Ambulans ekipmanlarının kullanılmasını hatırlar.
- Tüm ambulans ekipmanlarını kullanma becerisini kazanır.
- Hastayı taşırken uygun taşıma yöntemlerini kullanır.
- Görev ve sorumluluklarının farkında olur.
Dersin İçeriği
Ambulans Servis Standartları Acil Tıp Servis Sistemi Araç ve Ekipman Kontrolü Trafik Bilgisi Telsiz ve Haberleşme Kanuni Sorumluluklar Ambulans malzemeleri ve kullanımı Kırık-çıkık-burkulmalarda kullanılan alet ve malzemeler Doğum seti Çevresel Aciller; Yanık Seti Çevresel Aciller; Travma Seti Afet durumlarında kurtarma ve güvenlik Vaka Çalışması
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
1
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
14
1
14
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
112
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1)Hasta ve Yaralıların Acil Bakımı ve Nakledilmesi, Amerikam Ortopedik ve Cerrahlar Akademisi
2)Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitim Kitabı 3)Ambülans Hizmetleri Yönetmeliği
Diğer Kaynaklar
Ambülans Hizmetleri Yönetmeliği
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İnsan vücudunun anatomik yapısını ve fizyolojik fonksiyonlarını bilir. Sağlık alanına özgü terminolojiyi etkin kullanır.
5
2
Acil bakımda mesleği ile ilgili ilaçların kullanımı ve tıbbi girişimler konusunda bilgiye sahip olur.
5
3
Acil durumlarda olay yeri ve hasta değerlendirmeyi ve alabileceği önlemleri bilir. Hastane öncesi acil bakımda hasta taşıma tekniklerini ve yöntemlerini bilir.
2