of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ECZ-120
Fizyoloji
4.0
0.0
0.0
4.0
4.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr.Öğr.Üyesi Erkan Aksöz
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Öğrencilerin, insan organizmasının canlılığını sürdürmede hücre, organ ve sistemlerin işleyiş mekanizmalarını ve bu yapıların birbirleri ile ilişkilerini kavramalarını sağlamaktır.
Dersin Hedefleri
Vücudun işleyiş mekanizmalarının, organ ve sistemlerin bir bütün olarak denge içinde çalışmasının kavranması, bu sistemler ile ilgili kavramların ve terminolojinin öğrenilmesini sağlamak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Fizyolojinin temel kavramlarının bilinmesi, hücre ve organ sistemlerinin işleyişinin anlaşılması, bu sistemlerin organizmada iç dengenin sağlanmasında koordine bir şekilde çalışmasındaki ilkelerin kavranması.
Dersin İçeriği
Fizyolojinin tanımı, fizyolojik temel kavramlar, Hücre fizyolojisi, Sıvı dinamikleri, Sinir sistemi ve membran fizyolojisi, Kardiyovasküler sistem fizyolojisi, Solunum sistemi fizyolojisi, Böbrek ve üriner sistem fizyolojisi, Gastrointestinal sistem fizyolojisi, Endokrin sistem fizyolojisi, Metabolizma ve enerji dengesi, Termoregülasyon, Üreme sistemi ve gebelik fizyolojisi, Kan fizyolojisi, İmmün sistem fizyolojisi
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
12
4
48
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
40
40
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
60
60
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
148
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Eczacılık mesleğini, mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda, etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde uygulayabilme ve gerektiğinde bu anlamda inisiyatif kullanabilme
 
2
Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanabilme
 
3
Eczacılık meslek uygulamalarındaki süreçleri ve kişiler arası ilişkileri yönetebilme ve iletişim yeteneklerini kullanabilme