of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ECZ-121
Eczacılık Tarihi ve Deontoloji
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör. Muhammed Tilahun MUHAMMED
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Eczacılık öğrencilerine eczacılık mesleğinin tarihçesini anlatmak ve deontoloji konusunda temel kavramaları aktarmaktır. Bu kapsamda dünyadaki kadim medeniyetlerde eczacılık tarihi için önemli gelişmeler aktarılacaktır. Deontoloji konusunda öğrencinin temel kavramlar kavraması ve mesleki hayatında uygulamasını sağlayarak eczacılık iyi uygulamalarını teşvik etmek.
Dersin Hedefleri
Bu dersin sonucunda öğrencinin eczacılık tarihinin genel dünya tarihi akışında nasıl geliştiği öğrenmesi hedeflemektedir. Eczacılık tarihi önemli aşamaları geçirirken diğer bilim dallar ile, özellikle de sağlık bilimleri ile ilişkisi nasıl olduğu anlatılması öğrencilerin mesleki hayatında kuracakları iletişime katkı sağlaması beklenmektedir. Deontolojinin ana hedefi mesleki etik kurallara bağlı yeni eczacılar yetiştirmektir. Ayrıca kanunlar ve yönetmelikler ile belirtilmiş deontoloji kuralları da öğrenciye aktarılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
-Öğrenci deontolojinin temel kavarmalarını öğrenecek.
-Öğrenci deontolojik tartışmaları içeren yaşanmış olayları öğrenecek ve tartışacak.
-Deontoloji kurallarını öğrenmesi bu kurallara uygun hareket edecek eczacı olmasını sağlayacak.
-Batı medeniyetinde eczacılık tarihinin gelişmesini
-Doğu medeniyetinde eczacılık tarihinin gelişmesini
-Türk medeniyetinde eczacılık tarihinin gelişmesini
-Farklı medeniyetler arasındaki eczacılık gelişmeleri karşılaştırabilecek.
-Eczacılık tarihinde önemli bilim insanları tanıyacak.
-Medeniyetlerin ittifaklarında önemli bir örnek olan eczacılık ve tıp tarihinin mehenk taşlarını öğrenmiş olacak.
-Eczacılık tarihi diğer sağlık bilimleri özellikle tıp ile etkileşimini ve ayrışmasını öğrenecek.
-Eczacılık tarihi gelişmelerden ilham alarak şuanda eczacılık mesleğinde yaşanan sorunlara çözüm arayabilecek.
Dersin İçeriği
1.Hafta: Deantoloji, temel kavramları, deontolojik temel ilkeleri
2.Hafta: Vaka tartışması, örnek deontolojik olaylar
3.Hafta: Mezopotamya'da tıp ve eczacılık uygulamalar
4.Hafta: Eski Mısır'da tıp ve eczacılık uygulamalar
5.Hafta: Eski Hint'te tıp ve eczacılık uygulamalar
6.Hafta: Eski Çin'de tıp ve eczacılık uygulamalar
7.Hafta: Eski Yunan'da tıp ve eczacılık uygulamalar
8.Hafta: Eski Roma'da tıp ve eczacılık uygulamalar
9.Hafta: Bizans ve Ortaçağ'da tıp ve eczacılık uygulamalar
10.Hafta: İslam medeniyetinde tıp ve eczacılık uygulamalar
11.Hafta: İslam Öncesi Türklerde ve Anadolu Selçuklularda tıp ve eczacılık uygulamalar
12.Hafta: Osmanlılarda tıp ve eczacılık uygulamalar
13.Hafta: Türkiye'de Eczacılık Eğitimi
14.Hafta: Türkiye'de Eczaneler ve İlaç Sanayi
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
  
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
   
Kısa Sınav
  
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
   
Ödev
  
Ödevler
   
Devam
  
Sunum
   
Uygulama
  
Proje
   
Labaratuvar
  
Laboratuvar Çalışması
   
Proje
  
Arazi ya da Alan Çalışması
   
Atölye
  
Ara Sınavlar
   
Seminer
  
Yarıyıl Sonu Sınavı
   
Arazi Çalışması
  
İş Yükü Saati(30)
 
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
 
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
  
Toplam
  
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Eczacılık mesleğini, mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda, etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde uygulayabilme ve gerektiğinde bu anlamda inisiyatif kullanabilme
 
2
Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanabilme
 
3
Eczacılık meslek uygulamalarındaki süreçleri ve kişiler arası ilişkileri yönetebilme ve iletişim yeteneklerini kullanabilme