of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ECZ-128
Laboratuvar Güvenliği
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ERZURUMLU
Dersin Yardımcıları
Prof.Dr.Muammer Canel , Laboratory Safety, Ankara University Science Faculty Publishing Nr:26
Akçelik, H. 2007. Laboratuar Güvenliği. Ege Üniversitesi Yayınları. 89 s. Canel M. 1995. Laboratuar Güvenliği. AÜFF yayınları No:65, Ankara.
Dersin Amacı
Laboratuvar çalışmalarında öğrencilerin karşılaşabileceği araç-gereç, kimyasal ve kişisel kaynaklı olası kazaları tanıtarak alınacak önlemleri öğretmek suretiyle; kimyasal, fiziksel ve biyolojik zararlılarla laboratuvarda güvenli bir şekilde çalışmanın genel prensiplerini edinmektir.
Dersin Hedefleri
Laboratuvar tekniklerini tanımlama becerisine sahip olmak.
Laboratuvarda kişisel güvenlik önlemleri alabilecek seviyeye ulaşmak.
Kimyasal, radyoaktif ya da enfekte materyal tehlikesine karşı önlem alabilme becerisine sahip olmak.
Laboratuvardaki çalışma kurallarını bilme ve uygulayabilme.
Laboratuvardaki olası acil durum ve kaza durumlarında doğru hareket edebilme.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Laboratuvar güvenliği eğitiminde kimyasal, biyolojik ve fiziksel riskleri anlayabilir. 
Acil durumlarda ne yapılacağını bilebilir. 
Uyulması gereken başlıca güvenlik standartları hakkında bilgilidir.
Laboratuvarda güvenlik önlemleri hakkında bilgi sahibidir.
Laboratuvar güvenliğinin önemini anlayabilir.
Dersin İçeriği
Laboratuvarı bekleyen araç-gereç, laboratuvar düzeni, laboratuvarda uyulması gereken başlıca güvenlik standartları, biyogüvenlik düzeyleri, kimyasal ve kişisel kaynaklı olası laboratuvar kazaları ve önlemleri, kimyasal maddelerin tanınması, toksik, patlayıcı, parlayıcı maddeler, asitler-bazlar, radyoaktivite hakkında genel bilgiler ve bu kimyasallar ile güvenli çalışma kuralları, laboratuvar güvenlik ekipmanlarının tanınması ve kullanım prensipleri, biyolojik zararlılar, deney hayvanları ile çalışmada genel prensipler, kişisel hijyen, acil durumlar.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
   
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
   
Ödev
0
0
Ödevler
   
Devam
0
0
Sunum
   
Uygulama
0
0
Proje
   
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
   
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
   
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
   
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
   
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
 
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Eczacılık mesleğini, mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda, etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde uygulayabilme ve gerektiğinde bu anlamda inisiyatif kullanabilme
 
2
Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanabilme
 
3
Eczacılık meslek uygulamalarındaki süreçleri ve kişiler arası ilişkileri yönetebilme ve iletişim yeteneklerini kullanabilme