of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ING103
İngilizce
4.0
0.0
0.0
4.0
4.0
1. Yıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğretim Görevlisi Utku Takka
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
The Common European Framework A1- A2 Skills
Dersin Hedefleri
Somut bir türdeki ihtiyaçların karşılanmasına yönelik günlük ifadeleri ve çok basit ifadeleri anlayabilir ve kullanabilir.
Kendilerini ve başkalarını tanıtabilir ve nerede yaşadıkları, tanıdıkları insanlar ve sahip oldukları şeyler gibi kişisel detaylar hakkında sorular sorabilir ve cevaplayabilir.
Diğer bir kişinin yavaşça ve açıkça konuşması ve yardım etmeye hazır olması koşuluyla basit bir şekilde etkileşime girebilir.
En yakın ilgi alanlarıyla ilgili cümleleri ve sık kullanılan ifadeleri anlayabilir (örneğin, çok temel kişisel ve aile bilgileri, alışveriş, yerel coğrafya, istihdam).
Bilinen ve rutin konularda basit ve doğrudan bilgi alışverişi gerektiren basit ve rutin görevlerde iletişim kurabilir.
Temelleri, yakın çevresi ve acil ihtiyaç alanlarındaki hususları basit bir şekilde tarif edebilir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
The Common European Framework A1- A2 Skills
Dersin İçeriği
Somut bir türdeki ihtiyaçların karşılanmasına yönelik günlük ifadeleri ve çok basit ifadeleri anlayabilir ve kullanabilir.
Kendilerini ve başkalarını tanıtabilir ve nerede yaşadıkları, tanıdıkları insanlar ve sahip oldukları şeyler gibi kişisel detaylar hakkında sorular sorabilir ve cevaplayabilir.
Diğer bir kişinin yavaşça ve açıkça konuşması ve yardım etmeye hazır olması koşuluyla basit bir şekilde etkileşime girebilir.
En yakın ilgi alanlarıyla ilgili cümleleri ve sık kullanılan ifadeleri anlayabilir (örneğin, çok temel kişisel ve aile bilgileri, alışveriş, yerel coğrafya, istihdam).
Bilinen ve rutin konularda basit ve doğrudan bilgi alışverişi gerektiren basit ve rutin görevlerde iletişim kurabilir.
Temelleri, yakın çevresi ve acil ihtiyaç alanlarındaki hususları basit bir şekilde tarif edebilir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
2
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
30
2
60
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
20
1
20
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
2
15
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
130
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Öğretim Elemanları tarafından hazırlanan ders notları
Diğer Kaynaklar
Konyalı, F., Tolungüç, G. (2002). www.dbe.off-line.readings2. Ankara: METU Press
Güleç, Z. & Özkan, Y., Dikmen, F.E., (1998) Development of Reading and Writing Skills. Ankara: METU Press
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
 
2
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
 
3
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.