of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ING-111
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olan Öğrenciler İçin)
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Yabancı Diller Yüksekokulu Okutmanları
Dersin Yardımcıları
School of Foreign Language Instructors
Dersin Amacı
Öğrencilerin;
- analitik ve eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmek,
- metin içindeki düşünceleri değerlendirme ve analiz etmelerine yardımcı olmak,
- öğrenci merkezli sözcük çalışmaları ile etkin sözcük dağarcıklarını geliştirmek,
Dersin Hedefleri
Öğrencilerin;
- analitik ve eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmek,
- metin içindeki düşünceleri değerlendirme ve analiz etmelerine yardımcı olmak,
- öğrenci merkezli sözcük çalışmaları ile etkin sözcük dağarcıklarını geliştirmek,
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrencilerin;
- analitik ve eleştirel düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi
- okuma parçaları yardımı ile kelime dağarcıklarını geliştirerek metin içindeki düşünceleri değerlendirip analiz edebilmeleri
- dönem ödevi, rapor çalışmaları gibi akademik yazma becerilerinde gerekli sözcük dağarcığını edinmeleri

Dersin İçeriği
Akademik okuma ve yazmada gerek duyulan okuma alt becerilerine uygun okuma parçaları
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
10
1
10
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Gülsen, F., Tolungüç, G. (2008). www.dbe.off-line.readings1. Ankara: METU Press
Diğer Kaynaklar
Öğretim Elemanları tarafından hazırlanan ders notları
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen bilimleri ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimini; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.
0
2
Karmaşık Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.
0
3
Elektrik-Elektronik Mühendisliği kapsamında karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.
0