of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ENF-150
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim)
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör.Dr.Faruk Süleyman BERBER
Öğr.Gör.Dr.Hamit ARMAĞAN
Öğr.Gör.Kazım Koray ÜÇTOP
Öğr.Gör.Ömer KUŞÇU
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencilerin, temel bilişim teknolojilerini kullanma becerilerinin geliştirilmesi, Ofis programları olarak bilinen programlarla her türlü belge, sunum, hesap tablosu ve veritabanı uygulamalarını yapabilmesi, interneti etkin bir şekilde kullanarak gerekli arama, bilgiye erişim ve bilgiyi paylaşma yeterliliklerini kazanmaları, bilişim teknolojileri ile ilgili güvenlik ve etik kavramlarını bilen bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlamaktır.
Dersin Hedefleri
Bilişim Teknolojilerinin Tarihsel Gelişimi, Güncel Bilişim Teknolojileri Kavramları, Donanım ve Yazılım Kavramlarını Öğrenmek İşletim Sisteminin Etkin Kullanımını sağlamak, Ofis Yazılımlarının(Word,Excel,Powerpoint ve Access) Etkin Kullanımını sağlamak, İnternet Erişim Yöntemleri, İnternet Kullanımı, İnternetle ilgili güncel kavram ve teknolojilerin öğretilmesi, Bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkilerinin öğretilmesi, Bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları öğrenmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.Bilgisayarın tarihi gelişimi, donanım ve yazılım kavramlarını bilir, 2.İşletim sistemi nedir ve işletim sisteminin kullanımını bilir. 3.İnternetle ilgili kavramları ve internette yapılan işlemleri(eposta işlemleri,arama işlemleri vb.) bilir. 4.Kelime işlemci programını bilir ve kullanır. 5.Hesap tablosu programını bilir ve kullanır. 6.Sunu hazırlama programını bilir ve kullanır. 7.Veritabanı yönetimi programını bilir ve kullanır.
Dersin İçeriği
Bilgisayarın tarihi gelişimi, donanım ve yazılım kavramları, İşletim sistemleri ve kullanımı,İnternetle ilgili kavramlar, Kelime işlemci programı, Hesap tablosu programı, Sunu hazırlama programı, Veritabanı yönetimi programı.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
30
Ödevler
1
4
4
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
14
14
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
28
28
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
116
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
http://enformatik.sdu.edu.tr/
adresinde yayınlanmaktadır.
Diğer Kaynaklar
http://enformatik.sdu.edu.tr/
adresinde yayınlanmaktadır.
Materyal
Dokümanlar
http://enformatik.sdu.edu.tr/
adresinde yayınlanmaktadır.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak.
0
2
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak.
0
3
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak.
0