of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ENF-150
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim)
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör.Dr.Faruk Süleyman BERBER
Öğr.Gör.Dr.Hamit ARMAĞAN
Öğr.Gör.Ömer KUŞÇU
Öğr.Gör.Kazım Koray ÜÇTOP
Öğr.Gör.Ali Erten TENDERİS
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencilerin, temel bilişim teknolojilerini kullanma becerilerinin geliştirilmesi, Ofis programları olarak bilinen programlarla her türlü belge, sunum, hesap tablosu ve veritabanı uygulamalarını yapabilmesi, interneti etkin bir şekilde kullanarak gerekli arama, bilgiye erişim ve bilgiyi paylaşma yeterliliklerini kazanmaları, bilişim teknolojileri ile ilgili güvenlik ve etik kavramlarını bilen bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlamaktır.
Dersin Hedefleri
Bilişim Teknolojilerinin Tarihsel Gelişimi, Güncel Bilişim Teknolojileri Kavramları, Donanım ve Yazılım Kavramlarını Öğrenmek
İşletim Sisteminin Etkin Kullanımını sağlamak, Ofis Yazılımlarının(Word,Excel,Powerpoint ve Access) Etkin Kullanımını sağlamak,
İnternet Erişim Yöntemleri, İnternet Kullanımı, İnternetle ilgili güncel kavram ve teknolojilerin öğretilmesi,
Bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkilerinin öğretilmesi,
Bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları öğrenmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.Bilgisayarın tarihi gelişimi, donanım ve yazılım kavramlarını bilir,
2.İşletim sistemi nedir ve işletim sisteminin kullanımını bilir.
3.İnternetle ilgili kavramları ve internette yapılan işlemleri(eposta işlemleri,arama işlemleri vb.) bilir.
4.Kelime işlemci programını bilir ve kullanır.
5.Hesap tablosu programını bilir ve kullanır.
6.Sunu hazırlama programını bilir ve kullanır.
7.Veritabanı yönetimi programını bilir ve kullanır.
Dersin İçeriği
Bilgisayarın tarihi gelişimi, donanım ve yazılım kavramları,
İşletim sistemleri ve kullanımı,İnternetle ilgili kavramlar,
Kelime işlemci programı, Hesap tablosu programı, Sunu hazırlama programı, Veritabanı yönetimi programı.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
7
7
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
21
21
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
SDÜ Enformatik Bölüm Başkanlığı'nca geliştirilen e-ders içeriği bulunmaktadır.
Diğer Kaynaklar
SDÜ Enformatik Bölüm Başkanlığı'nca geliştirilen e-ders içeriği bulunmaktadır.
Materyal
Dokümanlar
SDÜ Enformatik Bölüm Başkanlığı'nca geliştirilen e-ders içeriği bulunmaktadır.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
5
2
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
5
3
Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
5