of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/15/2020
Bölüm
Teknik Eğitim Fakültesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ATA160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
1. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
12-Durmuş KARAMAN
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Atatürk'ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek
Dersin İçeriği
Osmanlının çöküş sebeplerine genel bir bakış, Türkiye Cumhuriyeti?nin kuruluşuna giden yol, Osmanlı?nın son dönemindeki fikir akımları, Mondros mütarekesi sonrasında ülkenin karşı karşıya kaldığı durum ve Atatürk?ün Samsun yolculuğu, Milli Mücadelenin ilk adımı, Milli güçler ve Misak-ı Milli, TBMM?nin kurulması, savaşın idaresini ele alması ve Batı Cephesindeki savaşlar, Büyük Taarruz ve zafer.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
 
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
 
Uzmanlık/Alan Dersi
 
Destek Dersi
 
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
 
Aktarılabilir Beceri Dersi
 
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
İmparatorluktan Milli Devlete geçiş sürecini gerekçeleri ile birlikte anlamak ve değerlendirmek
DK10
Türk modernleşme sürecinin temellerini anlayarak dersler çıkarmak
DK3
Güncel konuları tarihi bilgiler ışığında değerlendirebilme yeteneğini kazandırma
DK4
Sosyal Politika, Siyaset bilimi ve uluslarası ilişkiler ile ilgili bilgilere sahip olmak
DK
Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği
DK
Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak
DK
Milli değerlerle evrensel değerlerin sentezini yapabilme yetisi kazandırma
DK
Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak
DK
Girişimci ruhuna sahip olmak
DK
Etik değerlere sahip olmak