of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/28/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TUR-170
Türk Dili I
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
1. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
ELif Ülkü Yıldırım
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
elifyildirim@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin Türkçe kelime, gramer, anlam ve yazma becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği
Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür bağlantısı. Dil toplum bağlantısı. Yeryüzündeki diller ve Türkçenin bu diller arasındaki yeri. İmla ve noktalama kuralları. Ses bilgisi-yapı bilgisi-kelime-fiiller-keleme grupları-cümle.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
 
Uzmanlık/Alan Dersi
 
Destek Dersi
 
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
 
Aktarılabilir Beceri Dersi
 
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Dilin ne olduğunu, insan hayatındaki önemini, duygu ve düşünce ile dil arasındaki bağı kavrar. Duygu ve düşüncelerini dilini en güzel ve doğru şekilde kullanarak aktarma becerisi gelişir.
DK2
Dilin kültürle olan bağını, millet-dil ilişkisi ve buna bağlı olarak toplum açısından dilin önemini anlayarak dilin korunması ve geliştirilmesi bilincini edinir.
DK3
Dünya dillerinin sınıflandırılması konusunda bilgi sahibi olarak Türk Dilinin yapı ve köken bakımından hangi diler arasında yer aldığını yapısal ve akrabalık özellikleri olarak neleri içerdiğini kavrar.
DK4
Türk Dilinin tarihi süreçi ve özellikle Türkiye Türkçesinin bugünkü durumuna kadar süregelen gelişme ve değişmeleri ile ilgili bilgisi olur.
DK5
Dilimizin ses uyumları, sez özellikleri konusunda bilgilenerek dili doğru kullanabilme yeteneğini geliştirir.
DK6
Dilin şekil olarak özelliklerini kavrayarak iletişimde dili doğru kullanma ve kendini doğru ifade etme becerisi gelişir.
DK7
Anlam özellikleri açısından kelimeleri kavrar.
DK8
Kelime türleri hakkında bilgi sahibi olur. Sosyal hayatta dil becerilerini doğru kullanarak kendini doğru ifade eder.
DK9
Cümleyi bütün özellikleriyle kavrar. Dili doğru kullanma, düzgün cümleler meydana getirme yeteneği gelişir.
DK10
Dilin yazım kurallarını bilir. Noktalama işaretlerinin doğru kullanımını bilir. Her ortamda ve durumda sağlıklı bir ietişim kurma becerisi gelişir.