Ders Adı Karşılaştırmalı Vergi Sistemleri
Ders Kodu 02MLY1111
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Hüseyin Güçlü ÇİÇEK
Dersin Yardımcıları 7-Süleyman DİKMEN
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. İleri vergi bilgisine sahip olmak. 2. Makro ölçekte vergi analizi yapabilmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Uluslararası vergi hukukunun kaynakları ve ilkeleri konuları. Ülke vergi sistemleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Uluslararası vergi sistemlerini kavraması. 2. Seçilmiş ülke sistemlerinin değerlendirilmesi. 3. Ülke vergi sistemlerinin karşılaştırılması.
Dersin Amacı Öğrencilerin karşılaştırmalı olarak ülke vergi sistemleri hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
WorkPlacement Maliye Bakanlığı, OECD, World Bank, IMF, Ulusal ve Uluslararası Vergi Denetim Firmaları,
Hafta Konular  
1 Küreselleşme ve vergi yetkisinin gelişimi
2 Uluslararası vergileme hukukunun kaynakları
3 Uluslararası vergileme hukukunun ilkeleri
4 Seçilmiş ülke örnekleri uygulaması
5 Seçilmiş ülke örnekleri uygulaması
6 Seçilmiş ülke örnekleri uygulaması
7 Seçilmiş ülke örnekleri uygulaması
8 Seçilmiş ülke örnekleri uygulaması
9 Seçilmiş ülke örnekleri uygulaması
10 Seçilmiş ülke örnekleri uygulaması
11 Seçilmiş ülke örnekleri uygulaması
12 Seçilmiş ülke örnekleri uygulaması
13 Seçilmiş ülke örnekleri uygulaması
14 Seçilmiş ülke örnekleri uygulaması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Özel kesimle kamu kesimine yön veren ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorumlama, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme ve çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm önerebilmek. 5
2 Kamu ekonomisi alanında devletin mali durumunu/konumunu belirleyen maliye teorisi, gelir-gider, bütçe ve borçlanma teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler ışığında analiz yapabilme ve politika üretilmesi ve uygulamasına katkı sağlayabilmek. 5
3 Kamu finansman araçları ve kamu finansman araçlarından en sağlam kaynak olan vergiye ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip olunması ve karşılaştırma yapılabilmesi, özellikle kamu gelirleri türleri, vergi teorisi ve fonksiyonları, vergileme ilkeleri, temel kavramları ve tekniği gibi konularda temel ve pratik bilgilere sahip olma. 5
4 Vergileme dışında en sık başvurulan kamu finansman kaynağı olan kamu borçlanmasına yönelik teorik konularda bilgi sahibi olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğinin kazandırılması ayrıca kamu harcamalarına yönelik yaklaşımların teorik ve pratik yansımaları üzerinde bilgi sahibi olunması. 5
5 Gerek kamu gerekse özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken yeterli düzeydeki maliye, hukuk, işletme, iktisat ve muhasebe bilgisine sahip olmalarının sağlanması. Her iki kesimin ihtiyaç duyduğu donanımlı elemanların yetiştirilmesi. 5
6 Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisi ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve isabetli tahminlerde bulunabilen, sebep ve sonuçlar arasındaki ilişkileri göz önünde bulundurabilen, stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlayıcı bilgilerle donatmak. 5
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim yeterliliğine sahip olan özel ve kamu sektöründe faaliyette bulunacak nitelikli yöneticilerin yetiştirilmesi. 5
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olarak bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilen ve dış dünyadaki gelişmeleri doğrudan takip edebilen ve ekonomik-mali kararlarını bu gelişmeler göre saptayabilen özgüvene sahip elemanların kamu ve özel sektörde istihdam edilebilmesini sağlamak. 5
9 Toplumsal bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olan, mali-ekonomik alanlardaki bilgi sistemleri konusunda donanımlı ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen, temel yazılımları kullanabilen elemanların istihdamına katkı sağlamak. 5
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurabilme, bilgi ve düşüncelerini başkalarına aktarabilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen, bilgileri analiz edebilme ve sorumluluk alabilme yeterliliğine sahip kişilerin yetiştirilmesi. 5
11 Maliye alanı ile ilgili edinilmiş bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, diğer disiplinlerle işbirliği yaparak disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 25
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 25
Devam 1 25
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 25
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Piketty - Kapital İclal Dağlıoğlu, Hüseyin Güçlü Çiçek - Uluslararası Vergileme İlkeleri Ve Uluslararası Vergilemenin Amaçları Üzerine Bir Değerlendirme Hüseyin Güçlü ÇİÇEK - Sibel Mutlucan Sayın -ULUSLARARASI VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Osman Pehliva, Ersan Öz - Uluslararası Vergi Sorunları
Diğer Kaynaklar OECD Kaynakları
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)