Ders Adı Karşılaştırmalı Bütçe ve Mali Yönetim Sistemleri
Ders Kodu 02MLY1114
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Serpil AĞCAKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Mali yönetim sistemlerini bilir Mali yönetim sistemlerini analiz eder
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kamu bütçelerinin ve yönetim sistemlerinin yapılarının ve uygulamalarının analitik bir incelemeye tabi tutulması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kamu bütçelerini bilir Bütçe analizi yapar Dünyada ve Türkiye'de günümüz bütçelerini inceler
Dersin Amacı Dersin amacı siyaset, yönetim ve genel olarak sosyal bilim konularında kuramsal ve kavramsal temelde bilgi sahibi olmak ve bu alanlardaki bilgileri hayatta kullanabilme becerisi kazandırmaktır.
WorkPlacement Derslikler
Hafta Konular  
1 Giriş: Bütçe Kavramı
2 Kamu ekonomisi ve bütçelemesi
3 Bütçe ve Politik Ekonomi
4 Kamu mali yönetimi
5 Bütçe ve Karar verme
6 Bütçe prensipleri ve özellikleri
7 Bütçe Utgulaması 1, Bütçe Utgulaması 2, Bütçe Utgulaması 3,
8 Kamu mali yönetimi ve denetiminin amacı ve kapsamı
9 Kamu mali yönetiminde reform, değişen anlayış ve dayandığı yaklaşımlar
10 Kamu kaynağının kullanılmasının genel esasları, Mali saydamlık
11 Kamu mali yönetimi ve hesap verme sorumluluğu
12 Stratejik planlama, performans esaslı bütçe
13 Kamu Mali Yönetiminin Uygulama Esasları
14 Mali Yönetim Uygulaması 1, Mali Yönetim Uygulaması 2, Mali Yönetim Uygulaması 3,
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Özel kesimle kamu kesimine yön veren ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorumlama, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme ve çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm önerebilmek. 5
2 Kamu ekonomisi alanında devletin mali durumunu/konumunu belirleyen maliye teorisi, gelir-gider, bütçe ve borçlanma teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler ışığında analiz yapabilme ve politika üretilmesi ve uygulamasına katkı sağlayabilmek. 5
3 Kamu finansman araçları ve kamu finansman araçlarından en sağlam kaynak olan vergiye ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip olunması ve karşılaştırma yapılabilmesi, özellikle kamu gelirleri türleri, vergi teorisi ve fonksiyonları, vergileme ilkeleri, temel kavramları ve tekniği gibi konularda temel ve pratik bilgilere sahip olma. 5
4 Vergileme dışında en sık başvurulan kamu finansman kaynağı olan kamu borçlanmasına yönelik teorik konularda bilgi sahibi olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğinin kazandırılması ayrıca kamu harcamalarına yönelik yaklaşımların teorik ve pratik yansımaları üzerinde bilgi sahibi olunması. 5
5 Gerek kamu gerekse özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken yeterli düzeydeki maliye, hukuk, işletme, iktisat ve muhasebe bilgisine sahip olmalarının sağlanması. Her iki kesimin ihtiyaç duyduğu donanımlı elemanların yetiştirilmesi. 5
6 Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisi ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve isabetli tahminlerde bulunabilen, sebep ve sonuçlar arasındaki ilişkileri göz önünde bulundurabilen, stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlayıcı bilgilerle donatmak. 5
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim yeterliliğine sahip olan özel ve kamu sektöründe faaliyette bulunacak nitelikli yöneticilerin yetiştirilmesi. 5
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olarak bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilen ve dış dünyadaki gelişmeleri doğrudan takip edebilen ve ekonomik-mali kararlarını bu gelişmeler göre saptayabilen özgüvene sahip elemanların kamu ve özel sektörde istihdam edilebilmesini sağlamak. 5
9 Toplumsal bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olan, mali-ekonomik alanlardaki bilgi sistemleri konusunda donanımlı ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen, temel yazılımları kullanabilen elemanların istihdamına katkı sağlamak. 5
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurabilme, bilgi ve düşüncelerini başkalarına aktarabilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen, bilgileri analiz edebilme ve sorumluluk alabilme yeterliliğine sahip kişilerin yetiştirilmesi. 5
11 Maliye alanı ile ilgili edinilmiş bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, diğer disiplinlerle işbirliği yaparak disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 30
Finalin Başarıya Oranı 70
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 23 2 46
Ödevler 3 30 90
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu ders ile ilgili ders notu değişiklik gösterecektir.
Diğer Kaynaklar -----------
Materyal
Dökümanlar -----------
Ödevler Konular kapsamında ödevler verilecektir.
Sınavlar vize, final, ödev
Materyal Diğer ----------
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)