Ders Adı cumhuriyet dönemi mali gelişmeler
Ders Kodu 02MLY1115
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-ceyda şataf
Dersin Yardımcıları 7-serdar yay
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren yaşanılan ekonomik gelişmeyi, karşılaşılan sorunları öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders, Türkiye Cumhuriyetinin ekonomik gelişmeleri ve maliye politikalarını içerir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Öğrencilere geçmiş dönemdeki mali olayları öğretmek ve şimdiki ekonomik durumla ilgili analiz yapabilmek 1. Öğrencilere geçmiş dönemdeki mali olayları öğretmek ve şimdiki ekonomik durumla ilgili analiz yapabilmek
Dersin Amacı Dersin amacı ülkemizde uygulanan farklı ekonomi politikalarını karşılaştırmak, mali gelişmeleri analiz etmektir.
WorkPlacement kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Cumhuriyetin ilk yıllarındaki kurumsal gelişmeler, İzmir İktisat Kongresi
2 1923-1930 Dönemi Türkiye Ekonomisi, Kamu Maliyesi
3 1930-1946 Dönemi Türkiye Ekonomisi, Kamu Maliyesi
4 1946-1953 Dönemi Türkiye Ekonomisi, Kamu Maliyesi
5 1953-1960 Dönemi Türkiye Ekonomisi, Kamu Maliyesi
6 Planlamanın Gerekçeleri ve Kurumsal Gelişmeler
7 Planlamanın Gerekçeleri ve Kurumsal Gelişmeler
8 Vize haftası
9 Kalkınma Planlarının Genel Değerlendirilmesi ve İktisat Politikaları
10 1970-1980 Döneminde yaşanan istikrarsızlıkların nedenleri,
11 24 Ocak 1980 Kararları ve temel felsefesi
12 Serbest Piyasa Ekonomisi ve Türkiye'de 1980 sonrası dönemin analizi
13 1990-2000 Dönemi Türkiye Ekonomisi, Kamu Maliyesi
14 Cumhuriyetten bu yana Makro Büyüklüklerin Değerlendirilmesi(Büyüme, Gelir Dağılımı vs.)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Özel kesimle kamu kesimine yön veren ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorumlama, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme ve çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm önerebilmek. 5
2 Kamu ekonomisi alanında devletin mali durumunu/konumunu belirleyen maliye teorisi, gelir-gider, bütçe ve borçlanma teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler ışığında analiz yapabilme ve politika üretilmesi ve uygulamasına katkı sağlayabilmek. 4
3 Kamu finansman araçları ve kamu finansman araçlarından en sağlam kaynak olan vergiye ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip olunması ve karşılaştırma yapılabilmesi, özellikle kamu gelirleri türleri, vergi teorisi ve fonksiyonları, vergileme ilkeleri, temel kavramları ve tekniği gibi konularda temel ve pratik bilgilere sahip olma. 4
4 Vergileme dışında en sık başvurulan kamu finansman kaynağı olan kamu borçlanmasına yönelik teorik konularda bilgi sahibi olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğinin kazandırılması ayrıca kamu harcamalarına yönelik yaklaşımların teorik ve pratik yansımaları üzerinde bilgi sahibi olunması. 3
5 Gerek kamu gerekse özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken yeterli düzeydeki maliye, hukuk, işletme, iktisat ve muhasebe bilgisine sahip olmalarının sağlanması. Her iki kesimin ihtiyaç duyduğu donanımlı elemanların yetiştirilmesi. 5
6 Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisi ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve isabetli tahminlerde bulunabilen, sebep ve sonuçlar arasındaki ilişkileri göz önünde bulundurabilen, stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlayıcı bilgilerle donatmak. 2
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim yeterliliğine sahip olan özel ve kamu sektöründe faaliyette bulunacak nitelikli yöneticilerin yetiştirilmesi. 4
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olarak bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilen ve dış dünyadaki gelişmeleri doğrudan takip edebilen ve ekonomik-mali kararlarını bu gelişmeler göre saptayabilen özgüvene sahip elemanların kamu ve özel sektörde istihdam edilebilmesini sağlamak. 4
9 Toplumsal bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olan, mali-ekonomik alanlardaki bilgi sistemleri konusunda donanımlı ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen, temel yazılımları kullanabilen elemanların istihdamına katkı sağlamak. 4
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurabilme, bilgi ve düşüncelerini başkalarına aktarabilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen, bilgileri analiz edebilme ve sorumluluk alabilme yeterliliğine sahip kişilerin yetiştirilmesi. 4
11 Maliye alanı ile ilgili edinilmiş bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, diğer disiplinlerle işbirliği yaparak disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 30
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 6 2 12
Ödevler 3 7 21
Sunum 3 6 18
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Türkiye'nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı", TCMB Gazi Erçel, "Enflasyonla Mücadele Işığında Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler" Eylül 1999, Washington, TCMB Hüseyin Şahin : Türkiye Ekonomisi, Ezgi Kitabevi
Diğer Kaynaklar yok
Materyal
Dökümanlar yok
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)