Ders Adı Çağdaş İktisadi ve Mali Yaklaşımlar
Ders Kodu 02MLY5105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Mali olayların etkileri ve sonuçlarını kavrama ve yorumlayabilme 2- Mali olaylar ve düşünceleri kavrama ve yorumlayabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İktisadi ve mali yaklaşım okullarının politik iktisada bakış açılarını ortaya koymaktır.Belli dönemlerde mali olay ve düşünceleri bağlantılı şartlarıyla ilişkiler ve bunlardan bağımsız yönleriyle ileri düzeyde analizini sağlar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersi teorik ve uygulamalı olarak iyi bir şekilde kavratmak
Dersin Amacı Çağdaş iktisadi ve mali yaklaşım düşünce okullarının öğretilerinin ayrıntılı olarak incelenmesini sağlayarak, liberalizmin felsefi, iktisadi, mali ve sosyal boyutları ile Keynes’in ve diğer yaklaşımların karşılaştırmalı bir analizi ortaya konularak öğrencilere bilgi ve yorum kabiliyeti kazandırmaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Klasik Liberalizm ve Adam Smith
  Ön Hazırlık: Mark Skousen. Modern İktisadın İnşası, Liberte Yayınları,2008.
2 Liberal Demokrasi ve Piyasa Ekonomisi
  Ön Hazırlık: Coşkun Can Aktan, Yeni İktisat Okulları, Seçkin Yayıncılık, 2008.
3 K.Marks’ın İktisada Etkileri. Maksizm’den Geriye Ne Kaldı?
  Ön Hazırlık: Mark Skousen. Modern İktisadın İnşası, Liberte Yayınları,2008.
4 Talep Yönlü İktisat ve Keynes’in Savaşı
  Ön Hazırlık: Mark Skousen. Modern İktisadın İnşası, Liberte Yayınları,2008. Coşkun Can Aktan, Yeni İktisat Okulları, Seçkin Yayıncılık, 2008.
5 Arz Yönlü İktisat Teorisi
  Ön Hazırlık: Vural Savaş, Keynezyen İktisat Yıkılırken, İstanbul:FatihYayınevi, 1984
6 Haldun Lafer Eğrisi ve Ülke Uygulamaları
  Ön Hazırlık: Coşkun Can Aktan, Yeni İktisat Okulları, Seçkin Yayıncılık, 2008.
7 Düz Oranlı Vergi Mi? Artan Oranlı Vergi Mi?
  Ön Hazırlık: Coşkun Can Aktan, Kamu Ekonomisi ve Kamu Maliyesi, Birleşik Matbaacılık, İzmir 2009
8 Monetarizm ve Rasyonel Beklentiler Teorisi- Parasal Genişlemenin Etkileri ve Sonuçları
  Ön Hazırlık: Mark Skousen. Modern İktisadın İnşası, Liberte Yayınları,2008.
9 Monetarizm ve Rasyonel Beklentiler Teorisi- Parasal Genişlemenin Etkileri ve Sonuçları
  Ön Hazırlık: Mark Skousen. Modern İktisadın İnşası, Liberte Yayınları,2008.
10 Kamu Tercihi Teorisi ve Anayasal İktisat
  Ön Hazırlık: Coşkun Can Aktan, Yeni İktisat Okulları, Seçkin Yayıncılık, 2008 Coşkun Can Aktan, Yeni İktisat Okulları, Seçkin Yayıncılık, 2008 Coşkun Can Aktan, Yeni İktisat Okulları, Seçkin Yayıncılık, 2008 Coşkun Can Aktan, Yeni İktisat Okulları, Seçkin Yayıncılık, 2008 Coşkun Can Aktan, Yeni İktisat Okulları, Seçkin Yayıncılık, 2008
11 Anayasal İktisada Yönelik Eleştiriler ve Karşı görüşler
  Ön Hazırlık: Coşkun Can Aktan, Anayasal İktisat, Liberte Yayınları, 2000.
12 Devletin Büyümesi ve Devletin Başarısızlığının Anotomisi
  Ön Hazırlık: Coşkun Can Aktan, Kamu Ekonomisi ve Kamu Maliyesi, Birleşik Matbaacılık, İzmir 2009
13 Piyasanın Başarısızlığı ve Kriz
  Ön Hazırlık: Coşkun Can Aktan, Anayasal İktisat, Liberte Yayınları, 2000
14 Geleneksel Maliye ile yeni Maliyenin Karşılaştırılması
  Ön Hazırlık: Mark Skousen. Modern İktisadın İnşası, Liberte Yayınları,2008.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Özel kesimle kamu kesimine yön veren ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorumlama, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme ve çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm önerebilmek. 0
2 Kamu ekonomisi alanında devletin mali durumunu/konumunu belirleyen maliye teorisi, gelir-gider, bütçe ve borçlanma teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler ışığında analiz yapabilme ve politika üretilmesi ve uygulamasına katkı sağlayabilmek. 0
3 Kamu finansman araçları ve kamu finansman araçlarından en sağlam kaynak olan vergiye ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip olunması ve karşılaştırma yapılabilmesi, özellikle kamu gelirleri türleri, vergi teorisi ve fonksiyonları, vergileme ilkeleri, temel kavramları ve tekniği gibi konularda temel ve pratik bilgilere sahip olma. 0
4 Vergileme dışında en sık başvurulan kamu finansman kaynağı olan kamu borçlanmasına yönelik teorik konularda bilgi sahibi olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğinin kazandırılması ayrıca kamu harcamalarına yönelik yaklaşımların teorik ve pratik yansımaları üzerinde bilgi sahibi olunması. 0
5 Gerek kamu gerekse özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken yeterli düzeydeki maliye, hukuk, işletme, iktisat ve muhasebe bilgisine sahip olmalarının sağlanması. Her iki kesimin ihtiyaç duyduğu donanımlı elemanların yetiştirilmesi. 0
6 Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisi ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve isabetli tahminlerde bulunabilen, sebep ve sonuçlar arasındaki ilişkileri göz önünde bulundurabilen, stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlayıcı bilgilerle donatmak. 0
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim yeterliliğine sahip olan özel ve kamu sektöründe faaliyette bulunacak nitelikli yöneticilerin yetiştirilmesi. 0
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olarak bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilen ve dış dünyadaki gelişmeleri doğrudan takip edebilen ve ekonomik-mali kararlarını bu gelişmeler göre saptayabilen özgüvene sahip elemanların kamu ve özel sektörde istihdam edilebilmesini sağlamak. 0
9 Toplumsal bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olan, mali-ekonomik alanlardaki bilgi sistemleri konusunda donanımlı ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen, temel yazılımları kullanabilen elemanların istihdamına katkı sağlamak. 0
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurabilme, bilgi ve düşüncelerini başkalarına aktarabilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen, bilgileri analiz edebilme ve sorumluluk alabilme yeterliliğine sahip kişilerin yetiştirilmesi. 0
11 Maliye alanı ile ilgili edinilmiş bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, diğer disiplinlerle işbirliği yaparak disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 10 30
Sunum 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 35 35
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 194    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu İktisadın Tarihi, Vural Savaş, Vergi Zulüm ve İsyan, C.Can Aktan, Leviathan, Thomas Hobbes.
Diğer Kaynaklar İktisadi ve mali yaklaşımlar alanında yayınlanmış güncel makaleler, raporlar, internet kaynakları vs…
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)