Ders Adı Kamu Mali Denetimi
Ders Kodu 02MLY5108
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-İbrahim Attila Acar
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Mali Denetim Teorisi ve Altyapısı Mali Denetim Türleri Mali Denetim Süreci
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Mali denetim Teorisi ve Uygulamaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri DERSİ ANLAMAK VE KAVRAMAK
Dersin Amacı Parlamenter demokrasi ve seçmen bilinci doğrultusunda mali kararların yorumlanabilmesi ve analizleri yapabilmek öğrenciye sorgulayıcı bir sebep-sonuç ilişkisi kazandırılması hedeflenmektedir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Bütçe Hakkı Ve Parlamenter Demokrasinin Gelişimi
  Ön Hazırlık: Kaynakların İlgili Bölümleri
2 Kamu Mali Denetiminin Önemi Ve Kapsamı
  Ön Hazırlık: Kaynakların İlgili Bölümleri
3 Denetim Türleri (Vet) Etkinlik Ve Etkenlik Denetimi
  Ön Hazırlık: Kaynakların İlgili Bölümleri
4 PERFORMANS DENETİMİ – Doğru Dokunun Seçimi- Performans Ölçüm Kriterleri
  Ön Hazırlık: Kaynakların İlgili Bölümleri
5 Gelirlerin Denetimi
  Ön Hazırlık: Kaynakların İlgili Bölümleri
6 Giderlerin Denetimi
  Ön Hazırlık: Kaynakların İlgili Bölümleri
7 Mahalli İdarelerde Denetim
  Ön Hazırlık: Kaynakların İlgili Bölümleri
8 Kamusal Karar Alma Süreci
  Ön Hazırlık: Kaynakların İlgili Bölümleri
9 Özerk Kurumların Denetimi
  Ön Hazırlık: Kaynakların İlgili Bölümleri
10 Türkiye’de Performans Denetimi
  Ön Hazırlık: Kaynakların İlgili Bölümleri
11 Yönetimin Hesap Verme Sorumluluğu
  Ön Hazırlık: Kaynakların İlgili Bölümleri
12 Karayolları Bakım Ve Onarım Denetimi
  Ön Hazırlık: Kaynakların İlgili Bölümleri
13 Marmara Depremi
  Ön Hazırlık: Kaynakların İlgili Bölümleri
14 Sayıştay 2000 Mali Yılı Raporu
  Ön Hazırlık: Kaynakların İlgili Bölümleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Özel kesimle kamu kesimine yön veren ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorumlama, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme ve çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm önerebilmek. 0
2 Kamu ekonomisi alanında devletin mali durumunu/konumunu belirleyen maliye teorisi, gelir-gider, bütçe ve borçlanma teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler ışığında analiz yapabilme ve politika üretilmesi ve uygulamasına katkı sağlayabilmek. 0
3 Kamu finansman araçları ve kamu finansman araçlarından en sağlam kaynak olan vergiye ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip olunması ve karşılaştırma yapılabilmesi, özellikle kamu gelirleri türleri, vergi teorisi ve fonksiyonları, vergileme ilkeleri, temel kavramları ve tekniği gibi konularda temel ve pratik bilgilere sahip olma. 0
4 Vergileme dışında en sık başvurulan kamu finansman kaynağı olan kamu borçlanmasına yönelik teorik konularda bilgi sahibi olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğinin kazandırılması ayrıca kamu harcamalarına yönelik yaklaşımların teorik ve pratik yansımaları üzerinde bilgi sahibi olunması. 0
5 Gerek kamu gerekse özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken yeterli düzeydeki maliye, hukuk, işletme, iktisat ve muhasebe bilgisine sahip olmalarının sağlanması. Her iki kesimin ihtiyaç duyduğu donanımlı elemanların yetiştirilmesi. 0
6 Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisi ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve isabetli tahminlerde bulunabilen, sebep ve sonuçlar arasındaki ilişkileri göz önünde bulundurabilen, stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlayıcı bilgilerle donatmak. 0
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim yeterliliğine sahip olan özel ve kamu sektöründe faaliyette bulunacak nitelikli yöneticilerin yetiştirilmesi. 0
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olarak bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilen ve dış dünyadaki gelişmeleri doğrudan takip edebilen ve ekonomik-mali kararlarını bu gelişmeler göre saptayabilen özgüvene sahip elemanların kamu ve özel sektörde istihdam edilebilmesini sağlamak. 0
9 Toplumsal bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olan, mali-ekonomik alanlardaki bilgi sistemleri konusunda donanımlı ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen, temel yazılımları kullanabilen elemanların istihdamına katkı sağlamak. 0
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurabilme, bilgi ve düşüncelerini başkalarına aktarabilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen, bilgileri analiz edebilme ve sorumluluk alabilme yeterliliğine sahip kişilerin yetiştirilmesi. 0
11 Maliye alanı ile ilgili edinilmiş bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, diğer disiplinlerle işbirliği yaparak disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 45 45
Sunum 1 35 35
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Mali Denetim, Figen ALTUĞ, Ezgi Kitabevi. 2000 Devlet, Yönetim ve Denetim, Cevdet ATAY. 1997 Siyasi Sorumluluk, Yönetsel Sorumluluk ve Bütçe Sistemi, İzak ATİYAS- Şerif SAYIN, TESEV.1997 Sayıştay 2000 Yılı Raporu, Sayıştay yayını. KİT Raporları, BYDK yayını
Diğer Kaynaklar Mali Denetim, Figen ALTUĞ, Ezgi Kitabevi. 2000 Devlet, Yönetim ve Denetim, Cevdet ATAY. 1997 Siyasi Sorumluluk, Yönetsel Sorumluluk ve Bütçe Sistemi, İzak ATİYAS- Şerif SAYIN, TESEV.1997 Sayıştay 2000 Yılı Raporu, Sayıştay yayını. KİT Raporları, BYDK yayını
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)