Ders Adı Türk Vergi Mevzuatı
Ders Kodu 02MLY5112
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Ramazan Armağan
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Vergi Sistemleri hakkında genel değerlendirmeler yapabilir. 2- Türk Vergi Sisteminde yer alan vergilerin hukuki alt yapısı, uygulanması vergi sistemindeki bilinir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türk vergi sisteminin yapısı ve gelişimi, Gelir üzerinden alınan vergiler, Servet üzerinden alınan vergiler ve Harcamalar üzerinden alınan vergiler ile yerel vergiler hakkında incelemeler yer almaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilere Türk Vergi Sisteminde yer alan vergilerin hukuki alt yapısı, uygulanması vergi sistemindeki yeri ve öneminin örnek olay çözümleri ile öğretmektir.
Dersin Amacı Türk Vergi Sisteminin genel yapısı incelenerek ayrıntıda da temel vergilerden Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi gibi vergi hâsılatı içinde önemli yer tutan vergi uygulamaları hakkında teorik- hukuki ve uygulama ağırlıklı bilgi verilmesi ön görülmektedir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Türk Vergi Sisteminin Tarihsel Gelişimi
2 Gelir üzerinden alınan vergilerden gelir vergisinin konusu, özellikleri, unsurları, gelir tanımlayıcı teoriler, gelir vergisi türleri.
3 Ticari Kazançların vergilendirilmesi
4 Zirai kazançların vergilendirilmesi
5 Ücret ve serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesi
6 Menkul- gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazançların vergilendirilmesi
7 Gelir üzerinden alınan vergilerden Kurumlar vergisi konusu, mükellefiyet, kurumlar vergisinin özellikleri, unsurları,
8 Kurum kazançlarının vergilendirilmesi ve özellik arz eden uygulamalar( bölünme, birleşme, tavsiye, devir)
9 Katma Değer Vergisi-1
10 Katma Değer Vergisi-2
11 Özel Tüketim Vergisi
12 Veraset ve İntikal Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi
13 Banka ve Sigorta Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Şans Oyunları Vergisi, Damga Vergisi, Harçlar
14 Yerel Nitelikte Uygulanan Vergiler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Özel kesimle kamu kesimine yön veren ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorumlama, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme ve çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm önerebilmek. 5
2 Kamu ekonomisi alanında devletin mali durumunu/konumunu belirleyen maliye teorisi, gelir-gider, bütçe ve borçlanma teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler ışığında analiz yapabilme ve politika üretilmesi ve uygulamasına katkı sağlayabilmek. 3
3 Kamu finansman araçları ve kamu finansman araçlarından en sağlam kaynak olan vergiye ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip olunması ve karşılaştırma yapılabilmesi, özellikle kamu gelirleri türleri, vergi teorisi ve fonksiyonları, vergileme ilkeleri, temel kavramları ve tekniği gibi konularda temel ve pratik bilgilere sahip olma. 5
4 Vergileme dışında en sık başvurulan kamu finansman kaynağı olan kamu borçlanmasına yönelik teorik konularda bilgi sahibi olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğinin kazandırılması ayrıca kamu harcamalarına yönelik yaklaşımların teorik ve pratik yansımaları üzerinde bilgi sahibi olunması. 3
5 Gerek kamu gerekse özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken yeterli düzeydeki maliye, hukuk, işletme, iktisat ve muhasebe bilgisine sahip olmalarının sağlanması. Her iki kesimin ihtiyaç duyduğu donanımlı elemanların yetiştirilmesi. 5
6 Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisi ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve isabetli tahminlerde bulunabilen, sebep ve sonuçlar arasındaki ilişkileri göz önünde bulundurabilen, stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlayıcı bilgilerle donatmak. 1
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim yeterliliğine sahip olan özel ve kamu sektöründe faaliyette bulunacak nitelikli yöneticilerin yetiştirilmesi. 3
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olarak bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilen ve dış dünyadaki gelişmeleri doğrudan takip edebilen ve ekonomik-mali kararlarını bu gelişmeler göre saptayabilen özgüvene sahip elemanların kamu ve özel sektörde istihdam edilebilmesini sağlamak. 3
9 Toplumsal bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olan, mali-ekonomik alanlardaki bilgi sistemleri konusunda donanımlı ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen, temel yazılımları kullanabilen elemanların istihdamına katkı sağlamak. 1
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurabilme, bilgi ve düşüncelerini başkalarına aktarabilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen, bilgileri analiz edebilme ve sorumluluk alabilme yeterliliğine sahip kişilerin yetiştirilmesi. 1
11 Maliye alanı ile ilgili edinilmiş bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, diğer disiplinlerle işbirliği yaparak disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 20 40
Sunum 2 20 40
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 184    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Mehmet TOSUNER- Zeynep ARIKAN; Türk Vergi Sistemi , Nurettin BİLİCİ; Vergi Hukuku, Osman PEHLİVAN; Vergi Hukuku, Doğan Şenyüz; Türk Vergi Sistemi, Abdurrahman AKDOĞAN,Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi,
Diğer Kaynaklar Mehmet TOSUNER- Zeynep ARIKAN; Türk Vergi Sistemi , Nurettin BİLİCİ; Vergi Hukuku, Osman PEHLİVAN; Vergi Hukuku, Doğan Şenyüz; Türk Vergi Sistemi, Abdurrahman AKDOĞAN,Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi,
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)