Ders Adı Kamu Mali Yönetimi ve Kurumları
Ders Kodu 02MLY5115
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Hüseyin Güçlü ÇİÇEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Devletin organik yapısının sunulması. Kamu ekonomisinin aktörlerinin tanımlanması, Para ve Maliye politikaları konusunda karar alıcıları tanıtmak, konumlarını değerlendirmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Devletin organik yapısının açıklanması, gelir ve gider yanlarıyla kurumlar, Para ve maliye politikalarında otoritelerin tanıtılması, Özerk kurumlar ve ekonomiye etkisi ile denetim birimleri dersin içeriğini oluşturmaktadır
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kamu Kesiminde Mali Yapı dersi bu örgütlenme içerisinde devletin daha rasyonel davranmasını, kaynaklarını ekonomik ve etkili kullanmasının önemi konusunda bilgiler sunmayı amaçlamaktadır.
Dersin Amacı Kamu Kesiminde Mali Yapı dersi bu örgütlenme içerisinde devletin daha rasyonel davranmasını, kaynaklarını ekonomik ve etkili kullanmasının önemi konusunda bilgiler sunmayı amaçlamaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Devletin organik yapısı
2 Ekonomik konularda devlette işbölümü
3 TC Merkez Bankası
4 Maliye Bakanlığı
5 Hazine Müsteşarlığı
6 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
7 Dış Ticaret Müsteşarlığı
8 Denetim Kurumları YDK –DDK- Sayıştay
9 Denetim Kurumları YDK –DDK- Sayıştay
10 Özerk Kurumlar BİO’ lar
11 BDDK TMSF
12 İMKB - SPK
13 KOBİ – KOSGEB
14 TÜBİTAK Ar-Ge İnnovasyan
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Özel kesimle kamu kesimine yön veren ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorumlama, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme ve çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm önerebilmek. 5
2 Kamu ekonomisi alanında devletin mali durumunu/konumunu belirleyen maliye teorisi, gelir-gider, bütçe ve borçlanma teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler ışığında analiz yapabilme ve politika üretilmesi ve uygulamasına katkı sağlayabilmek. 5
3 Kamu finansman araçları ve kamu finansman araçlarından en sağlam kaynak olan vergiye ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip olunması ve karşılaştırma yapılabilmesi, özellikle kamu gelirleri türleri, vergi teorisi ve fonksiyonları, vergileme ilkeleri, temel kavramları ve tekniği gibi konularda temel ve pratik bilgilere sahip olma. 5
4 Vergileme dışında en sık başvurulan kamu finansman kaynağı olan kamu borçlanmasına yönelik teorik konularda bilgi sahibi olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğinin kazandırılması ayrıca kamu harcamalarına yönelik yaklaşımların teorik ve pratik yansımaları üzerinde bilgi sahibi olunması. 5
5 Gerek kamu gerekse özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken yeterli düzeydeki maliye, hukuk, işletme, iktisat ve muhasebe bilgisine sahip olmalarının sağlanması. Her iki kesimin ihtiyaç duyduğu donanımlı elemanların yetiştirilmesi. 5
6 Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisi ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve isabetli tahminlerde bulunabilen, sebep ve sonuçlar arasındaki ilişkileri göz önünde bulundurabilen, stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlayıcı bilgilerle donatmak. 5
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim yeterliliğine sahip olan özel ve kamu sektöründe faaliyette bulunacak nitelikli yöneticilerin yetiştirilmesi. 5
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olarak bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilen ve dış dünyadaki gelişmeleri doğrudan takip edebilen ve ekonomik-mali kararlarını bu gelişmeler göre saptayabilen özgüvene sahip elemanların kamu ve özel sektörde istihdam edilebilmesini sağlamak. 5
9 Toplumsal bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olan, mali-ekonomik alanlardaki bilgi sistemleri konusunda donanımlı ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen, temel yazılımları kullanabilen elemanların istihdamına katkı sağlamak. 5
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurabilme, bilgi ve düşüncelerini başkalarına aktarabilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen, bilgileri analiz edebilme ve sorumluluk alabilme yeterliliğine sahip kişilerin yetiştirilmesi. 5
11 Maliye alanı ile ilgili edinilmiş bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, diğer disiplinlerle işbirliği yaparak disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Ödevler 2 10 20
Sunum 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 176    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Ders notu bulunmamaktadır.
Diğer Kaynaklar İlgili kurumların internet siteleri BATIREL, Ömer Faruk, Kamu Maliyesi ve Yönetimi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları No:24, İstanbul, Aralık 2007. ÖZER, M. Akif; Yeni Kamu Yönetimi Teoriden Uygulamaya, Platin Yayınları, Ankara, 2005.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)