Ders Adı Türk Mali Tarihi
Ders Kodu 02MLY5120
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Farklı ekonomilerde ekonomik modelleri tanımak Farklı ülkelerdeki ekonomik modelleri anlamak Farklı ülke uygulamalarından hareketle karşılaştırmalar yapabilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Öğrencilerin Türkiye ve Türk Cumhuriyetlerinde uygulanan ekonomik modelleri tanımaları amaçlanmaktadır. Benzer kültürel ve tarihsel geçmişe sahip bu ülkelerdeki farklı uygulama ve sonuçları karşılaştırabilmelerini sağlamak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Türk dünyasının kısa tarihi, Türk Toplumları toprakları ve devletleri. Türkiye-Kafkasya ve Orta Asya İlişkilerine genel bakış
  Ön Hazırlık: Ramazan Özey, Dünya Platformunda Türk Dünyası, İstanbul, 1997. Ahmet Raşid, Orta Asya’nın Dirilişi, İstanbul, 1997. Ekrem Memiş ve Nuri Körtüklü, Yeni ve Yakın Çağda Türk Dünyası, Konya, 2000. Mim Kemal Öke (Ed.), Geçiş Sürecinde Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, İstanbul 1999. TİKA, Ülke profilleri, 2003-2007.
2 Sovyetler Birliği öncesi Türk toplumlarının durumu ve sorunları
  Ön Hazırlık: Ramazan Özey, Dünya Platformunda Türk Dünyası, İstanbul, 1997. Ahmet Raşid, Orta Asya’nın Dirilişi, İstanbul, 1997. Ekrem Memiş ve Nuri Körtüklü, Yeni ve Yakın Çağda TÜRK Dünyası, Konya, 2000. Mim Kemal Öke (Ed.), Geçiş Sürecinde Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, İstanbul 1999. TİKA, Ülke profilleri, 2003-2007.
3 Sovyetler Birliği sonrası mevcut olan durum ve sonuçlar.
  Ön Hazırlık: Mim Kemal Öke (Ed.), Geçiş Sürecinde Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, İstanbul 1999. Ekrem Memiş, Yeni ve Yakın Çağda Türk Dünyası, Konya, 2000. TİKA, Ülke profilleri, 2003-2007.
4 Türk toplumlarının birbirinden ayrışması için oluşturulan temel prensipler ve geliştirilmesi
  Ön Hazırlık: Ramazan Özey, Dünya Platformunda Türk Dünyası, İstanbul, 1997. Ahmet Raşid, Orta Asya’nın Dirilişi, İstanbul, 1997. Ekrem Memiş ve Nuri Körtüklü, Yeni ve Yakın Çağda Türk Dünyası, Konya, 2000. Mim Kemal Öke (Ed.), Geçiş Sürecinde Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, İstanbul 1999. TİKA, Ülke profilleri, 2003-2007.
5 Sovyetler Birliğinin devletçilik prensipleri ve yönetim sistemi.
  Ön Hazırlık: Ramazan Özey, Dünya Platformunda Türk Dünyası, İstanbul, 1997. Ahmet Raşid, Orta Asya’nın Dirilişi, İstanbul, 1997. Ekrem Memiş ve Nuri Körtüklü, Yeni ve Yakın Çağda TÜRK Dünyası, Konya, 2000. Mim Kemal Öke (Ed.), Geçiş Sürecinde Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, İstanbul 1999. TİKA, Ülke profilleri, 2003-2007.
6 Merkezileşmiş ekonomi ve mali sistem.
  Ön Hazırlık: Ramazan Özey, Dünya Platformunda Türk Dünyası, İstanbul, 1997. Ahmet Raşid, Orta Asya’nın Dirilişi, İstanbul, 1997. Ekrem Memiş ve Nuri Körtüklü, Yeni ve Yakın Çağda Türk Dünyası, Konya, 2000. Mim Kemal Öke (Ed.), Geçiş Sürecinde Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, İstanbul 1999. TİKA, Ülke profilleri, 2003-2007.
7 Sovyetler Birliğinde Türk Cumhuriyetlerinin yeri, ekonomik ve mali yapısı
  Ön Hazırlık: Ramazan Özey, Dünya Platformunda Türk Dünyası, İstanbul, 1997. Ahmet Raşid, Orta Asya’nın Dirilişi, İstanbul, 1997. Ekrem Memiş ve Nuri Körtüklü, Yeni ve Yakın Çağda TÜRK Dünyası, Konya, 2000. Mim Kemal Öke (Ed.), Geçiş Sürecinde Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, İstanbul 1999. TİKA, Ülke profilleri, 2003-2007.
8 Sovyetler birliğinin çökmesi ve bu dönemde siyasi, ekonomik ve mali durumu
  Ön Hazırlık: Ramazan Özey, Dünya Platformunda Türk Dünyası, İstanbul, 1997. Ahmet Raşid, Orta Asya’nın Dirilişi, İstanbul, 1997. Ekrem Memiş, Yeni ve Yakın Çağda TÜRK Dünyası, Konya, 2000. Mim Kemal Öke (Ed.), Geçiş Sürecinde Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, İstanbul 1999. TİKA, Ülke profilleri, 2003-2007.
9 Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını ilan etmesi, ekonomik ve mali çökmenin nedenleri.
  Ön Hazırlık: Ramazan Özey, Dünya Platformunda Türk Dünyası, İstanbul, 1997. Ahmet Raşid, Orta Asya’nın Dirilişi, İstanbul, 1997. Ekrem Memiş ve Nuri Körtüklü, Yeni ve Yakın Çağda TÜRK Dünyası, Konya, 2000. TİKA, Ülke profilleri, 2003-2007.
10 Türk Cumhuriyetlerinin yer altı ve yerüstü kaynakları, insan kaynaklarının durumu,
  Ön Hazırlık: Ramazan Özey, Dünya Platformunda Türk Dünyası, İstanbul, 1997. Ahmet Raşid, Orta Asya’nın Dirilişi, İstanbul, 1997. TİKA, Ülke profilleri, 2003-2007.
11 Son 20 yıldaki iktisadi siyasi gelişmelerin özellikleri, gelinen nokta, mevcut problemler, realiteler ve çözümler
  Ön Hazırlık: Ramazan Özey, Dünya Platformunda Türk Dünyası, İstanbul, 1997. Ahmet Raşid, Orta Asya’nın Dirilişi, İstanbul, 1997. Ekrem Memiş ve Nuri Körtüklü, Yeni ve Yakın Çağda TÜRK Dünyası, Konya, 2000. Mim Kemal Öke (Ed.), Geçiş Sürecinde Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, İstanbul 1999.
12 Ortak ekonomi, ortak Pazar ve başka ortaklıkların ve değerlerin durumu ve geleceği
  Ön Hazırlık: Ramazan Özey, Dünya Platformunda Türk Dünyası, İstanbul, 1997. Ahmet Raşid, Orta Asya’nın Dirilişi, İstanbul, 1997. Ekrem Memiş ve Nuri Körtüklü, Yeni ve Yakın Çağda TÜRK Dünyası, Konya, 2000. Mim Kemal Öke (Ed.), Geçiş Sürecinde Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, İstanbul 1999.
13 Çözüm önerileri ve stratejiler
  Ön Hazırlık: Ramazan Özey, Dünya Platformunda Türk Dünyası, İstanbul, 1997. Ahmet Raşid, Orta Asya’nın Dirilişi, İstanbul, 1997. Ekrem Memiş ve Nuri Körtüklü, Yeni ve Yakın Çağda TÜRK Dünyası, Konya, 2000. Mim Kemal Öke (Ed.), Geçiş Sürecinde Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, İstanbul 1999.
14 Son ekonomik ve mali yapılanmalar ve gelişmeler
  Ön Hazırlık: Ramazan Özey, Dünya Platformunda Türk Dünyası, İstanbul, 1997. Ahmet Raşid, Orta Asya’nın Dirilişi, İstanbul, 1997. Ekrem Memiş ve Nuri Körtüklü, Yeni ve Yakın Çağda TÜRK Dünyası, Konya, 2000. Mim Kemal Öke (Ed.), Geçiş Sürecinde Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, İstanbul 1999. TİKA, Ülke profilleri, 2003-2007.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Özel kesimle kamu kesimine yön veren ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorumlama, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme ve çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm önerebilmek. 4
2 Kamu ekonomisi alanında devletin mali durumunu/konumunu belirleyen maliye teorisi, gelir-gider, bütçe ve borçlanma teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler ışığında analiz yapabilme ve politika üretilmesi ve uygulamasına katkı sağlayabilmek. 4
3 Kamu finansman araçları ve kamu finansman araçlarından en sağlam kaynak olan vergiye ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip olunması ve karşılaştırma yapılabilmesi, özellikle kamu gelirleri türleri, vergi teorisi ve fonksiyonları, vergileme ilkeleri, temel kavramları ve tekniği gibi konularda temel ve pratik bilgilere sahip olma. 4
4 Vergileme dışında en sık başvurulan kamu finansman kaynağı olan kamu borçlanmasına yönelik teorik konularda bilgi sahibi olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğinin kazandırılması ayrıca kamu harcamalarına yönelik yaklaşımların teorik ve pratik yansımaları üzerinde bilgi sahibi olunması. 4
5 Gerek kamu gerekse özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken yeterli düzeydeki maliye, hukuk, işletme, iktisat ve muhasebe bilgisine sahip olmalarının sağlanması. Her iki kesimin ihtiyaç duyduğu donanımlı elemanların yetiştirilmesi. 5
6 Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisi ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve isabetli tahminlerde bulunabilen, sebep ve sonuçlar arasındaki ilişkileri göz önünde bulundurabilen, stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlayıcı bilgilerle donatmak. 4
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim yeterliliğine sahip olan özel ve kamu sektöründe faaliyette bulunacak nitelikli yöneticilerin yetiştirilmesi. 4
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olarak bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilen ve dış dünyadaki gelişmeleri doğrudan takip edebilen ve ekonomik-mali kararlarını bu gelişmeler göre saptayabilen özgüvene sahip elemanların kamu ve özel sektörde istihdam edilebilmesini sağlamak. 4
9 Toplumsal bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olan, mali-ekonomik alanlardaki bilgi sistemleri konusunda donanımlı ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen, temel yazılımları kullanabilen elemanların istihdamına katkı sağlamak. 4
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurabilme, bilgi ve düşüncelerini başkalarına aktarabilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen, bilgileri analiz edebilme ve sorumluluk alabilme yeterliliğine sahip kişilerin yetiştirilmesi. 5
11 Maliye alanı ile ilgili edinilmiş bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, diğer disiplinlerle işbirliği yaparak disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 20 40
Sunum 2 20 40
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 184    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Ramazan Özey, Dünya Platformunda Türk Dünyası, İstanbul, 1997.
Diğer Kaynaklar Ramazan Özey, Dünya Platformunda Türk Dünyası, İstanbul, 1997. Ahmet Raşid, Orta Asya’nın Dirilişi, İstanbul, 1997. Ekrem Memiş ve Nuri Körtüklü, Yeni ve Yakın Çağda Türk Dünyası, Konya, 2000. Mim Kemal Öke (Ed.), Geçiş Sürecinde Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, İstanbul 1999. TİKA, Ülke profilleri, 2003-2007.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)