Ders Adı Kalkınma ve Maliye Politikaları
Ders Kodu 02MLY6110
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Ders, gelişmekte olan istikrar politikaları içinde maliye politikasının rolü, alternatif makro teoriler çerçevesinde gelişmekte olan ülkelerde maliye politikası, gelir, harcama ve borçlanma politikası konularının öğrenilmesini sağlayacak, ders konularının seminerler olarak sunulması sırasında yapılacak tartışmalar da konunun bütünlüğünü ve açılımını artıracaktır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dersin içeriğini, mali politikaların nedenleri, araçları, politika araçlarının uyumu ve farklı düşünce ekolleri açısından istikrar sorunun incelenmesi konuları oluşturmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri DERSİ ANLAMAK VE KAVRAMAK
Dersin Amacı İstikrar sorunu devletlerin temel sorunu olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Buna yönelik geliştirilen maliye politikalarının önemi ortadadır. Konu tarihi artalanla beraber işlenecektir. Bunu yaparken gerekçelerin sayısal analizlerle desteklenmesi ve uygulama hakkında araştırma yapanlara sorgulayıcı nedensellik sunulması hedeflenmektedir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 KLASİK İKTİSADİ YAKLAŞIMDA İSTİKRAR
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynaklardan konu ile ilgili araştırmalar yapılacak. Belirtilen kaynaklardan konu ile ilgili araştırmalar yapılacak.
2 KEYNESYEN İKTİSADİ YAKLAŞIMDA İSTİKRAR
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynaklardan konu ile ilgili araştırmalar yapılacak
3 1970’LERİN EKONOMİK SORUNLARI VE İSTİKRAR
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili örnek olaylar derste tartışılacak şekilde hazırlanacak.
4 NEO-KLASİK DÜŞÜNCEDE İSTİKRAR YAKLAŞIMI
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynaklardan konu ile ilgili araştırmalar yapılacak.
5 1980’LER VE İSTİKRARDA YENİ ARAYIŞLAR: LATİN AMERİKA & MONETARİSTLER
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili örnek olaylar derste tartışılacak şekilde hazırlanacak.
6 YAPISALCI İKTİSADİ YAKLAŞIMDA İSTİKRAR
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynaklardan konu ile ilgili araştırmalar yapılacak.
7 KURUMSALCI İKTİSADİ YAKLAŞIMDA İSTİKRAR
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynaklardan konu ile ilgili araştırmalar yapılacak.
8 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA & ÇEVREYE İLİŞKİN UYGULANAN MALİYE POLİTİKALARI
  Ön Hazırlık: There will be discussions of the case studies to be prepared on the subject and to be supported by numerical analysis.
9 AVUSTURYA İKTİSAT OKULU VE HAYEK
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynaklardan konu ile ilgili araştırmalar yapılacak.
10 FREIBURG IKTISAT OKULU VE ISTIKRAR
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynaklardan konu ile ilgili araştırmalar yapılacak. Belirtilen kaynaklardan konu ile ilgili araştırmalar yapılacak. Belirtilen kaynaklardan konu ile ilgili araştırmalar yapılacak.
11 ANAYASAL İKTİSAT YAKLAŞIMI VE İSTİKRAR
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynaklardan konu ile ilgili araştırmalar yapılacak. Belirtilen kaynaklardan konu ile ilgili araştırmalar yapılacak. Belirtilen kaynaklardan konu ile ilgili araştırmalar yapılacak.
12 1980 VE 1994 EKONOMİK TEDBİRLERİNİN İSTİKRAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili örnek olaylar derste tartışılacak ve sayısal analizlerle desteklenecek şekilde hazırlanacak.
13 2000 KASIM VE 2001 ŞUBAT KRİZLERİNİN İSTİKRAR YAKLAŞIMLARI EŞLİĞİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili örnek olaylar derste tartışılacak ve sayısal analizlerle desteklenecek şekilde hazırlanacak.
14 2000’li YILLARDA UYGULANAN MALİ İSTİKRAR POLİTİKALARINA TOPLU BAKIŞ
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili örnek olaylar derste tartışılacak ve sayısal analizlerle desteklenecek şekilde hazırlanacak.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Özel kesimle kamu kesimine yön veren ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorumlama, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme ve çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm önerebilmek. 0
2 Kamu ekonomisi alanında devletin mali durumunu/konumunu belirleyen maliye teorisi, gelir-gider, bütçe ve borçlanma teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler ışığında analiz yapabilme ve politika üretilmesi ve uygulamasına katkı sağlayabilmek. 0
3 Kamu finansman araçları ve kamu finansman araçlarından en sağlam kaynak olan vergiye ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip olunması ve karşılaştırma yapılabilmesi, özellikle kamu gelirleri türleri, vergi teorisi ve fonksiyonları, vergileme ilkeleri, temel kavramları ve tekniği gibi konularda temel ve pratik bilgilere sahip olma. 0
4 Vergileme dışında en sık başvurulan kamu finansman kaynağı olan kamu borçlanmasına yönelik teorik konularda bilgi sahibi olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğinin kazandırılması ayrıca kamu harcamalarına yönelik yaklaşımların teorik ve pratik yansımaları üzerinde bilgi sahibi olunması. 0
5 Gerek kamu gerekse özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken yeterli düzeydeki maliye, hukuk, işletme, iktisat ve muhasebe bilgisine sahip olmalarının sağlanması. Her iki kesimin ihtiyaç duyduğu donanımlı elemanların yetiştirilmesi. 0
6 Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisi ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve isabetli tahminlerde bulunabilen, sebep ve sonuçlar arasındaki ilişkileri göz önünde bulundurabilen, stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlayıcı bilgilerle donatmak. 0
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim yeterliliğine sahip olan özel ve kamu sektöründe faaliyette bulunacak nitelikli yöneticilerin yetiştirilmesi. 0
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olarak bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilen ve dış dünyadaki gelişmeleri doğrudan takip edebilen ve ekonomik-mali kararlarını bu gelişmeler göre saptayabilen özgüvene sahip elemanların kamu ve özel sektörde istihdam edilebilmesini sağlamak. 0
9 Toplumsal bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olan, mali-ekonomik alanlardaki bilgi sistemleri konusunda donanımlı ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen, temel yazılımları kullanabilen elemanların istihdamına katkı sağlamak. 0
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurabilme, bilgi ve düşüncelerini başkalarına aktarabilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen, bilgileri analiz edebilme ve sorumluluk alabilme yeterliliğine sahip kişilerin yetiştirilmesi. 0
11 Maliye alanı ile ilgili edinilmiş bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, diğer disiplinlerle işbirliği yaparak disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 20 40
Sunum 2 20 40
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 184    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Yukarıda belirtilen eserler
Diğer Kaynaklar 1. Politik İktisat, Coşkun Can AKTAN 2. Kamu Ekonomisi ve Maliyesi, Coşkun Can AKTAN 3. Ekonomide Devlet, Osman DEMİR, SPK yayını. 4. Devletin Düzenleyici Rolü, TESEV yayını. 5. Başlıca Enflasyon Teorileri, Osman Z. ORHAN 6. İktisat ve İstikrar Politikaları, İlker PARASIZ 7. Enflasyon Kriz ve Ayarlamalar, İlker PARASIZ 8. Türkiye’de Kamu Maliyesi ve Finansal Politikalar, İ. Önder vd. (Tarih Vakfı Yurt Yayınları) 9. İktisat/ Maliye Politikası kitapları 10. Gazetelerin ekonomi sayfaları. 11. Haftalık / Aylık Ekonomi Dergileri 12. İnternet haber siteleri 13. Üniversitemiz Maliye Bölümü web sitesinde yer alan internet adresleri ile diğer Üniversitelerin, odaların, kamu/özel kurumların site ve linkleri
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)