Ders Adı Devletin Yeni Kuramı
Ders Kodu 02MLY6119
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Devletlerin piyasa müdahalelerinin analizi 2.Uluslararası politik ekonomide temel yaklaşımlar 3.Ekonomik süreçler ve siyasal kurumlar arasındaki ilişki
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Devlet ve ekonomi arasındaki ilişkinin ortaya konulması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Devletin piyasaya müdahale araçlarının çalışılması 2. Ekonomik süreçler ve siyasal kurumların öğrenilmesi 3. Küresel ekonomik sistem ve ulusal uluslar arası ekonomi politikalarının incelenmesi
Dersin Amacı Devletlerin piyasaya müdahale araçları, ekonomik süreçler ve siyasal kurumlar arasında ilişkilerı,küresel ekonomik sistem ve ulusal –uluslar arası ekonomi politikaları incelemesi.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Ekonomik süreçler ve siyasal kurumlar arasındaki ilişki
  Ön Hazırlık: Vural Fuat Savaş, “Politik İktisat”, Beta Basım Yayım, 2008.
2 Devletlerin piyasa müdahalelerinin analizi
  Ön Hazırlık: Funda Telatar, “Politik İktisat Politikası”, İmaj Yayıncılık, 2004.
3 Globalleşen ekonomik süreçlerin devlet ve siyaset penceresinden anlaşılması
  Ön Hazırlık: Dilek Dileyici/ Prof.Dr Coşkun Can Aktan, “Modern Politik İktisat Kamu Tercihi”, Seçkin Yayıncılık, 2007.
4 Globalleşen ekonomik süreçlerin devlet ve siyaset penceresinden anlaşılması
  Ön Hazırlık: Dilek Dileyici/ Prof.Dr Coşkun Can Aktan, “Modern Politik İktisat Kamu Tercihi”, Seçkin Yayıncılık, 2007.
5 Uluslararası politik ekonomide temel yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: Jean Jacques Rousseau, “Ekonomi Politik”, İmge Kitabevi Yayınları, 2005.
6 Devlet ve piyasa ilişkileri
  Ön Hazırlık: Jean Jacques Rousseau, “Siyasal Fragmanlar & Ekonomi Politik Üzerine Söylev”, Say Yayınları, 2008.
7 Uluslararası kurumlar
  Ön Hazırlık: Halil Seyitoğlu, “Uluslararası İktisat”, Kurtiş Matbaası, 1999, İstanbul.
8 Uluslararası ekonomiyi etkileyen ulusal politikalar
  Ön Hazırlık: Halil Seyitoğlu, “Uluslararası İktisat”, Kurtiş Matbaası, 1999, İstanbul.
9 Uluslararası ekonomiyi etkileyen uluslararası politikalar
  Ön Hazırlık: Halil Seyitoğlu, “Uluslararası İktisat”, Kurtiş Matbaası, 1999, İstanbul.
10 Uluslararası yatırım
  Ön Hazırlık: Gültekin Rodoplu, “Para ve Sermaye Piyasaları”, Tuğra Ofset, 2002.
11 Uluslararası para
  Ön Hazırlık: Halil Seyitoğlu, “Uluslararası Finans”, Güzem Yayınları, 2001, İstanbul.
12 Ekonomik krizler
  Ön Hazırlık: Melih Gürsoy, “Ekonomik ve Finansal Krizler, Dünü ve Bugünü”, MG Yayınları, 2009.
13 Ekonomik krizler ve siyasete etkileri
  Ön Hazırlık: Gülten Kazgan, “Türkiye Ekonomisinde Krizler”, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008.
14 Ekonomik krizler ve siyasete etkileri
  Ön Hazırlık: Selim Somçağ, “Türkiye’nin Ekonomik Krizi, Oluşumu ve Çıkış Yolları”, 2006 Yayınevi, 2008, İstanbul. K. Bulutoğlu, Kamu Ekonomisine Giriş: Devletin Ekonomik Bir Kuramı, 3.b. Filiz Kitabevi, 1997 • J. Collins, P. Jones, Public Finance and Public Choice: Analytical Perspectives, McGraw-Hill, 1992.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Özel kesimle kamu kesimine yön veren ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorumlama, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme ve çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm önerebilmek. 0
2 Kamu ekonomisi alanında devletin mali durumunu/konumunu belirleyen maliye teorisi, gelir-gider, bütçe ve borçlanma teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler ışığında analiz yapabilme ve politika üretilmesi ve uygulamasına katkı sağlayabilmek. 0
3 Kamu finansman araçları ve kamu finansman araçlarından en sağlam kaynak olan vergiye ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip olunması ve karşılaştırma yapılabilmesi, özellikle kamu gelirleri türleri, vergi teorisi ve fonksiyonları, vergileme ilkeleri, temel kavramları ve tekniği gibi konularda temel ve pratik bilgilere sahip olma. 0
4 Vergileme dışında en sık başvurulan kamu finansman kaynağı olan kamu borçlanmasına yönelik teorik konularda bilgi sahibi olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğinin kazandırılması ayrıca kamu harcamalarına yönelik yaklaşımların teorik ve pratik yansımaları üzerinde bilgi sahibi olunması. 0
5 Gerek kamu gerekse özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken yeterli düzeydeki maliye, hukuk, işletme, iktisat ve muhasebe bilgisine sahip olmalarının sağlanması. Her iki kesimin ihtiyaç duyduğu donanımlı elemanların yetiştirilmesi. 0
6 Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisi ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve isabetli tahminlerde bulunabilen, sebep ve sonuçlar arasındaki ilişkileri göz önünde bulundurabilen, stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlayıcı bilgilerle donatmak. 0
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim yeterliliğine sahip olan özel ve kamu sektöründe faaliyette bulunacak nitelikli yöneticilerin yetiştirilmesi. 0
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olarak bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilen ve dış dünyadaki gelişmeleri doğrudan takip edebilen ve ekonomik-mali kararlarını bu gelişmeler göre saptayabilen özgüvene sahip elemanların kamu ve özel sektörde istihdam edilebilmesini sağlamak. 0
9 Toplumsal bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olan, mali-ekonomik alanlardaki bilgi sistemleri konusunda donanımlı ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen, temel yazılımları kullanabilen elemanların istihdamına katkı sağlamak. 0
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurabilme, bilgi ve düşüncelerini başkalarına aktarabilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen, bilgileri analiz edebilme ve sorumluluk alabilme yeterliliğine sahip kişilerin yetiştirilmesi. 0
11 Maliye alanı ile ilgili edinilmiş bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, diğer disiplinlerle işbirliği yaparak disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 2 20 40
Sunum 2 20 40
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 182    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Vural Fuat Savaş, “Politik İktisat”, Beta Basım Yayım, 2008. 2. Funda Telatar, “Politik İktisat Politikası”, İmaj Yayıncılık, 2004. 3. Dilek Dileyici/ Prof.Dr Coşkun Can Aktan, “Modern Politik İktisat Kamu Tercihi”, Seçkin Yayıncılık, 2007. 4. Jean Jacques Rousseau, “Ekonomi Politik”, İmge Kitabevi Yayınları, 2005. 5. Jean Jacques Rousseau, “Siyasal Fragmanlar & Ekonomi Politik Üzerine Söylev”, Say Yayınları, 2008. 6. Halil Seyitoğlu, “Uluslararası İktisat”, Kurtiş Matbaası, 1999, İstanbul. 7. Gültekin Rodoplu, “Para ve Sermaye Piyasaları”, Tuğra Ofset, 2002. 8. Halil Seyitoğlu, “Uluslararası Finans”, Güzem Yayınları, 2001, İstanbul. 9. Melih Gürsoy, “Ekonomik ve Finansal Krizler, Dünü ve Bugünü”, MG Yayınları, 2009. 10. Gülten Kazgan, “Türkiye Ekonomisinde Krizler”, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008. 11. Selim Somçağ, “Türkiye’nin Ekonomik Krizi, Oluşumu ve Çıkış Yolları”, 2006 Yayınevi, 2008, İstanbul. 12. K. Bulutoğlu, Kamu Ekonomisine Giriş: Devletin Ekonomik Bir Kuramı, 3.b. Filiz Kitabevi, 1997. 13. J. Collins, P. Jones, Public Finance and Public Choice: Analytical Perspectives, McGraw-Hill, 1992.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)