Ders Adı Uluslararası Vergi Sorunları
Ders Kodu 02MLY6121
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Hüseyin Güçlü ÇİÇEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Öğrenicinin uluslararası vergisel sorunlara yönelik kapasitesinin arttırılması. 2. Farklı ülke uygulamalarının bilinmesi sayesinde ülke vergi rejimine farklı bakış açısı getirebilme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Elektronik ticaret, transfer fiyatlaması, çifte vergileme, vergi cenneti, vergi rekabeti gibi uluslararası vergi sorunları ile farkıl ülkelerin vergi rejimleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Uluslararası vergi sorunlarının analizi ile öğrencinin uluslararası vergisel sorunlara yönelik değerlendirme kapasitesinin arttırılması. 2. Ülke uygulamalrı ile öğrencinin bakış açısının ve vizyonunun genişletilmesi.
Dersin Amacı Bu dersin amacı uluslararası vergi sorunları ve bu sorunlara yönelik getirilen çözüm önerilerinin bilinmesidir. Dersin diğer amacı Türkiye dışında farklı ülke uygulamalarının bilinmesidir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Uluslararası vergi sorunlarına giriş ve değerlendirme
2 Elektronik ticaretin vergilendirilmesi ve çözüm önerileri
3 Transfer fiyatlaması ve çözüm önerileri
4 Çifte vergilendirme ve çözüm önerileri
5 Vergi cenneti ve off shore kıyı bankacılığı ve çözüm önerileri
6 Vergi rekabeti ve çözüm önerileri
7 Uluslararası vergi rekabetinde bir araç olarak kullanılan serbest bölgeler
8 Her hafta farklı bir ülkenin değerlendirilmesi (OECD, Türk Cumhuriyetleri veya bir başka ülke)
9 Her hafta farklı bir ülkenin değerlendirilmesi (OECD, Türk Cumhuriyetleri veya bir başka ülke)
10 Her hafta farklı bir ülkenin değerlendirilmesi (OECD, Türk Cumhuriyetleri veya bir başka ülke)
11 Her hafta farklı bir ülkenin değerlendirilmesi (OECD, Türk Cumhuriyetleri veya bir başka ülke)
12 Her hafta farklı bir ülkenin değerlendirilmesi (OECD, Türk Cumhuriyetleri veya bir başka ülke)
13 Her hafta farklı bir ülkenin değerlendirilmesi (OECD, Türk Cumhuriyetleri veya bir başka ülke)
14 Her hafta farklı bir ülkenin değerlendirilmesi (OECD, Türk Cumhuriyetleri veya bir başka ülke)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Özel kesimle kamu kesimine yön veren ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorumlama, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme ve çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm önerebilmek. 5
2 Kamu ekonomisi alanında devletin mali durumunu/konumunu belirleyen maliye teorisi, gelir-gider, bütçe ve borçlanma teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler ışığında analiz yapabilme ve politika üretilmesi ve uygulamasına katkı sağlayabilmek. 5
3 Kamu finansman araçları ve kamu finansman araçlarından en sağlam kaynak olan vergiye ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip olunması ve karşılaştırma yapılabilmesi, özellikle kamu gelirleri türleri, vergi teorisi ve fonksiyonları, vergileme ilkeleri, temel kavramları ve tekniği gibi konularda temel ve pratik bilgilere sahip olma. 5
4 Vergileme dışında en sık başvurulan kamu finansman kaynağı olan kamu borçlanmasına yönelik teorik konularda bilgi sahibi olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğinin kazandırılması ayrıca kamu harcamalarına yönelik yaklaşımların teorik ve pratik yansımaları üzerinde bilgi sahibi olunması. 5
5 Gerek kamu gerekse özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken yeterli düzeydeki maliye, hukuk, işletme, iktisat ve muhasebe bilgisine sahip olmalarının sağlanması. Her iki kesimin ihtiyaç duyduğu donanımlı elemanların yetiştirilmesi. 5
6 Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisi ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve isabetli tahminlerde bulunabilen, sebep ve sonuçlar arasındaki ilişkileri göz önünde bulundurabilen, stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlayıcı bilgilerle donatmak. 5
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim yeterliliğine sahip olan özel ve kamu sektöründe faaliyette bulunacak nitelikli yöneticilerin yetiştirilmesi. 5
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olarak bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilen ve dış dünyadaki gelişmeleri doğrudan takip edebilen ve ekonomik-mali kararlarını bu gelişmeler göre saptayabilen özgüvene sahip elemanların kamu ve özel sektörde istihdam edilebilmesini sağlamak. 5
9 Toplumsal bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olan, mali-ekonomik alanlardaki bilgi sistemleri konusunda donanımlı ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen, temel yazılımları kullanabilen elemanların istihdamına katkı sağlamak. 5
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurabilme, bilgi ve düşüncelerini başkalarına aktarabilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen, bilgileri analiz edebilme ve sorumluluk alabilme yeterliliğine sahip kişilerin yetiştirilmesi. 5
11 Maliye alanı ile ilgili edinilmiş bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, diğer disiplinlerle işbirliği yaparak disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 20 40
Sunum 1 6 6
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 184    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Ders notu bulunmamaktadır.
Diğer Kaynaklar OECD, EConomic Outlook: Foreign Direct Investment. OECD, Guidance on Tax Complicance for Business and Accounting Sortware. OECD, Revenu Statistics. OECD, The OECD's Project on Harmful Tax Practices. Wilson, John D. "Theories of Tax Competition", National Tax Journal, Volume 52, No,2, June 1999. Wilsan, John D. and David E. Wildasin. "Capital Tax Competition:Bane or Boon", Journal of Public Economics, Volume 88, Issue 6, June 2004. Weiner, Joann M. and Hugh J.Ault."The OECD's Report on Harmful Tax Competition", National Tax Journal, Vol.51, No.3,1998. Şener, Orhan. "Uluslararası Vergilemenin İlkeleri", Maliye Yazıları, Sayı:10-12, Aralık 1987. Soydan, Billur Yaltı. "Uluslararası Vergi Anlaşmaları, Beta Basım, İstanbul 1995. Pehlivan, Osman. Uluslararası Vergi Hukuku, Celepler Matbaacılık, Trabson, 2002. Bilci, Nurettin, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri: Genel Bilgiler, İktisadi-Mali Konular, Vergilendirme, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2004.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler 7. haftadan itibaren İlk derste belirlenen bir ülkenin öğrenci tarafından hazırlanması ve sunumunun yapılması. Öğrencinin yeterli düzeyde kaynağa ulaşması. Hoca tarafından verilen taslak metine uyulması. Sunumun bilimsel esaslar alınarak yapılması ve seminer teslimi.
Sınavlar İlk yedi hafta sonrası, e-ticaret, vergi rekabeti, vergi cennetleri, serbest bölgeler, transfer fiyatlandırması konularından klasik şekilde yapılacak bir ara sınav. İkinci yedi hafta sonrasında, her öğrenciye hazırlamış olduğu ülkeye ilişkin klasik yöntemle yapılacak bir final sınavı.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)