Ders Adı Endodontide Tanı ve Vital Pulpa Tedavileri
Ders Kodu 03END6102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Murat Maden
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Identify etiologic factors causing pulp inflammation Explain the mechanism of spread of inflammation in the pulp. explain why it is difficult for the pulp to recover from severe injury List spesific and nonspesific mediators of pulpal inflammation. Classify pulpal diseases and their clinical and histologic features. To remember the endodontic armamentarium during endodontic treatment To learn the surgical telescope (lopes) during the endodontic treatment To remember the steps about sterilization and disinfection to remmeber the sterization devices and to learn the new devices to realize the importance of office organization on sterilzation and disinfection to remember the chemicals using to disinfection to discuss the office organization with regard to endodontic treatment to learn current approach about office organization
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Pulpa hastalıklarının ,etiyoloji, sınıflama, mekanizma, histolojji ve patolojisi.Endodontik ekipman seçimi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, endodontik tedavi için ofis düzeni ve temel g ereksinimler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Pulpa hastalıklarının mekanizmasının sebep sonuç ilişkisini ve sınıflamarını öğrenmek. Endodontik tedavi için gerekli ekipman seçiminde önemli güncel bilgilerin alınması Sterilizasyon ve dezenfeksiyonun endodontik öneminin kavranması Ofis düzeninde güncel yaklaşımların öğrenilmesi
Dersin Amacı Pulpa hastalıklarının özelliklerini, oluşumunu ve sınıflandırılmasını öğrenmek. Ekipman seçimi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, endodontik tedavi için ofis düzeni ve temel gereksinimler
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Pulpa Hastalıklarının Etiyolojisi, Rutin endodontik tedavi esnasında gerekli ekipmanlar
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
2 Pulpa Hastalıklarının Etiyolojisi, Rutin endodontik tedavi esnasında gerekli ekipmanlar
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
3 Pulpa Hastalıklarının Sınıflandırılması, Endodontik büyüteçler, ışık kaynakları
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
4 Pulpa Hastalıklarının Sınıflandırılması, Endodontik büyüteçler, ışık kaynakları
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
5 Geridönüşümlü Pulpa İltihabı, Dental mikroskoplar
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
6 Geridönüşümlü Pulpa İltihabı, Dental mikroskoplar
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
7 Hyperplastic Pulpitis, Sterilizasyon ve dezenfeksiyon öncesi hazırlık aşamaları
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
8 Hiperplastik Pulpitis, Sterilizasyon ve dezenfeksiyon öncesi hazırlık aşamaları
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
9 Nekroz, Ofis düzeninin sterilizasyon ve dezenfeksiyon açısından önemi
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
10 Nekroz, Dezenfeksiyon işlemleri ve dezenfeksiyonda kullanılan kimyasalların hatırlanması
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
11 Pulpa dejeneresansları, Dezenfeksiyon işlemleri ve dezenfeksiyonda kullanılan kimyasalların hatırlanması
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
12 Pulpa dejeneresansları, Endodontik tedavi açısından ofis düzeninin tartışılması
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
13 Pulpa İltihabının Evreleri ve Mekanizması, Ofis düzeninde güncel yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
14 Pulpa İltihabının Evreleri ve Mekanizması, Materyal ve tekniklerin karşılaştırılmasını içeren bir sunum hazırlama
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Endodonti alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplar, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmalıdır. 3
2 Endodonti alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmeli, karmaşık problemleri analiz edip tartışabilmelidir. 3
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını endodonti alanıyla ilgili konularda bilgilendirme, düşüncelerini ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmede yeterli olmalıdırlar. 1
4 Endodonti alanında öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme konusunda yeterli olmalıdır. 1
5 Endodonti alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği karmaşık durumlarda sorumluluk alabilmelidir. 5
6 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişime yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmelidir. 1
7 Dental ve endodontik materyaller ile ilgili teorik ve pratik ileri düzeyde bilgiye sahip olmalıdır. 3
8 Endodontik güncel tanı yöntemlerine hakim olabilmeli ve en uygun tedavi yöntemini seçebilmelidir. 5
9 Dişin ağızda tutulabilmesi için mevcut periodontal ve restoratif koşulları değerlendirebilmeli ve ileri düzeyde tedavi edebilme yeteneğine sahip olmalıdır. 5
10 Endodontik acil kapsamına giren vakaları teşhis edebilmeli ve ileri düzeyde tedavi edebilme yeteneğine sahip olmalıdır. 5
11 Travma vakalarında diş ve periodonsiyuma ait yaralanmaları tedavi edebilmeli, çene ve yumuşak doku yaralanmalarında ise multidisipliner çalışma bilgisine sahip olmalıdır. 5
12 Endodonti alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme, 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 10 20
Devam 10 0
Uygulama 28 20
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 10 5 50
Sunum 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 193    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Cohen S, Kenneth M. Hargreaves, ?Pathways of the Pulp? ISBN:0-323-03067-X Mosby- 2009, ninth edition USA 2. Ingle JI, Ingle?s Endodontics, 978-1-55009-333-9, 2008 BC Decker Inc. Hamiton, USA 3. Alaçam T, ?Endodonti?, ISBN 975-94951-7-1, Fakülteler Kitapevi, 2000, Ankara, Türkiye 4. Walton ER, Torabinejad M, ?Principles and Practice of Endodontics?, ISBN 0-7216-4924-6, WB Saunders Company, 1996 Philedelpha USA 5. Çalışkan K, ?Endodontide tanı ve tedaviler?, ISBN 975420490x, 2006, İzmir, Türkiye
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Literatür taraması
Sınavlar Sözlü ve/veya Yazılı Sınav
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)