Ders Adı Pulpa Patolojileri Sağlıklı ve Sistemik Hastalıklı Bireylerde Endodontik Tedavi
Ders Kodu 03END6103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Ayşe Diljin Keçeci 3-Gül Çelik Ünal 3-Murat Maden 3-Bulem Üreyen Kaya
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Periradiküler dokuların (sement- periodontal ligament- alveoler kemik) embriyolojik gelişiminin, anatomi, histoloji ve fizyolojisinin tanımlanabilmesi 2. Periradiküler patolojinin etiyolojisi, periradiküler lezyonların sınıflandırılması, ayırıcı tanının, lezyon dinamiğinin öğrenilmesi 3. Akut apikal periodontitis teşhis ve tedavinsin öğrenilmesi 4. Akut apikal apse teşhis ve tedavinsin öğrenilmesi 5. Periapikal gronülom teşhis ve tedavinsin öğrenilmesi 6. Periapikal kist teşhis ve tedavinsin öğrenilmesi 7. Kronik apikal apse teşhis ve tedavinsin öğrenilmesi 8. Condensing osteitis teşhis ve tedavinsin öğrenilmesi 9. Semental displazi teşhis ve tedavisinin öğrenilmesi 10. Hangi lezyonların kök kanal tedavisi ile iyileşebileceğinin, gerçek ve cep kistlerinin tanımlarının, periapikal iyileşmede etkili immünolojik ve mikrobiyolojik faktörlerin ve diş hekiminin rolünün bilinmesi, periapikal iyileşmenin değerlendirilmesinde kullanılan indekslerin öğrenilmesi. 11. Analjezik, antibiyotik ve antienflamatuar ajanların kullanım alanlarının, reçete edilmesinin, ağrı ve enfeksiyon kontrolündeki rolünün bilinmesi 12. Periapikal lezyonlu ve lezyonsuz dişlerde kanal tedavisi sonrası başarı oranlarının ve başarıyı etkileyen faktörlerin bilinmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Periapeksin anatomisi, fizyolojisi ve histolojisi Periapikal hastalıkların sınıflaması, Periapikal patoloji Akut apikal periodontitis Akut apikal apse Periapikal gronülom Periapikal kist Kronik apikal apse Condensing osteitis Semental displazi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri periapikal dokuların anatomisini, fizyolojisini, histolojisi hakkında bilgi vermek ve periapikal hastalıkların teşhis ve tedavisini öğretmek
Dersin Amacı periapikal hastalıkarın sınıflandırılması, bu hastalıkların teşhis ve tedavi edilmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 1. Periradiküler dokuların (sement- periodontal ligament- alveoler kemik) embriyolojik gelişiminin, anatomi, histoloji ve fizyolojisi
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
2 2. Periradiküler dokuların (sement- periodontal ligament- alveoler kemik) embriyolojik gelişiminin, anatomi, histoloji ve fizyolojisi
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
3 3. Periradiküler patolojinin etiyolojisi, periradiküler lezyonların sınıflandırılması, ayırıcı tanının, lezyon dinamiği
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
4 4. Akut apikal periodontitis teşhis ve tedavisi
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
5 5. Akut apikal apse teşhis ve tedavisi
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunmasıSCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
6 6. Periapikal gronülom teşhis ve tedavisi
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
7 7. Periapikal kist teşhis ve tedavisi
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
8 8. Kronik apikal apse teşhis ve tedavisi
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
9 9. Condensing osteitis teşhis ve tedavisi
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
10 10. Semental displazi teşhis ve tedavisi
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
11 11. Periapikal iyileşmenin değerlendirilmesinde kullanılan indekslerin öğrenilmesi
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
12 12. Periapikal iyileşmenin değerlendirilmesinde kullanılan indeksleri
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
13 13. Analjezik, antibiyotik ve antienflamatuar ajanların kullanım alanlarının, reçete edilmesinin, ağrı ve enfeksiyon kontrolündeki rolü
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
14 14. Periapikal lezyonlu ve lezyonsuz dişlerde kanal tedavisi sonrası başarı oranlarının ve başarıyı etkileyen faktörleri
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Endodonti alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplar, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmalıdır. 3
2 Endodonti alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmeli, karmaşık problemleri analiz edip tartışabilmelidir. 3
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını endodonti alanıyla ilgili konularda bilgilendirme, düşüncelerini ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmede yeterli olmalıdırlar. 1
4 Endodonti alanında öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme konusunda yeterli olmalıdır. 1
5 Endodonti alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği karmaşık durumlarda sorumluluk alabilmelidir. 5
6 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişime yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmelidir. 1
7 Dental ve endodontik materyaller ile ilgili teorik ve pratik ileri düzeyde bilgiye sahip olmalıdır. 5
8 Endodontik güncel tanı yöntemlerine hakim olabilmeli ve en uygun tedavi yöntemini seçebilmelidir. 5
9 Dişin ağızda tutulabilmesi için mevcut periodontal ve restoratif koşulları değerlendirebilmeli ve ileri düzeyde tedavi edebilme yeteneğine sahip olmalıdır. 5
10 Endodontik acil kapsamına giren vakaları teşhis edebilmeli ve ileri düzeyde tedavi edebilme yeteneğine sahip olmalıdır. 5
11 Travma vakalarında diş ve periodonsiyuma ait yaralanmaları tedavi edebilmeli, çene ve yumuşak doku yaralanmalarında ise multidisipliner çalışma bilgisine sahip olmalıdır. 5
12 Endodonti alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme, 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 1 0
Ödev 10 20
Devam 10 0
Uygulama 28 20
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 10 5 50
Sunum 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 194    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Cohen S, Kenneth M. Hargreaves, ‘Pathways of the Pulp’ ISBN:0-323-03067-X Mosby- 2009, ninth edition USA 2. Ingle JI, Ingle’s Endodontics, 978-1-55009-333-9, 2008 BC Decker Inc. Hamiton, USA 3. Alaçam T, ‘Endodonti’, ISBN 975-94951-7-1, Fakülteler Kitapevi, 2000, Ankara, Türkiye 4. Walton ER, Torabinejad M, ‘Principles and Practice of Endodontics’, ISBN 0-7216-4924-6, WB Saunders Company, 1996 Philedelpha USA 5. Çalışkan K, ‘Endodontide tanı ve tedaviler’, ISBN 975420490x, 2006, İzmir, Türkiye
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Literatür taraması
Sınavlar Sözlü ve/veya Yazılı Sınav
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)