Ders Adı Endodonsiyum Periodonsiyum İlişkisi Periepikal Hastalıklar ve İyileşme
Ders Kodu 03END6104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Ayşe Diljin Keçeci 3-Gül Çelik Ünal 3-Murat Maden 3-Bulem Üreyen Kaya
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Medikal ve dental hikayenin endodontik tanıdaki önemini bilebilmeli ve doğru teşhis koyabilmek için mevcut hastalıkla ilgili hikaye ve semptomlara ait doğru soruları cevaplayabilmeli. 2. Pulpa ve periapikal durumu saptamaya odaklı intraoral muayene yapabilmeli ileri tedavi tekniklerini uygulayabilmeli. 3. Vitalite testlerinin uygulanması, yorumlanması ve kavite testi, selektif anestezi gibi özel yaklaşımların bilinmesi, anamnez, semptomlar, muayene ve testlerden toplanan verilerle tanı koyulabilmesi. 4. Kök kanal tedavisinin endikasyon ve kontrendikasyonlarını oluşturan durumların, alternatif tedaviler gerektiren problemlerin tanımlanması ve genel tedavi planlamasına uygun endodontik tedavinin seçilmesi. 5. Temizleme ve genişletmede kullanılan aletlerin ve yeni tekniklerin bilinmesi 6. Küre, oval, kum saati, böbrek ve şerit şeklindeki kanalların genişletilmesinde standart ve konik kanalların hazırlanmasında kullanılan tekniklerin uygulanabilmesi 7. İntrakanal medikamentlerin özellikleri ve görevlerinin bilinmesi 8.İdeal kanal dolgu materyalinin özelliklerinin bilinmesi ve yeni materyallerin tanınması 9. Geleneksel ve konik açılı güta perka konlarının farklılıkları ve endikasyonlarının tartışılması ve yeni tekniklerin uygulanabilmesi 10. Başarılı ve başarısız kanal tedavisinin belirtilerinin ve değerlendirme indekslerinin bilinmesi. 11. Konu ile ilgili literatür takibi ve sunu yapabilmesi, orijinal çalışma planlayabilmesi.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kök kanal tedavisinde tanı ve tedavi planlaması, temizleme ve şekillendirme, kanal dolgusu ve endodontik başarının değerlendirilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Doktora öğrencisinin endodontide ileri tanı ve tedavi yöntemlerine hakim olması 2. Kemomekanik temizleme ve şekillendirmedeki ileri teknikleri bilmesi, uygulayabilmeli hasta ve uzman olmayan hekimlere bilgi verebilmesi 3. Kök kanalı doldurulmasındaki ileri tekniklere ve gelişmelere hakim olması 4. Başarı ve başarısızlığı değerlendirmede ileri teknikleri kullanabilmesi, hasta yakınlarını bilgilendirerek kontrollere ikna edebilmesi. 5. Multidisipliner ve/veya tüm ağız tedavi planlamasına uygun tedavi seçeneğini bulabilmesi
Dersin Amacı Endodontide ileri tanı ve tedavi yöntemlerinin teorik ve pratik olarak bilinmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kök Kanal Tedavisinde Tanı ve Tedavi Planlaması
2 Kök Kanal Tedavisinde Tanı ve Tedavi Planlaması
3 Kök Kanal Tedavisinde Tanı ve Tedavi Planlaması
4 Temizleme ve Şekillendirme
5 Temizleme ve Şekillendirme
6 Temizleme ve Şekillendirme
7 Temizleme ve Şekillendirme
8 Kanal Dolgusu
9 Kanal Dolgusu
10 Kanal Dolgusu
11 Kanal Dolgusu
12 Endodontide Başarının Değerlendirilmesi
13 Endodontide Başarının Değerlendirilmesi
14 Endodontide Başarının Değerlendirilmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Endodonti alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplar, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmalıdır. 3
2 Endodonti alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmeli, karmaşık problemleri analiz edip tartışabilmelidir. 1
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını endodonti alanıyla ilgili konularda bilgilendirme, düşüncelerini ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmede yeterli olmalıdırlar. 1
4 Endodonti alanında öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme konusunda yeterli olmalıdır. 1
5 Endodonti alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği karmaşık durumlarda sorumluluk alabilmelidir. 5
6 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişime yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmelidir. 1
7 Dental ve endodontik materyaller ile ilgili teorik ve pratik ileri düzeyde bilgiye sahip olmalıdır. 5
8 Endodontik güncel tanı yöntemlerine hakim olabilmeli ve en uygun tedavi yöntemini seçebilmelidir. 5
9 Dişin ağızda tutulabilmesi için mevcut periodontal ve restoratif koşulları değerlendirebilmeli ve ileri düzeyde tedavi edebilme yeteneğine sahip olmalıdır. 5
10 Endodontik acil kapsamına giren vakaları teşhis edebilmeli ve ileri düzeyde tedavi edebilme yeteneğine sahip olmalıdır. 5
11 Travma vakalarında diş ve periodonsiyuma ait yaralanmaları tedavi edebilmeli, çene ve yumuşak doku yaralanmalarında ise multidisipliner çalışma bilgisine sahip olmalıdır. 5
12 Endodonti alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme, 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 10 20
Devam 10 0
Uygulama 28 20
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 10 5 50
Sunum 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 194    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1.Cohen S, Kenneth M. Hargreaves,’Pathways of the pulp’, ISBN : 0-323-03067-X Mosby- 2009,ninth edition,USA 2. Ingle JI, Ingle’s Endodontics, 978-1-55009-333-9, 2008 BC Decker Inc. Hamilton, USA. 3.Walton ER, Torabinejad M, ‘Principles and Practice of Endodontics’, ISBN 0-7216-4924-6, WB Sounders Company, 1996 Philadelpha USA 4. Torabinejad M, Walton ER: Endodontics: Principles and Practice. ISBN 978-1-4160-3851-1, WB Sounders Company, 2009 Philadelpha USA 5. Pitt Ford T, Orstavi D. Essential Endodontology:Prevention And Treatment Of Apical Periodontitis, 2th Ed.2007, John Wiley & Sons, USA
Materyal
Dökümanlar
Ödevler İlgili Literatürün Taranması
Sınavlar Sözlü ve/veya Yazılı Sınav
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)