Ders Adı Acil Endodonti
Ders Kodu 03END6105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Bulem Üreyen Kaya 2-Ayşe Diljin Keçeci 3-Gül Çelik Ünal 3-Murat Maden
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Kök kanal tedavisi öncesi, randevular arası ve tedavi sonrası acil durumun meydana geliş şeklinin tanımlanması. 2. Gerçek acil durumlarının tanımlanması. 3. Acil hastasının emosyonel durumunun ve bu durumun teşhis ve tedaviyi nasıl etkileyeceğinin tanımlanması. 4. Fizyolojik ve psikolojik faktörlerin ağrı algısına etkisinin ve ağrıya olan reaksiyonun ve bunlarla başa çıkma yollarının tanımlanması. 5. Randevu aralarında ve tedavi sonrası meydana gelen alevlenmeyle ilişkili faktörlerin belirlenmesi. 6. Endodontik acillere yaklaşımın tanımlanması 7. Pulpal veya periradiküler teşhisin ve ağrının kaynağının tanımlanmasında radyografik bulgular, subjektif ve objektif değerlendirmenin öğrenilmesi. 8. Endodontik tedavi öncesi acilin ne zaman meydana gelebileceği ve bu acillerle nasıl başa çıkılabileceğinin tanımlanması. 9. Acillerde farmakolojik tedavi desteğinin (analjezik, antibiotik ve antienflamatuar ajanlar) ve bunların eflamasyonu veya enfeksiyonu kontrolünün tanımlanması. 10. Konu ile ilgili literatür takibi ve sunu yapabilmesi, orijinal çalışma planlayabilmesi.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Gerçek acil durumların tanımı, endodontik tedavi öncesi, sırası ve sonrasında acil durumlarda kullanılan ileri tanı ve tedavi yöntemleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Gerçek acil durumların tanımlanması 2. Endodontik tedavi öncesi, sırası ve sonrasında acil durumun meydana geliş şeklinin tanımlanması 3. Acil hastalarına yaklaşımın belirlenmesi, 4. Endodontik acil tanı ve tedavisinin ileri tekniklerle yapılabilmesi, 5. Acil tıbbi müdahale, ilaç ve reçete bilgisinin ileri düzeyde olması.
Dersin Amacı Endodontik acil durumların ileri tanı ve tedavi yöntemlerinin teorik ve pratik olarak bilinmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Gerçek acil durumların belirlenmesi
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
2 Endodontik tedavi öncesi, randevular arasında ve sonrasında acil durumun meydana geliş şekli
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
3 Acil hastasının emosyonel durumu ve bu durumun teşhis ve tedaviye etkisi
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
4 Fizyolojik ve psikolojik faktörlerin ağrı algısına etkisinin ve ağrıya olan reaksiyonun ve bunlarla başa çıkma yolları
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
5 Akut alevlenme
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
6 Etyolojik faktörler
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
7 Ağrı kaynağının belirlenmesi (pulpal veya periradiküler).
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
8 Radyografik, subjektif ve objektif bulguların değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
9 Pulpal ve periradiküler tanı
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
10 Acil tedavi (kısa dönem) planı
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
11 Uzun dönem tedavi planı
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
12 Acillerde farmakolojik tedavi desteği (analjezik, antibiotik ve antienflamatuar ajanlar) ve bunların eflamasyonu veya enfeksiyonu kontrolü
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
13 Acillerde farmakolojik tedavi desteği (analjezik, antibiotik ve antienflamatuar ajanlar) ve bunların eflamasyonu veya enfeksiyonu kontrolü
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
14 Acillerde farmakolojik tedavi desteği (analjezik, antibiotik ve antienflamatuar ajanlar) ve bunların eflamasyonu veya enfeksiyonu kontrolü
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Endodonti alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplar, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmalıdır. 3
2 Endodonti alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmeli, karmaşık problemleri analiz edip tartışabilmelidir. 3
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını endodonti alanıyla ilgili konularda bilgilendirme, düşüncelerini ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmede yeterli olmalıdırlar. 1
4 Endodonti alanında öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme konusunda yeterli olmalıdır. 1
5 Endodonti alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği karmaşık durumlarda sorumluluk alabilmelidir. 5
6 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişime yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmelidir. 1
7 Dental ve endodontik materyaller ile ilgili teorik ve pratik ileri düzeyde bilgiye sahip olmalıdır. 3
8 Endodontik güncel tanı yöntemlerine hakim olabilmeli ve en uygun tedavi yöntemini seçebilmelidir. 5
9 Dişin ağızda tutulabilmesi için mevcut periodontal ve restoratif koşulları değerlendirebilmeli ve ileri düzeyde tedavi edebilme yeteneğine sahip olmalıdır. 5
10 Endodontik acil kapsamına giren vakaları teşhis edebilmeli ve ileri düzeyde tedavi edebilme yeteneğine sahip olmalıdır. 5
11 Travma vakalarında diş ve periodonsiyuma ait yaralanmaları tedavi edebilmeli, çene ve yumuşak doku yaralanmalarında ise multidisipliner çalışma bilgisine sahip olmalıdır. 5
12 Endodonti alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme, 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 10 20
Devam 10 0
Uygulama 28 20
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 10 5 50
Sunum 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 194    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1.Cohen S, Kenneth M. Hargreaves,’Pathways of the pulp’, ISBN : 0-323-03067-X Mosby- 2009,ninth edition,USA 2. Ingle JI, Ingle’s Endodontics, 978-1-55009-333-9, 2008 BC Decker Inc. Hamilton, USA. 3.Walton ER, Torabinejad M, ‘Principles and Practice of Endodontics’, ISBN 0-7216-4924-6, WB Sounders Company, 1996 Philadelpha USA 4. Torabinejad M, Walton ER: Endodontics: Principles and Practice. ISBN 978-1-4160-3851-1, WB Sounders Company, 2009 Philadelpha USA 5. Pitt Ford T, Orstavi D. Essential Endodontology:Prevention And Treatment Of Apical Periodontitis, 2th Ed.2007, John Wiley & Sons, USA
Materyal
Dökümanlar
Ödevler SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
Sınavlar Sözlü ve/veya Yazılı Sınav
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)