Ders Adı Travmalar
Ders Kodu 03END6106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-gül çelik ünal 2-diljin keçeci 3-Murat maden 3-bulem üreyen kaya
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Dişin anatomik yapısını bilmeli 2. Travmatik yaralanmaları sınıflandırabilmeli ve muayenesini yapabilmeli 3. Kron kırıklarını bilmeli 4. Kron-Kök kırıklarını bilmeli 5. kök kırıklarını bilmeli 6. konkuzyon ve lüksasyonu bilmeli 7. extrusive ve lateral lüksasyonu bilmeli 8. intruziv lüksasyonu bilmeli 9. Avülsiyonu bilmeli 10. dişin destek dokularının travmalarını bilmeli
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği diş ve destek dokulara gelen travmaların sınıflaması, muayenesi, teşhisi ve tedavisi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Travmatik yaralanmanın ciddiyeti ve büyüklüğünün tam teşhisi, yaralanmanın akut halinin başlangıç tedavisi,uzun dönem takibi ve sekelin tedavisi
Dersin Amacı Dişi korumada rehberlik sağlamak, fonksiyonu yeniden sağlamak, travmatik yaralanma sonrası estetiği geliştirmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 diş ve destek dokuların anatomisi
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
2 sınıflama ve muayene
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
3 kron kırığı
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
4 kron-kök kırığı
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
5 vakaların tartışılması
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
6 kök kırığı
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
7 vakaların tartışılması
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
8 konkuzyon ve sublüksasyon
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
9 ekstruziv ve lateral lüksasyon
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
10 intruziv lüksasyon
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
11 avulsiyon
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
12 vakaların tartışılması
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
13 destek dokulara gelen travmalar
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
14 vakaların tartışılması
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Endodonti alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplar, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmalıdır. 4
2 Endodonti alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmeli, karmaşık problemleri analiz edip tartışabilmelidir. 3
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını endodonti alanıyla ilgili konularda bilgilendirme, düşüncelerini ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmede yeterli olmalıdırlar. 1
4 Endodonti alanında öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme konusunda yeterli olmalıdır. 1
5 Endodonti alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği karmaşık durumlarda sorumluluk alabilmelidir. 1
6 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişime yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmelidir. 1
7 Dental ve endodontik materyaller ile ilgili teorik ve pratik ileri düzeyde bilgiye sahip olmalıdır. 5
8 Endodontik güncel tanı yöntemlerine hakim olabilmeli ve en uygun tedavi yöntemini seçebilmelidir. 5
9 Dişin ağızda tutulabilmesi için mevcut periodontal ve restoratif koşulları değerlendirebilmeli ve ileri düzeyde tedavi edebilme yeteneğine sahip olmalıdır. 5
10 Endodontik acil kapsamına giren vakaları teşhis edebilmeli ve ileri düzeyde tedavi edebilme yeteneğine sahip olmalıdır. 5
11 Travma vakalarında diş ve periodonsiyuma ait yaralanmaları tedavi edebilmeli, çene ve yumuşak doku yaralanmalarında ise multidisipliner çalışma bilgisine sahip olmalıdır. 5
12 Endodonti alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme, 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 10 20
Devam 10 0
Uygulama 28 20
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 10 5 50
Sunum 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 194    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Cohen S, Kenneth M. Hargreaves, ‘Pathways of the Pulp’ ISBN:0-323-03067-X Mosby- 2009, ninth edition USA 2. Ingle JI, Ingle’s Endodontics, 978-1-55009-333-9, 2008 BC Decker Inc. Hamiton, USA 3. Alaçam T, ‘Endodonti’, ISBN 975-94951-7-1, Fakülteler Kitapevi, 2000, Ankara, Türkiye 4. Walton ER, Torabinejad M, ‘Principles and Practice of Endodontics’, ISBN 0-7216-4924-6, WB Saunders Company, 1996 Philedelpha USA 5. Çalışkan K, ‘Endodontide tanı ve tedaviler’, ISBN 975420490x, 2006, İzmir, Türkiye
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Literatür taraması
Sınavlar sözlü ve/veya yazılı sınav
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)