Ders Adı Endodonsiyum-Periodonsiyum İlişkisi
Ders Kodu 03END6107
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Murat Maden 2-Ayşe Diljin Keçeci 3-Gül Çelik Ünal 3-Bulem Üreyen Kaya
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Periapikal iyileşmekanizmasını anlayabilmek 2. Periapikal iyileşmeyi etkileyen faktörlerin tanımlanabilmesi 4. kombine lezyon tedavisinin endikasyon ve kontrendikasyonlarını oluşturan durumların, alternatif tedaviler gerektiren problemlerin tanımlanması ve genel tedavi planlamasına uygun endodontik tedavinin seçilmesi. 3. Periapikal lezyonları tedavi etmek ve takip edebilmek 5. Başarılı, başarısız ve değerlendirme indekslerinin bilinmesi. 7. Konu ile ilgili literatür takibi ve sunu yapabilmesi, orijinal çalışma planlayabilmesi.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Endodonsiyum periodonsiyum ilişkisine bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklar, tanı ve tedavileri, prognoz
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Describe the mechanisms and explain the consequences of the spread of pulpal inflammation into periradicular tissues 2. Classify periapical lesions of endodontic origin 3.Describe the steps in involved repair of periapical lesions after root canal treatment
Dersin Amacı Endodontide Pulpa- Periodonsiyum ilişkilerini, tanı ve tedavi yöntemlerini teorik ve pratik olarak bilinmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Endodontik Kaynaklı Periapikal Lezyonların etiyolojisi, sınıflandırılması ve tanısı
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
2 Endodontik Kaynaklı Periapikal Lezyonlarda Tedavi Planlaması
3 Tedavi alternatifleri, biyomateryaller, deneysel çalışmalar.
4 Tedavi alternatifleri, biyomateryaller,deneysel çalışmalar
5 Periapikal iyileşme mekanizması, prognoz.
6 Periapikal iyileşmede başarı ve başarısızlık
7 Endodonsiyum periyodonsiyum arasındaki bağlantı yolları
8 Endo-periodontal hastalıkların etiyolojisi
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
9 Endo-periodontal hastalıkların ayırıcı tanısı
10 Kombine lezyonlar
11 Kombine lezyonların tedavisi
12 Kombine tedavinin Başarının Değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
13 Kombine tedavinin Başarının Değerlendirilmesi
14 Vaka tartışması, kendi vakalarımızın takibi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Endodonti alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplar, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmalıdır. 4
2 Endodonti alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmeli, karmaşık problemleri analiz edip tartışabilmelidir. 4
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını endodonti alanıyla ilgili konularda bilgilendirme, düşüncelerini ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmede yeterli olmalıdırlar. 3
4 Endodonti alanında öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme konusunda yeterli olmalıdır. 3
5 Endodonti alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği karmaşık durumlarda sorumluluk alabilmelidir. 4
6 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişime yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmelidir. 3
7 Dental ve endodontik materyaller ile ilgili teorik ve pratik ileri düzeyde bilgiye sahip olmalıdır. 4
8 Endodontik güncel tanı yöntemlerine hakim olabilmeli ve en uygun tedavi yöntemini seçebilmelidir. 5
9 Dişin ağızda tutulabilmesi için mevcut periodontal ve restoratif koşulları değerlendirebilmeli ve ileri düzeyde tedavi edebilme yeteneğine sahip olmalıdır. 5
10 Endodontik acil kapsamına giren vakaları teşhis edebilmeli ve ileri düzeyde tedavi edebilme yeteneğine sahip olmalıdır. 2
11 Travma vakalarında diş ve periodonsiyuma ait yaralanmaları tedavi edebilmeli, çene ve yumuşak doku yaralanmalarında ise multidisipliner çalışma bilgisine sahip olmalıdır. 2
12 Endodonti alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme, 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 10 20
Devam 0 0
Uygulama 28 20
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 10 5 50
Sunum 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 194    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Cohen S, Kenneth M. Hargreaves, ‘Pathways of the Pulp’ ISBN:0-323-03067-X Mosby- 2009, ninth edition USA 2. Ingle JI, Ingle’s Endodontics, 978-1-55009-333-9, 2008 BC Decker Inc. Hamiton, USA 3. Alaçam T, ‘Endodonti’, ISBN 975-94951-7-1, Fakülteler Kitapevi, 2000, Ankara, Türkiye 4. Walton ER, Torabinejad M, ‘Principles and Practice of Endodontics’, ISBN 0-7216-4924-6, WB Saunders Company, 1996 Philedelpha USA 5. Çalışkan K, ‘Endodontide tanı ve tedaviler’, ISBN 975420490x, 2006, İzmir, Türkiye
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Literatür taraması
Sınavlar sözlü ve/veya yazılı sınav
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)