Ders Adı Postendodontik Restorasyon
Ders Kodu 03END6109
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-gül çelik ünal 2-ayşe diljin keçeci 3-murat maden 3-bulem üreyen kaya
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Kanal tedavili dişlerin özellikleri 2. Nonvital Dişlerde biçim değişiklikleri ve Endodontik Tedavinin Etkisi 3. Dentin Yapısı ve Özellikleri kanal tedavili Diş 4. Endodontik Tedavi Diş Kırılma Direnci ve Diş sertliği 5. Nonvital dişlerde stetik değişiklikler ve kanal tedavili dişler 6. Restoratif materyaller ve seçenekler 7. Doğrudan Kompozit Restorasyonlar 8. Dolaylı Restorasyonlar: Kompozit veya Seramik onley 9. Tam kronlar 10. Yapıştırma simanlar 11. Tedavi öncesi değerlendirme ve tedavi stratejisi 12. Tedavi öncesi Değerlendirme 13. Tedavi Stratejisi 14. Klinik prosedürler
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Nonvital Dişlerdeki kompozisyonel değişiklikleri ve Endodontik Tedaviye etkisi ve endododontik olarak tedavi edilmiş dişlerin restorasyonları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri endodonik tedavi edilmiş dişlerin daimi reestorasyonları hakkında ileri düzeyde bilgi vermek ve tedavi seçeneklerini öğretmek
Dersin Amacı Pulpasız dişlerin tedavisi sırasında sıklıkla karşılaşılan sorunları yanıtlamak ve endodontik olarak tedavi edilmiş dişlerin yaygın restorasyonları hakkında bilgi vermek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Nonvital Dişlerde biçim değişiklikleri ve Endodontik Tedavi Etkisi
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
2 Dentin Yapısı ve Özellikleri kanal tedavili Diş
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
3 Endodontik Tedavi Diş Kırılma Direnci ve sertliği
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
4 Nonvital dişlerde estetik değişiklikler ve kanal tedavili dişler
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
5 Direktt Restorasyonlar
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
6 indirekt restorasyonlar: kompozit veya onley ve overlayler
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
7 tam kronlar
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
8 yapıştırıcı simanlar
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
9 tedavi öncesi değerlendirme
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
10 tedavi stratejileri
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
11 klinik posedürler diş perparasyonu ve post yerleştirilmesi
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
12 adeziv prosedürler ve parsiyel restorasyonlar
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
13 tam kronlar icin restorasyonlar
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
14 kron preparasyonu ve temporary restorasyonu
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Endodonti alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplar, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmalıdır. 2
2 Endodonti alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmeli, karmaşık problemleri analiz edip tartışabilmelidir. 2
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını endodonti alanıyla ilgili konularda bilgilendirme, düşüncelerini ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmede yeterli olmalıdırlar. 2
4 Endodonti alanında öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme konusunda yeterli olmalıdır. 3
5 Endodonti alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği karmaşık durumlarda sorumluluk alabilmelidir. 3
6 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişime yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmelidir. 2
7 Dental ve endodontik materyaller ile ilgili teorik ve pratik ileri düzeyde bilgiye sahip olmalıdır. 5
8 Endodontik güncel tanı yöntemlerine hakim olabilmeli ve en uygun tedavi yöntemini seçebilmelidir. 5
9 Dişin ağızda tutulabilmesi için mevcut periodontal ve restoratif koşulları değerlendirebilmeli ve ileri düzeyde tedavi edebilme yeteneğine sahip olmalıdır. 4
10 Endodontik acil kapsamına giren vakaları teşhis edebilmeli ve ileri düzeyde tedavi edebilme yeteneğine sahip olmalıdır. 3
11 Travma vakalarında diş ve periodonsiyuma ait yaralanmaları tedavi edebilmeli, çene ve yumuşak doku yaralanmalarında ise multidisipliner çalışma bilgisine sahip olmalıdır. 5
12 Endodonti alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme, 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 10 20
Devam 10 0
Uygulama 28 20
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 10 5 50
Sunum 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 194    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1.Cohen S, Kenneth M. Hargreaves,’Pathways of the pulp’, ISBN : 0-323-03067-X Mosby- 2009,ninth edition,USA 2. Ingle JI, Ingle’s Endodontics, 978-1-55009-333-9, 2008 BC Decker Inc. Hamilton, USA. 3.Alaçam T, ‘Endodonti’, ISBN 975-94951-7-1, Fakülteler Kitapevi, 2000, Ankara, Turkey. 4.Walton ER, Torabinejad M, ‘Principles and Practice of Endodontics’, ISBN 0-7216-4924-6, WB Sounders Company, 1996 Philadelpha USA 5. Torabinejad M, Walton ER: Endodontics: Principles and Practice. ISBN 978-1-4160-3851-1, WB Sounders Company, 2009 Philadelpha USA 6. Pitt Ford T, Orstavi D. Essential Endodontology:Prevention And Treatment Of Apical Periodontitis, 2th Ed.2007, John Wiley & Sons, USA 7. Çalışkan M. K: Endodontide Tanı ve Tedaviler, Nobel Kitabevi, ISBN: 975420490X, Nobel Kitabevi, Ankara, 2006
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Literatür taraması
Sınavlar yazılı ve/veya sözlü sınav
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)