Ders Adı Endodontik Cerrahi
Ders Kodu 03END6110
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Murat Maden
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Endodontik cerrahi endikasyonları ve kontrendikasyonlarını bilmek 2. Endodontik cerrahi tekniklerini uygulayabilmek 3. Endodontik cerrahide kullanılan yeni teknikleri uygulayabilmek 4. Endodontik cerrahi tanısı, tedavi planını oluşturabilmek 5. Endodontik cerrahinin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirebilmek 6. Endodontide cerrahisiz tedavi prensiplerini ve hasta takibinin önemini kavrayabilmek 7. Cerrahisiz endodontik tedavilerde prognozu tartışabilmek 8. Konu ile ilgili literatür takibi ve sunu yapabilmesi, orijinal çalışma planlayabilmesi.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Endodontide cerrahi olan ve olmayan tedavi alternatifleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Endodontide cerrahi endikasyonlarını ve kontrendikasyonlarını açıklamak
Dersin Amacı Endodotide cerrahi ve cerrahi olmayan yaklaşımların kavranması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Endodontide cerrahisiz tedaviler
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
2 Endodontide cerrahisiz tedaviler
3 Endodontide cerrahisiz tedaviler
4 Endodontik cerrahi
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
5 Endodontik cerrahi
6 Endodontik cerrahi
7 Endodontik cerrahi
8 Endodontide prognozu etkileyen faktörler
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
9 Endodontide prognozu etkileyen faktörler
10 Endodontide prognozu etkileyen faktörler
11 Endodontide prognozu etkileyen faktörler
12 Endodontik cerrahinin ve cerrahisiz tedavinin avantaj ve dezavantajlarının değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
13 Endodontik cerrahinin ve cerrahisiz tedavinin avantaj ve dezavantajlarının değerlendirilmesi
14 Endodontik cerrahinin ve cerrahisiz tedavinin avantaj ve dezavantajlarının değerlendirilmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Endodonti alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplar, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmalıdır. 2
2 Endodonti alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmeli, karmaşık problemleri analiz edip tartışabilmelidir. 1
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını endodonti alanıyla ilgili konularda bilgilendirme, düşüncelerini ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmede yeterli olmalıdırlar. 1
4 Endodonti alanında öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme konusunda yeterli olmalıdır. 1
5 Endodonti alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği karmaşık durumlarda sorumluluk alabilmelidir. 3
6 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişime yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmelidir. 1
7 Dental ve endodontik materyaller ile ilgili teorik ve pratik ileri düzeyde bilgiye sahip olmalıdır. 5
8 Endodontik güncel tanı yöntemlerine hakim olabilmeli ve en uygun tedavi yöntemini seçebilmelidir. 5
9 Dişin ağızda tutulabilmesi için mevcut periodontal ve restoratif koşulları değerlendirebilmeli ve ileri düzeyde tedavi edebilme yeteneğine sahip olmalıdır. 5
10 Endodontik acil kapsamına giren vakaları teşhis edebilmeli ve ileri düzeyde tedavi edebilme yeteneğine sahip olmalıdır. 5
11 Travma vakalarında diş ve periodonsiyuma ait yaralanmaları tedavi edebilmeli, çene ve yumuşak doku yaralanmalarında ise multidisipliner çalışma bilgisine sahip olmalıdır. 5
12 Endodonti alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme, 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 10 20
Devam 0 0
Uygulama 28 20
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 1
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 101
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 10 5 50
Sunum 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 194    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Cohen S, Kenneth M. Hargreaves, ‘Pathways of the Pulp’ ISBN:0-323-03067-X Mosby- 2009, ninth edition USA 2. Ingle JI, Ingle’s Endodontics, 978-1-55009-333-9, 2008 BC Decker Inc. Hamiton, USA 3. Alaçam T, ‘Endodonti’, ISBN 975-94951-7-1, Fakülteler Kitapevi, 2000, Ankara, Türkiye 4. Walton ER, Torabinejad M, ‘Principles and Practice of Endodontics’, ISBN 0-7216-4924-6, WB Saunders Company, 1996 Philedelpha USA 5. Çalışkan K, ‘Endodontide tanı ve tedaviler’, ISBN 975420490x, 2006, İzmir, Türkiye
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Literatür taraması
Sınavlar yazılı ve/veya sözlü sınav
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)