Ders Adı Bilimsel Araştırma Yöntem ve İlkeleri Mesleki Etik ve Hukuk
Ders Kodu 03END6111
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Gül ÇELİK ÜNAL 2-A. Diljin KEÇECİ 3-Murat MADEN 3-Bulem ÜREYEN KAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Araştırma aşamaları Planlama Konu seçimi Ad koyma 2. Amaç belirleme Yöntem saptama Araştırma tipi, Epidemiyoloji, Tanımlayıcı, Kesitsel, Olgu kontrol,ü Kohort, Deneysel Tanı testleri 3. Laboratuar deneyleri Hayvan deneyleri 4. Evren-örnek Örnek/ örnekleme yöntemi Örnek nedir? Örnek seçimi Değişkenler bağımlı d. bağımsız d. 5. Tanım ve kriterler 6. Veri toplama, analiz yönteminin belirlenmesi 7. Zaman çizelgesinin yapılması 8. Veri toplama Veri toplama yöntemleri Soru düzenleme 9. Veri analizi Veri tipleri Verinin özellikleri Gruplardaki kişi sayısı Gruplardaki bağımlılık durumu Hangi test uygulanacağı Veri sunumu 10. Biyoistatistik 11. Araştırma tanımı Araştırma ilkeleri Planlama 12. Araştırmalarda hata kaynakları Rasgele hata Sistematik hata Bias (Yan tutma) Confounding (Kafa karıştırıcılık) Araştırma aşamalarına göre bias 13. Bilimsel araştırmalarda etik sorunlar Etik dışı davranış tanımı Etik dışı davranış türlerinin bilinmesi 14. Yazım Makale, tez, proje bölümleri Bölümlere göre yazımda dikkat edilecek noktalar Kaynak gösterimi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İleri araştırma yöntemleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bilimsel bir araştırmayı etik kurallar dahilinde planlamak, uygun şekilde veri toplamak, bu verileri tasnif edebilmek ve bilimsel bir sonuç çıkarabilmek ve bu sonuçları bilimsel bir yazı haline getirebilmek.
Dersin Amacı Araştırma yöntemlerini öğrenmek, bilimsel çalışmalarda etik sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 1. Araştırma aşamaları Planlama Konu seçimi Ad koyma
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
2 2. Amaç belirleme Yöntem saptama Araştırma tipi, Epidemiyoloji, Tanımlayıcı, Kesitsel, Olgu kontrol,ü Kohort, Deneysel Tanı testleri
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
3 3. Laboratuar deneyleri Hayvan deneyleri
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
4 4. Evren-örnek Örnek/ örnekleme yöntemi Örnek nedir? Örnek seçimi Değişkenler bağımlı d. bağımsız d.
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
5 5. Tanım ve kriterler
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
6 6. Veri toplama, analiz yönteminin belirlenmesi
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
7 7. Zaman çizelgesinin yapılması
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
8 8. Veri toplama Veri toplama yöntemleri Soru düzenleme
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
9 9. Veri analizi Veri tipleri Verinin özellikleri Gruplardaki kişi sayısı Gruplardaki bağımlılık durumu Hangi test uygulanacağı Veri sunumu
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
10 10. Biyoistatistik
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
11 11. Araştırma tanımı Araştırma ilkeleri Planlama
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
12 12. Araştırmalarda hata kaynakları Rasgele hata Sistematik hata Bias (Yan tutma) Confounding (Kafa karıştırıcılık) Araştırma aşamalarına göre bias
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
13 13. Bilimsel araştırmalarda etik sorunlar Etik dışı davranış tanımı Etik dışı davranış türlerinin bilinmesi
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
14 14. Yazım Makale, tez, proje bölümleri Bölümlere göre yazımda dikkat edilecek noktalar Kaynak gösterimi
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Endodonti alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplar, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmalıdır. 5
2 Endodonti alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmeli, karmaşık problemleri analiz edip tartışabilmelidir. 5
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını endodonti alanıyla ilgili konularda bilgilendirme, düşüncelerini ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmede yeterli olmalıdırlar. 4
4 Endodonti alanında öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme konusunda yeterli olmalıdır. 5
5 Endodonti alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği karmaşık durumlarda sorumluluk alabilmelidir. 4
6 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişime yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmelidir. 1
7 Dental ve endodontik materyaller ile ilgili teorik ve pratik ileri düzeyde bilgiye sahip olmalıdır. 5
8 Endodontik güncel tanı yöntemlerine hakim olabilmeli ve en uygun tedavi yöntemini seçebilmelidir. 5
9 Dişin ağızda tutulabilmesi için mevcut periodontal ve restoratif koşulları değerlendirebilmeli ve ileri düzeyde tedavi edebilme yeteneğine sahip olmalıdır. 5
10 Endodontik acil kapsamına giren vakaları teşhis edebilmeli ve ileri düzeyde tedavi edebilme yeteneğine sahip olmalıdır. 2
11 Travma vakalarında diş ve periodonsiyuma ait yaralanmaları tedavi edebilmeli, çene ve yumuşak doku yaralanmalarında ise multidisipliner çalışma bilgisine sahip olmalıdır. 2
12 Endodonti alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme, 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 10 20
Devam 10 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 10 5 50
Sunum 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 194    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar .1. Cohen S, Kenneth M. Hargreaves, ‘Pathways of the Pulp’ ISBN:0-323-03067-X Mosby- 2009, ninth edition USA 2. Ingle JI, Ingle’s Endodontics, 978-1-55009-333-9, 2008 BC Decker Inc. Hamiton, USA 3. Alaçam T, ‘Endodonti’, ISBN 975-94951-7-1, Fakülteler Kitapevi, 2000, Ankara, Türkiye 4. Walton ER, Torabinejad M, ‘Principles and Practice of Endodontics’, ISBN 0-7216-4924-6, WB Saunders Company, 1996 Philedelpha USA 5. Çalışkan K, ‘Endodontide tanı ve tedaviler’, ISBN 975420490x, 2006, İzmir, Türkiye
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Literatür taraması
Sınavlar yazılı ve/veya sözlü sınav
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)