Ders Adı Endodontik Ekipman (Alet,Cihaz ve Materyaller) Sterilizasyon ve Ergonomi
Ders Kodu 03END6112
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Bulem Üreyen Kaya 2-Ayşe Diljin Keçeci 3-Gül Çelik Ünal 3-Murat Maden
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Diagnostik materyal ve cihazların hatırlanması 2. Endodontide kullanılan el aletlerinin, kanal boşluğunun temizlenmesi ve şekillendirilmesinde kullanılan enstrümanların hatırlanması 3. Kök kanal boyunun tespit edilmesinde kullanılan yeni apex bulucuların öğrenilmesi 4. Geleneksel dezenfeksiyon materyallerinin hatırlanması 5. Dezenfeksiyonda kullanılan yeni materyallerin öğrenilmesi (MTAD, Tetraclean, klorhexidin vb.) 6. Irrigasyon ve dezenfeksiyonda kullanılan yeni geliştirilmiş sistemlerin öğrenilmesi (EndoActivator, Passive ultrasonik irrigasyon, EndoVac, HealOzone, SAF, Fotoaktivasyon, Ultraviole dezenfeksiyon vb.) 7. Kök kanal dolgu maddeleri ve sistemlerinin öğrenilmesi, karşılaştırılması 8. Endodontide kullanılan yeni materyel ve cihazların karşılaştırıldığı SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin taranmasının öğrenilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Endodontide kullanılan materyaller
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Endodontide kullanılan geleneksel tüm materyallerin hatırlanması 2. Yeni materyallerin tanıtılması 3. Materyallerin karşılaştırılması
Dersin Amacı Diagnostik materyaller ve aletlerin, endodontik enstrümanların, pulpa boşluğunun dezenfeksiyonunda kullanılan, kök kanal dolgu materyallerin incelenmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Pulpa duyarlılığının test edilemsinde kullanılan materyaller
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
2 Pulpanın damarlanmasının değerlendirilmesinde, dişte çatlak ve kırık varlığının tespit edilmesinde kullanılan cihazlar
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
3 Endodontide kullanılan el aletleri, kanal şekillendirilmesinde kullanılan eğe sistemleri
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
4 Kanal şekillendirilmesinde kullanılan döner eğe sistemleri
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
5 SAF ve Apexum
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
6 Apex Bulucular
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
7 Gelenksel dezenfeksiyon maddeleri (Sodyum hipoklorit etki mekanizması, etkinliğinin artırılması)
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
8 Klorhexidin
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
9 Tetraclean , MTAD, EDTA
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
10 Endoactivator, Passive ultrasonik irrigasyon,
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
11 EndoVac, Ozon, Ulraviole Dezenfeksiyon, Foto aktivasyon
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
12 Kök kanalı dolgu kor materyalleri
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
13 Kök kanal dolgu patları
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
14 Materyal ve tekniklerin karşılaştırılmasını içeren bir sunum hazırlama
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Endodonti alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplar, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmalıdır. 0
2 Endodonti alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmeli, karmaşık problemleri analiz edip tartışabilmelidir. 0
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını endodonti alanıyla ilgili konularda bilgilendirme, düşüncelerini ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmede yeterli olmalıdırlar. 0
4 Endodonti alanında öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme konusunda yeterli olmalıdır. 0
5 Endodonti alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği karmaşık durumlarda sorumluluk alabilmelidir. 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişime yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmelidir. 0
7 Dental ve endodontik materyaller ile ilgili teorik ve pratik ileri düzeyde bilgiye sahip olmalıdır. 0
8 Endodontik güncel tanı yöntemlerine hakim olabilmeli ve en uygun tedavi yöntemini seçebilmelidir. 0
9 Dişin ağızda tutulabilmesi için mevcut periodontal ve restoratif koşulları değerlendirebilmeli ve ileri düzeyde tedavi edebilme yeteneğine sahip olmalıdır. 0
10 Endodontik acil kapsamına giren vakaları teşhis edebilmeli ve ileri düzeyde tedavi edebilme yeteneğine sahip olmalıdır. 0
11 Travma vakalarında diş ve periodonsiyuma ait yaralanmaları tedavi edebilmeli, çene ve yumuşak doku yaralanmalarında ise multidisipliner çalışma bilgisine sahip olmalıdır. 0
12 Endodonti alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme, 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 10 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 10 5 50
Sunum 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 194    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1.Cohen S, Kenneth M. Hargreaves,’Pathways of the pulp’, ISBN : 0-323-03067-X Mosby- 2011,tenth edition,USA 2. Ingle JI, Ingle’s Endodontics, 978-1-55009-333-9, 2008 BC Decker Inc. Hamilton, USA. 3.Walton ER, Torabinejad M, ‘Principles and Practice of Endodontics’, ISBN 0-7216-4924-6, WB Sounders Company, 1996 Philadelpha USA 4. Torabinejad M, Walton ER: Endodontics: Principles and Practice. ISBN 978-1-4160-3851-1, WB Sounders Company, 2009 Philadelpha USA 5. Pitt Ford T, Orstavi D. Essential Endodontology:Prevention And Treatment Of Apical Periodontitis, 2th Ed.2007, John Wiley & Sons, USA
Materyal
Dökümanlar
Ödevler literatür taraması
Sınavlar yazılı ve/veya sözlü sınav
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)