Ders Adı Endodontide Komplikasyonlar ve Çözümleri
Ders Kodu 03END6113
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Ayşe Diljin Keçeci 0-
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Radyografik teknik ve yorumlamaya bağlı problemlerin belirlenmesi 2. İzolasyon ve giriş kavitesi açılmasına bağlı problemlerin belirlenmesi 3. Kanal ağızlarının belirlenmesi sırasına oluşan problemlerin tanınması 4. Kanalların temizlenmesi ve şekillendirilmesi sırasında oluşan problemlerin belirlenmesi 5. Kök kanalının doldurulması sırasında oluşan problemlerin belirlenmesi 6. Endodontik tedavi görmüş dişlerde oluşan problemlerin belirlenmesi 7. Alet kırıklarının önlenmesi ve idaresi 8. Kanal tedavisinin yenilenmesinin endikasyon ve kontrendikasyonlarının tartışılması 9. Kanal tedavisinin yenilenmesinin kazanç ve risklerinin hastaya aktarılması Konu ile ilgili literatür takibi ve sunu yapabilmesi, orijinal çalışma planlayabilmesi.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Teşhis ve tedavi, giriş kavitesi ve izolasyon, kök kanal genişletilmesi ve doldurulması sırasında ve kök kanal tedavili dişlerde karşılaşılan problemler ve çözümleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Endodontik tedavi sırasında karşılaşılan komplikasyonların tanısının ileri tekniklerle yapılabilmesi, 2. Komplikasyon gelişen hastalara yaklaşımın belirlenmesi, 3. Komplikasyonların çözümlenmesinde ileri tekniklerin uygulanabilmesi, 4. Komplikasyonların çözümlenmesinde multidisipliner yaklaşımların kullanılabilmesi, 5. Komplikasyonlarda tıbbi müdahale, ilaç ve reçete bilgisinin ileri düzeyde olması,
Dersin Amacı Endodontide karşılaşılan hastaya,dişe ve hekime bağlı komplikasyonların ve çözümlerinin öğrenilmesi.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Radyografik teknik ve yorumlamaya bağlı problemler
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
2 İzolasyon ve giriş kavitesi açılmasına bağlı problemler
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
3 İzolasyon ve giriş kavitesi açılmasına bağlı problemler
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
4 Kanalların temizlenmesi ve şekillendirilmesi sırasında oluşan problemler
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
5 Kanalların temizlenmesi ve şekillendirilmesi sırasında oluşan problemler
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
6 Kanalların temizlenmesi ve şekillendirilmesi sırasında oluşan problemler
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
7 Kök kanalının doldurulması sırasında oluşan problemler
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
8 Kök kanalının doldurulması sırasında oluşan problemler
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
9 Alet kırıklarının önlenmesi ve idaresi
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
10 Alet kırıklarının önlenmesi ve idaresi
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
11 Endodontik tedavi görmüş dişlerde görülen problemler
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
12 Endodontik tedavi görmüş dişlerde görülen problemler
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
13 Kanal tedavisinin yenilenmesinin endikasyon ve kontrendikasyonları
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
14 Kanal tedavisinin yenilenmesinin endikasyon ve kontrendikasyonları
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Endodonti alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplar, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmalıdır. 2
2 Endodonti alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmeli, karmaşık problemleri analiz edip tartışabilmelidir. 1
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını endodonti alanıyla ilgili konularda bilgilendirme, düşüncelerini ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmede yeterli olmalıdırlar. 1
4 Endodonti alanında öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme konusunda yeterli olmalıdır. 1
5 Endodonti alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği karmaşık durumlarda sorumluluk alabilmelidir. 5
6 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişime yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmelidir. 1
7 Dental ve endodontik materyaller ile ilgili teorik ve pratik ileri düzeyde bilgiye sahip olmalıdır. 5
8 Endodontik güncel tanı yöntemlerine hakim olabilmeli ve en uygun tedavi yöntemini seçebilmelidir. 3
9 Dişin ağızda tutulabilmesi için mevcut periodontal ve restoratif koşulları değerlendirebilmeli ve ileri düzeyde tedavi edebilme yeteneğine sahip olmalıdır. 5
10 Endodontik acil kapsamına giren vakaları teşhis edebilmeli ve ileri düzeyde tedavi edebilme yeteneğine sahip olmalıdır. 5
11 Travma vakalarında diş ve periodonsiyuma ait yaralanmaları tedavi edebilmeli, çene ve yumuşak doku yaralanmalarında ise multidisipliner çalışma bilgisine sahip olmalıdır. 5
12 Endodonti alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme, 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 10 20
Devam 10 0
Uygulama 28 20
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 10 5 50
Sunum 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 194    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1.Cohen S, Kenneth M. Hargreaves,’Pathways of the pulp’, ISBN : 0-323-03067-X Mosby- 2009,ninth edition,USA 2. Ingle JI, Ingle’s Endodontics, 978-1-55009-333-9, 2008 BC Decker Inc. Hamilton, USA. 3.Walton ER, Torabinejad M, ‘Principles and Practice of Endodontics’, ISBN 0-7216-4924-6, WB Sounders Company, 1996 Philadelpha USA 4. Torabinejad M, Walton ER: Endodontics: Principles and Practice. ISBN 978-1-4160-3851-1, WB Sounders Company, 2009 Philadelpha USA 5. Pitt Ford T, Orstavi D. Essential Endodontology:Prevention And Treatment Of Apical Periodontitis, 2th Ed.2007, John Wiley & Sons, USA
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Literatür taraması
Sınavlar yazılı ve/veya sözlü sınav
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)