Ders Adı Endodontik İmmünoloji
Ders Kodu 03END6116
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Murat Maden
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Endodontide enflamasyon ve immünolojik cevapların tanımlanması 2. Doğuştan bağışıklık sistemlerinin tanımlanması 3. Kazanılmış bağışıklık sistemlerinin tanımlanması 4. Proenflamatuar cevaptaki moleküler mediyatörlerin belirlenmesi 5. Antienflamatuar reaksiyonlardaki moleküler mediyatörlerin belirlenmesi 6. Enflamatuar mediyatörlerin hücre içi ortamdaki ilerleyişinin tanımlanması 7. Periapikal lezyon oluşumunda immün sistem hücrelerinin görevlerinin bilinmesi 8. Periapikal lezyon oluşumunda sitokinlerin görevlerinin belirtilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Endodontide enflamasyon, Bağışıklık sistemi, Enflamatuar medyatörler, Periapikal lezyonda immün sistem hücreleri,
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Endodonti ve immünoloji ilişkisinin kavranması 2. Endodontide enflamatuar ve immünolojik cevapların tanımlanması 3. Enflamatuar mediyatörlerin hücre içi ortamdaki ilerleyişinin tanımlanması 4. Periapikal lezyon oluşumunda immün sistem hücrelerinin görevlerinin bilinmesi 5. Periapikal lezyon oluşumunda sitokinlerin görevlerinin bilinmesi
Dersin Amacı Endodonti ve immünoloji ilişkisinin, pulpal ve periapikal hastalıklarda immünolojik faktörün öneminin kavranması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Endodontide enflamasyon ve immünolojik cevap
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
2 Endodontide enflamasyon ve immünolojik cevap
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
3 Doğuştan ve kazanılmış bağışıklık sistemleri
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
4 Doğuştan ve kazanılmış bağışıklık sistemleri
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
5 Proenflamatuar cevaptaki moleküler mediyatörler
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
6 Proenflamatuar cevaptaki moleküler mediyatörler
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
7 Antienflamatuar reaksiyonlardaki moleküler mediyatörler
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
8 Antienflamatuar reaksiyonlardaki moleküler mediyatörler
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
9 Enflamatuar mediyatörlerin hücre içi ortamdaki ilerleyişi
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
10 Enflamatuar mediyatörlerin hücre içi ortamdaki ilerleyişi
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
11 Periapikal lezyon oluşumunda immün sistem hücreleri
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
12 Periapikal lezyon oluşumunda immün sistem hücreleri
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
13 Periapikal lezyon oluşumunda immün sistem hücreleri
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
14 Periapikal lezyon oluşumunda immün sistem hücreleri
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Endodonti alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplar, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmalıdır. 2
2 Endodonti alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmeli, karmaşık problemleri analiz edip tartışabilmelidir. 1
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını endodonti alanıyla ilgili konularda bilgilendirme, düşüncelerini ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmede yeterli olmalıdırlar. 1
4 Endodonti alanında öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme konusunda yeterli olmalıdır. 1
5 Endodonti alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği karmaşık durumlarda sorumluluk alabilmelidir. 1
6 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişime yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmelidir. 1
7 Dental ve endodontik materyaller ile ilgili teorik ve pratik ileri düzeyde bilgiye sahip olmalıdır. 2
8 Endodontik güncel tanı yöntemlerine hakim olabilmeli ve en uygun tedavi yöntemini seçebilmelidir. 3
9 Dişin ağızda tutulabilmesi için mevcut periodontal ve restoratif koşulları değerlendirebilmeli ve ileri düzeyde tedavi edebilme yeteneğine sahip olmalıdır. 5
10 Endodontik acil kapsamına giren vakaları teşhis edebilmeli ve ileri düzeyde tedavi edebilme yeteneğine sahip olmalıdır. 5
11 Travma vakalarında diş ve periodonsiyuma ait yaralanmaları tedavi edebilmeli, çene ve yumuşak doku yaralanmalarında ise multidisipliner çalışma bilgisine sahip olmalıdır. 5
12 Endodonti alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme, 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 10 20
Devam 10 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 10 5 50
Sunum 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 194    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Cohen S, Kenneth M. Hargreaves,’Pathways of the pulp’, ISBN : 0-323-03067-X Mosby- 2009,ninth edition,USA 2. Ingle JI, Ingle’s Endodontics, 978-1-55009-333-9, 2008 BC Decker Inc. Hamilton, USA. 3. Walton ER, Torabinejad M, ‘Principles and Practice of Endodontics’, ISBN 0-7216-4924-6, WB Sounders Company, 1996 Philadelpha USA 4. Torabinejad M, Walton ER: Endodontics: Principles and Practice. ISBN 978-1-4160-3851-1, WB Sounders Company, 2009 Philadelpha USA 5. Pitt Ford T, Orstavi D. Essential Endodontology:Prevention And Treatment Of Apical Periodontitis, 2th Ed.2007, John Wiley & Sons, USA
Materyal
Dökümanlar
Ödevler literatür taraması
Sınavlar yazılı ve/veya sözlü sınav
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)