Ders Adı Endodontik Mikrobiyoloji
Ders Kodu 03END6118
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Ayşe Diljin Keçeci
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Endodontik enfeksiyonların tanı ve epidemiyolojisinin tanımlanması ve genel öneminin bilinmesi 2. Endodontik enfeksiyonların hücre kültürü analizlerinin tanımlanması 3. Endodontik enfeksiyonların moleküler analizlerin tanımlanması. 4. Periapikal enfeksiyonun mikrobiyolojik açıdan değerlendirilmesi 5. Endodontik bakteriyel patojenlerin virulans faktörlerinin tanımlanması 6. Endodontik hastalıklarda virüslerin etkilerinin belirtilmesi 7. Endodontik hastalıklarda mantarların etkilerinin belirtilmesi 8. Endodontik enfeksiyonlar ve ağrının mikrobiyal ilişkisinin bilinmesi 9. Endodontik enfeksiyonlarda sistemik antibiyotik kullanılması 10. Endodontik terapi sırasında bölgesel antimikrobiyal ilaçların kullanılması 11. Endodontik enfeksiyonlu dişlerin tedaviden sonraki takibinin yapılması 12. Endodontik enfeksiyonlar ve sistemik hastalık ilişkisinin bilinmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Endodontik enfeksiyonların mikrobiyolojik yönden tanısı, Endodontik patojenler ve virulans faktörleri, Periapikal enfeksiyonlar, Antimikrobiyaller, Sistemik hastalıklar ve endodontik enfeksiyonlar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Endodonti ve mikrobiyoloji ilişkisinin kavranması 2. Endodontik enfeksiyonların hücre kültürü ve moleküler bazda analizleri hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olma. 3. Endodontik bakteriyel patojenlerin virulans faktörlerinin tanımlanması 4. Endodontik enfeksiyonlarda sistemik antibiyotik seçiminin öğrenilmesi 5. Enfeksiyon ağrı ilişkisinin öğrenilmesi.
Dersin Amacı Endodonti mikrobiyoloji ilişkisinin kavranması, pulpa ve periapikal patolojide rol alan mikroorganizmaların öğrenilmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Endodontik enfeksiyonların tanı ve epidemiyolojisi
  Ön Hazırlık: İlgili literatürlerin okunlamsı
2 Dentin tübüllerindeki enfeksiyon
  Ön Hazırlık: İlgili literatürlerin okunlamsı
3 Endodontik enfeksiyonların hücre kültürü bazında analizi
  Ön Hazırlık: İlgili literatürlerin okunlamsı
4 Endodontik enfeksiyonların moleküler analizi
  Ön Hazırlık: İlgili literatürlerin okunlamsı
5 Periapikal enfeksiyon
  Ön Hazırlık: İlgili literatürlerin okunlamsı
6 Endodontik bakteriyel patojenlerin virulans faktörleri
  Ön Hazırlık: İlgili literatürlerin okunlamsı
7 Endodontik hastalıklarda virüslerin etkileri
  Ön Hazırlık: İlgili literatürlerin okunlamsı
8 Endodontik hastalıklarda mantarların etkileri
  Ön Hazırlık: İlgili literatürlerin okunlamsı
9 Endodontik enfeksiyonlar ve ağrı
  Ön Hazırlık: İlgili literatürlerin okunlamsı
10 Endodontik enfeksiyonlarda sistemik antibiyotik kullanımı
  Ön Hazırlık: İlgili literatürlerin okunlamsı
11 Endodontik terapi sırasında bölgesel antimikrobiyal ilaçların kullanımı
  Ön Hazırlık: İlgili literatürlerin okunlamsı
12 Gelişimini tamamlamamış dişlerde gelişen endodontik enfeksiyonlarda tedavi yaklaşımları
  Ön Hazırlık: İlgili literatürlerin okunlamsı
13 Endodontik enfeksiyonlu dişlerin tedaviden sonraki takibi
  Ön Hazırlık: İlgili literatürlerin okunlamsı
14 Endodontik enfeksiyonlar ve sistemik hastalıklar
  Ön Hazırlık: İlgili literatürlerin okunlamsı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Endodonti alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplar, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmalıdır. 2
2 Endodonti alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmeli, karmaşık problemleri analiz edip tartışabilmelidir. 1
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını endodonti alanıyla ilgili konularda bilgilendirme, düşüncelerini ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmede yeterli olmalıdırlar. 1
4 Endodonti alanında öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme konusunda yeterli olmalıdır. 1
5 Endodonti alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği karmaşık durumlarda sorumluluk alabilmelidir. 1
6 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişime yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmelidir. 1
7 Dental ve endodontik materyaller ile ilgili teorik ve pratik ileri düzeyde bilgiye sahip olmalıdır. 2
8 Endodontik güncel tanı yöntemlerine hakim olabilmeli ve en uygun tedavi yöntemini seçebilmelidir. 4
9 Dişin ağızda tutulabilmesi için mevcut periodontal ve restoratif koşulları değerlendirebilmeli ve ileri düzeyde tedavi edebilme yeteneğine sahip olmalıdır. 5
10 Endodontik acil kapsamına giren vakaları teşhis edebilmeli ve ileri düzeyde tedavi edebilme yeteneğine sahip olmalıdır. 5
11 Travma vakalarında diş ve periodonsiyuma ait yaralanmaları tedavi edebilmeli, çene ve yumuşak doku yaralanmalarında ise multidisipliner çalışma bilgisine sahip olmalıdır. 5
12 Endodonti alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme, 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 10 20
Devam 10 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 10 5 50
Sunum 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 194    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1. Cohen S, Kenneth M. Hargreaves,’Pathways of the pulp’, ISBN : 0-323-03067-X Mosby- 2009,ninth edition,USA 2. Ingle JI, Ingle’s Endodontics, 978-1-55009-333-9, 2008 BC Decker Inc. Hamilton, USA. 3. 4. Walton ER, Torabinejad M, ‘Principles and Practice of Endodontics’, ISBN 0-7216-4924-6, WB Sounders Company, 1996 Philadelpha USA 4. Torabinejad M, Walton ER: Endodontics: Principles and Practice. ISBN 978-1-4160-3851-1, WB Sounders Company, 2009 Philadelpha USA 5. Pitt Ford T, Orstavi D. Essential Endodontology:Prevention And Treatment Of Apical Periodontitis, 2th Ed.2007, John Wiley & Sons, USA 6. Ashraf F. Endodontic Microbiology ISBN: 978-0-8138-2646-2 2009, Wiley-Blackwell
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)