Ders Adı Kök Kanalının Genişletilmesi, Doldurulması ve Olası Komplikasyonlar
Ders Kodu 03END6119
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Gül ÇELİK ÜNAL 2-ayşe diljin keçeci 3-murat maden 3-bulem üreyen kaya
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 2. NiTi döner aletlerin özelliklerinin bilinmesi 3. Döner sistemlerin çeşitlerinin belirlenmesi 4. yeni döner sistemleri kullanma tekniklerinin öğrenilmesi ve uygulanması 5. Döner sistemleri uygularken dikkat edilmesi gereken hususlar 6. NiTi döner aletlerin kırılması ve kırılmaya neden olan faktörler 1. NiTi alaşımının özelliklerinin ve NiTi aletlerinin tanımlanması 7. Döner sistemleri uygularken kullanılan elektrikli ve havalı motorların özelliklerinin bilinmesi 8. Klasik yöntemlerle kombine kullanımının öğrenilmesi Geleneksel kök kanal doldurma tekniğinin hatırlanması (lateral kondensasyon) Sıcak vertikal kondensasyon tekniğinin öğrenilmesi Devamlı ısı uygulanan tekniğin öğrenilmesi Termoplastik enjeksiyon tekniğinin (Obtura II, Ultrafil 3D) öğrenilmesi Taşıyıcı sistemli gutta-perka tekniklerinin (Thermafill, Successfil, Simplifil) öğrenilmesi Termomekanik sıkıştırma tekniğinin öğrenilmesi Geliştirilen yeni doldurma sistemlerinin (Epiphany, Next, RealSeal)öğrenilmesi EndoRez sisteminin öğrenilemsi Geliştirilen sistemlerin literatür takibinin yapılması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ni-ti alaşım ve özellikleri, elektrikli motor ve özellikleri, profile, protaper, race, revo-s, saf, Kök kanal doldurulmasında kullanılan materyal ve teknikler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Yeni kök kanal tekniklerinin öğrenilmesi Klasik yöntemlerle birlikte yeni tekniklerin kombinasyonunu uygulayabilmek operatorun kendine en uygun yöntemi seçebilmesine yardımcı olmak Kök kanalının doldurulmasında kullanılan geleneksel yöntemlerin hatırlatılması Doldurmada yeni materyal ve tekniklerin tanıtılması Teknik ve materyallerin karşılaştırılması
Dersin Amacı Klasik kök kanal genişletme tekniklerine ilaveten yeni kök kanal genişletme tekniklerinin öğrenilmesi ve kliniğe uyarlanması, Kök kanalının doldurulmasında geliştirilen yeni teknik ve materyallerin pratik ve teorik olarak bilinmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kök kanal genişletme tekniklerinin amaçları Geleneksel kök kanal doldurma tekniği (Lateral kondensasyon)
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
2 Klasik kök kanal genişletme teknikleri Sıcak vertikal kondensasyon tekniği
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
3 Nikel titanyum alaşımı Sistem B
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
4 : Döner sistemlerle kök kanal genişletme tekniklerinin avantaj ve dezavantajları Sistem B
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
5 Döner sistemlerle kullanılan Motorlar Obtura II
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
6 Lightspeed kök kanal aletleri Ultrafil 3D
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
7 ProFile Thermafill
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
8 ProTaper Successfil, Simplifil
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
9 Hero Shaper, Ra-Ce Termomekanik sıkıştırma
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
10 Revo-S Epiphany
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
11 hibrit teknikler Next, RealSeal
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
12 SAF sistemleri EndoRez
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
13 Döner aletlerin kırılma insidansı Doldurmada kullanılan Materyal ve tekniklerin karşılaştırılmasını içeren bir sunum hazırlama
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
14 Döner aletlerle genişletilmiş vakaların Gözden Geçirilmesi Doldurmada kullanılan Materyal ve tekniklerin karşılaştırılmasını içeren bir sunum hazırlama
  Ön Hazırlık: SCI ve hakemli dergilerdeki ilgili makalelerin okunması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Endodonti alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplar, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmalıdır. 5
2 Endodonti alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmeli, karmaşık problemleri analiz edip tartışabilmelidir. 5
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını endodonti alanıyla ilgili konularda bilgilendirme, düşüncelerini ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmede yeterli olmalıdırlar. 4
4 Endodonti alanında öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme konusunda yeterli olmalıdır. 3
5 Endodonti alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği karmaşık durumlarda sorumluluk alabilmelidir. 4
6 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişime yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmelidir. 4
7 Dental ve endodontik materyaller ile ilgili teorik ve pratik ileri düzeyde bilgiye sahip olmalıdır. 4
8 Endodontik güncel tanı yöntemlerine hakim olabilmeli ve en uygun tedavi yöntemini seçebilmelidir. 4
9 Dişin ağızda tutulabilmesi için mevcut periodontal ve restoratif koşulları değerlendirebilmeli ve ileri düzeyde tedavi edebilme yeteneğine sahip olmalıdır. 4
10 Endodontik acil kapsamına giren vakaları teşhis edebilmeli ve ileri düzeyde tedavi edebilme yeteneğine sahip olmalıdır. 2
11 Travma vakalarında diş ve periodonsiyuma ait yaralanmaları tedavi edebilmeli, çene ve yumuşak doku yaralanmalarında ise multidisipliner çalışma bilgisine sahip olmalıdır. 2
12 Endodonti alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme, 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 10 20
Devam 10 0
Uygulama 28 20
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 10 5 50
Sunum 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 194    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Literatür taramsı
Sınavlar yazlı ve/veya sözlü sınav
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)