Ders Adı Stratejik İstihbarat ve Dış Politika Yapımı
Ders Kodu 02UAI1110
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Erjada Progonati
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Stratejik istihbaratın tanımı ve önemi ortaya çıkacaktır. 2. Stratejik istihabartın unsurları izah edilecektir. 3. Stratejik istihbaratın dış politikadaki etkisi ortaya çıkacaktır. 4. Stratejik istihbaratın başarısızlığı ve bununla ilgili çözüm üretimi 1. Stratejik istihbaratın tanımı ve önemi ortaya çıkacaktır. 2. Stratejik istihabaratın unsurları izah edilecektir. 3. Stratejik istihbaratın dış politikadaki etkisi ortaya çıkacaktır. 4. Stratejik istihbaratın başarısızlığı ve bununla ilgili çözüm üretimi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu dersin içeriğinde: istihbaratın tanımı, önemi, tarihsel ve üretim süreçleri, stratejik istihbaratın dış politika yapımındaki rolü, biyografik istihbarat, politik istihbarat, askeri istihbarat, coğrafi istihbarat, ekonomik istihbarat, kültürel istihbarat, açık kaynak istihbaratı ve ilimsellik sorunu, İstihbarat analizinde belirsizlikle mücadele yöntemleri, dış politika enstrümanı olarak örtülü operasyonlar, istihbarat başarısızlığına yönelik çözüm önerileri yer alacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu dersin sonunda, katılımcılar, istihbarat biliminin teorisine, istihbaratın üretim süreçleri ve bir bilimsel araştırma yöntemleri arasındaki benzerliklerin ve farklılıklarının neler olduğuna yönelik kapsamlı bir donanıma sahip olacaklardır. Ayrıca, stratejik istihbaratın bir devletin dış politika yapımındaki etkisi anlaşılacaktır.
Dersin Amacı Dersin amacı, dış politika yapımında, karar verme sürecinin en önemli öğelerden birisi olan istihbaratın, üretim süreçlerinin anlaşılmasını sağlamaktır. Bilginin nasıl üretildiği bilmeden politik karar alma süreçlerinin nasıl işlediğini anlamak zordur. Stratejik istihbarat, bir hedef devletin bütün ulusal güç unsurlarının tespit edilmesi ile olası taktik ve stratejik hamlelerinin ne olabileceğini öngörmeye yarayan bir disiplindir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İstihbaratın Tanımı, Önemi, Tarihsel Süreci ve Üretim Süreçleri
  Ön Hazırlık: Makaleler okutulacak.
2 Stratejik İstihbaratın Dış politika yapımındaki Rolü
  Ön Hazırlık: Makaleler okutulacak.
3 Biyografik İstihbarat
  Ön Hazırlık: Makaleler okutulacak.
4 Politik istihbarat
  Ön Hazırlık: Makaleler okutulacak.
5 Askeri istihbarat
  Ön Hazırlık: Makaleler okutulacak.
6 Coğrafi İstihbarat
  Ön Hazırlık: Makaleler okutulacak.
7 Ekonomik İstihbarat
  Ön Hazırlık: Makaleler okutulacak.
8 Vize Haftası
9 Kültürel İstihbarat
  Ön Hazırlık: Makaleler okutulacak.
10 Açık Kaynak İstihbaratı ve Bilimsellik Sorunu
  Ön Hazırlık: Makaleler okutulacak.
11 İstihbarat Analizinde Belirsizlikle Mücadele yöntemleri
  Ön Hazırlık: Makaleler okutulacak.
12 Dış Politika Enstrümanı Olarak Örtülü Operasyonlar
  Ön Hazırlık: Makaleler okutulacak.
13 İstihbarat başarısızlığına Yönelik Çözüm Önerileri
  Ön Hazırlık: Makaleler okutulacak.
14 Final
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme 5
2 Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme 5
3 Güncel uluslararası politika konu ve sorunlarını siyasi tarih olayları ile yorumlayabilme 5
4 Güncel uluslararası ilişkiler olaylarını uluslararası hukuk kuralları ile yorumlayabilme 5
5 Ekip ile çalışmayı bilen, gerektiği yerde sorumluluk alabilen, özgüvenli, tartışma kültürü olan vizyon sahibi bireyler olma 5
6 Geliştirdiği fikir ve düşünceleri Türkçe’yi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi bir şekilde sunabilen, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati yeteneğine sahip olmayı sağlayabilme 5
7 Sadece resmi kurumlarda çalışma becerisi kazanmış değil aynı zamanda özel sektörde de bilgi ve donanımını kullanarak yükselme becerisi sahibi olma 5
8 Bilgi üretmek ve bilgi edinmek için gerekli araştırmacı ruhu kazanmak yanında bilgiye ulaşmada kullanılacak bilimler metodları uygulama becerisine sahip olma 5
9 Ürettiği bilgiyi uygun bilimsel yöntemler ile tüm dünya ile paylaşma isteği ve yeteneğini kazanmış olma 5
10 Yaygın yabancı diller yanında bölgesel dillere ve kültürleri yabancı olmama 5
11 Uluslararası ilişkiler disiplini altında mesleki ve bilimsel etik davranışlarına bağlı olma 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 2 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 14 60
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 12 0 0
Sunum 2 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Ümit Özdağ, İstihbarat teorisi Yusuf Özer , Kültürel İstihbarat Don Mcdowell, Strategic İntelligence
Diğer Kaynaklar Sherman Kent, Stratejik istihbarat John D. Stempel, Diplomacy and Intelligence Jozef Bátora, Diplomacy and People Bruce Bueno de Mesquita, Foreign Policy Analysis and Rational Choice Models Valerie Hudson,Foreign Policy Analysis: Origins (1954–93) and Contestations James M. Goldgeier, Foreign Policy Decision Making David Bruléand Alex Mintz, Foreign Policy Decision Making: Evolution, Models, and Methods Michael Herman, Intelligence and policy: A comment Reginald Hibbert,Intelligence and policy. Thomas E. Copeland,Intelligence Failure Theory
Materyal
Dökümanlar Ekstra dokümanlar olursa ders gününden bir hafta önce e-mail ile gönderilecektir.
Ödevler Her hafta ödev hazırlanacak. Ayrıca bir konu seçilerek dönem sonunda sunum yapılacaktır.
Sınavlar Bir sınav vizede, bir sınav da finalde toplamda iki sınav olacaktır. Sınavlar, derslerde alınan bilgileri kapsamakatdır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)