Ders Adı Küresel Siyaset ve Diplomasi
Ders Kodu 02UAI1113
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Adem ali İren
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Diplomasiyi Kavramak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Klasik diplomaside yer alan geleneksel ve izole yöntemlerin kamuoyu diplomasiyle birlikte geçirmiş olduğu dönüşümün zirvesini oluşturan dijital diplomasi küresel ilişkilerin ve ana oyun kurucuların gündemine çoktan girmeyi başarmıştır. Danimarka’nın dijital büyükelçi ataması dijital diplomasinin geleceği hakkında önemli ipuçları vermektedir. Öte yandan dünya liderlerinin twitter mesajları üzerinden diplomasiye yön verme gayreti daha şimdiden twitter ve diplomasi kelimelerinden oluşan twiplomasi (twiplomacy) gibi kavramların güncel küresel siyasete girmesine neden olmuştur. Küresel ilişkilerin yürütülüş biçimini ifade eden diplomasi mana bakımından değişmese de içerik ve yöntem bakımından küresel çapta siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilerin seyrine yön verecek modernizasyonun önemli öncülerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan küreselleşen ilişkilerin ihtiyaç duyduğu dijitalleşmiş siyaset kavramlarının anlaşılması ve küresel siyasetin kavranmasını hedefleyen bu ders uluslararası aktörlerin dijital platformdaki davranış biçimlerini ve diplomatik hamleleri analiz edecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Diplomasiyi Kavramak
Dersin Amacı Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın bir şekilde kullanıldığı günümüzde, yeni liberal ideolojinin ve küreselleşme olgusunun da etkisiyle diplomasi anlayışının değişime uğraması ve bununla birlikte kamu yönetiminde sosyo-ekonomik ve sosyo-politik dönüşümlerin yaşanması çalışmanın temel konularından birini teşkil etmektedir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 adasrfa
2 aawEDW
3 aAdawD
4 qwdSD
5 a
6 a
7 a
8 a
9 a
10 a
11 a
12 a
13 a
14 a
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme 5
2 Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme 5
3 Güncel uluslararası politika konu ve sorunlarını siyasi tarih olayları ile yorumlayabilme 5
4 Güncel uluslararası ilişkiler olaylarını uluslararası hukuk kuralları ile yorumlayabilme 5
5 Ekip ile çalışmayı bilen, gerektiği yerde sorumluluk alabilen, özgüvenli, tartışma kültürü olan vizyon sahibi bireyler olma 5
6 Geliştirdiği fikir ve düşünceleri Türkçe’yi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi bir şekilde sunabilen, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati yeteneğine sahip olmayı sağlayabilme 5
7 Sadece resmi kurumlarda çalışma becerisi kazanmış değil aynı zamanda özel sektörde de bilgi ve donanımını kullanarak yükselme becerisi sahibi olma 5
8 Bilgi üretmek ve bilgi edinmek için gerekli araştırmacı ruhu kazanmak yanında bilgiye ulaşmada kullanılacak bilimler metodları uygulama becerisine sahip olma 5
9 Ürettiği bilgiyi uygun bilimsel yöntemler ile tüm dünya ile paylaşma isteği ve yeteneğini kazanmış olma 5
10 Yaygın yabancı diller yanında bölgesel dillere ve kültürleri yabancı olmama 5
11 Uluslararası ilişkiler disiplini altında mesleki ve bilimsel etik davranışlarına bağlı olma 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 60
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 1 20 20
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 1 20 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu QWRFqw
Diğer Kaynaklar DF
Materyal
Dökümanlar EDQ
Ödevler QEDQ
Sınavlar EQ
Materyal Diğer DQE
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)