Ders Adı
Ders Kodu
Dersin Türü
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl
Dönem
AKTS
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz yüze
Önkoşul Dersleri -
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Uluslararası Siyasete Giriş
  Ön Hazırlık: Konu Okumaları
2 Liderlik Kavramı Giriş Uluslararası Siyaset ve Liderlik İlişkisi
  Ön Hazırlık: Konu Okumaları
3 Davranışsal Liderlik Yaklaşımları(Ohio State, Michigan, Blake ve Mouton’un Yönetim Matrisi)
  Ön Hazırlık: Konu Okumaları
4 Davranışsal Liderlik Yaklaşımları(Kurt Lewin, Sistem 4 Yaklaşımı, McGregor’un X-Y Teorisi)
  Ön Hazırlık: Konu Okumaları
5 Durumsal Liderlik Yaklaşımları(Fiedler, Amaç-Yol Teorisi)
  Ön Hazırlık: Konu Okumaları
6 Durumsal Liderlik Yaklaşımları(Vroom-Yetton, (Hersey-Blanchard)
  Ön Hazırlık: Konu Okumaları
7 Çağdaş Liderlik Yaklaşımları(Değişimci liderlik, Dönüşümcü liderlik)
  Ön Hazırlık: Konu Okumaları
8 Çağdaş Liderlik Yaklaşımları(Karizmatik liderlik, Kültürel liderlik)
  Ön Hazırlık: Konu Okumaları
9 Çağdaş Liderlik Yaklaşımları(Şeffaf liderlik, Etik liderlik)
  Ön Hazırlık: Konu Okumaları
10 Çağdaş Liderlik Yaklaşımları(Kendi kendine liderlik, Lider-üye değişimi)
  Ön Hazırlık: Konu Okumaları
11 Uluslararası Siyasette Liderler ve Liderlik Tarzları
  Ön Hazırlık: Konu Okumaları
12 Uluslararası Siyasette Liderler ve Liderlik Tarzları
  Ön Hazırlık: Konu Okumaları
13 Uluslararası Siyasette Liderler ve Liderlik Tarzları Örnek Olay
  Ön Hazırlık: Konu Okumaları
14 Uluslararası Siyasette Liderler ve Liderlik Tarzları Örnek Olay
  Ön Hazırlık: Konu Okumaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 20
Devam 14 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 20
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 2 10 20
Sunum 2 10 20
Proje 1 28 28
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Güncel Makaleler
Diğer Kaynaklar Uluslar arası İlişkiler ve Siyaset Teorisi Üzerine Bir Derleme, Der: H.Wllams&M.Wrght,T.Evans.,Siyasal Yayınevi,Ankara,2007. Uluslar arası Politika; İlkeler,Kavramlar,Kurumlar. Mehmet Gönlübol,Syasal Ktabev,Ankara,2000. Küreselleşme Sorgulanıyor., P.Hrst&G.Thompson. Dost Kitabevi,Ankara,2003. Prof.Dr.Hüseyin Bağcı’nın güncel makaleler (Orta-doğu) Örgütsel Davranış, Ünsal Sığrı, Sait Gürbüz, Beta Basım, İstanbul, 2017 Bass and Avolio'nun makaleleri Liderlik üzerine makaleler
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)