Ders Adı İnsan Haklarının Ulusararası Alanda Korunması
Ders Kodu 02UAI5101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Selim Kanat
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İnsan haklarıyla ilgili uluslararası kuruluşlar ve bunların temel organlarını bilme Uluslararası korumanın doğuşu, dayanakları ve koruma yöntemlerini kavrama Birleşmiş Milletler ve Avrupa sisteminin işleyişini bilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İnsan haklarıyla ilgili uluslararası kuruluşlar ve ana organları, uluslararası korumanın doğuşu, dayanakları ve koruma yöntemleri, Birleşmiş Milletler bünyesinde insan haklarının korunması, insan haklarının bölgesel düzeyde korunması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi?nin Öngördüğü Denetim Sistemi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı İnsan hakları alanında evrensel ve bölgesel ölçekli koruma ve denetim yöntemlerini öğretmektir
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İnsan haklarına dair uluslararası kurumlar ve organları
  Ön Hazırlık: Mesut Gülmez, Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması, TBB Yayını, Ankara 2004.
2 Uluslararası korumanın temelleri ve koruma metodları
  Ön Hazırlık: Mesut Gülmez, Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması, TBB Yayını, Ankara 2004.
3 Birleşmiş Milletler sisteminde insan haklarının korunması:Koruma yöntemlerine genel bir bakış
  Ön Hazırlık: Turgut Tarhanlı, “Birleşmiş Milletler Örgütü ve İnsan Haklarının Korunmasına İlişkin başlıca usuller”, in: İnsan Hakları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2000, s. 407-437; Mesut Gülmez, Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması, TBB Yayını, Ankara 2004.
4 Her Türlü Irk Ayrımcılığına Karşı sözleşme ve koruma yöntemleri
  Ön Hazırlık: Mesut Gülmez, Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması, TBB Yayını, Ankara 2004; Ömer Anayurt, Avrupa İnsan Hakları Hukukunda Kişisel Başvuru Yolu, Seçkin, Ankara 2004
5 Medeni ve Siyasal haklar sözleşmesi ve koruma yöntemleri
  Ön Hazırlık: Mesut Gülmez, Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması, TBB Yayını, Ankara 2004; Ömer Anayurt, Avrupa İnsan Hakları Hukukunda Kişisel Başvuru Yolu, Seçkin, Ankara 2004
6 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel haklar sözleşmesi ve koruma yöntemleri
  Ön Hazırlık: Mesut Gülmez, Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması, TBB Yayını, Ankara 2004; Ömer Anayurt, Avrupa İnsan Hakları Hukukunda Kişisel Başvuru Yolu, Seçkin, Ankara 2004
7 Kadınlara kaşrı her türlü ayrımcılığın kaldırılmasına ilişkin sözleşme ve koruma yöntemleri
  Ön Hazırlık: Mesut Gülmez, Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması, TBB Yayını, Ankara 2004; Ömer Anayurt, Avrupa İnsan Hakları Hukukunda Kişisel Başvuru Yolu, Seçkin, Ankara 2004
8 İşkence ve her türlü insanlık dışı cezalandrımanın kaldırılmasına ilişkin sözleşme ve koruma yöntemleri
  Ön Hazırlık: Mesut Gülmez, Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması, TBB Yayını, Ankara 2004; Ömer Anayurt, Avrupa İnsan Hakları Hukukunda Kişisel Başvuru Yolu, Seçkin, Ankara 2004
9 bölgesel seviyede insan haklarının korunması
  Ön Hazırlık: Bozkurt Enver, İnsan Haklarının Korunmasında Uluslararası Hukukun Rolü, Seçkin Yayınevi, Ankara 2007.
10 bölgesel seviyede insan haklarının korunması: Avrupa sistemi
  Ön Hazırlık: Naz Çavuşoğlu, “Avrupa Konseyi: İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin Denetim Sistemi”, in: İnsan Hakları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2000, s. 456-478; Feyyaz Gölcüklü/Şeref Gözübüyük, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Turhan, Ankara 2007.
11 Avrupa İnsna Hakları Sözleşmesinin niteliiği ve kapsamı
  Ön Hazırlık: Feyyaz Gölcüklü/Şeref Gözübüyük, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Turhan, Ankara 2007; Ömer Anayurt, Avrupa İnsan Hakları Hukukunda Kişisel Başvuru Yolu, Seçkin, Ankara 2004; Ayhan Döner, İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması ve Avrupa Sistemi, Seçkin, Ankara 2003.
12 Sözleşme ile getirilen koruma mekanizmasının incelenmesi
  Ön Hazırlık: Feyyaz Gölcüklü/Şeref Gözübüyük, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Turhan, Ankara 2007; Ömer Anayurt, Avrupa İnsan Hakları Hukukunda Kişisel Başvuru Yolu, Seçkin, Ankara 2004
13 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargısı ve karar alma süreci
  Ön Hazırlık: Ömer Anayurt, Avrupa İnsan Hakları Hukukunda Kişisel Başvuru Yolu, Seçkin, Ankara 2004.
14 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarının yerine getirilmesi
  Ön Hazırlık: Feyyaz Gölcüklü/Şeref Gözübüyük, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Turhan, Ankara 2007; Ömer Anayurt, Avrupa İnsan Hakları Hukukunda Kişisel Başvuru Yolu, Seçkin, Ankara 2004
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme 3
2 Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme 2
3 Güncel uluslararası politika konu ve sorunlarını siyasi tarih olayları ile yorumlayabilme 2
4 Güncel uluslararası ilişkiler olaylarını uluslararası hukuk kuralları ile yorumlayabilme 5
5 Ekip ile çalışmayı bilen, gerektiği yerde sorumluluk alabilen, özgüvenli, tartışma kültürü olan vizyon sahibi bireyler olma 4
6 Geliştirdiği fikir ve düşünceleri Türkçe’yi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi bir şekilde sunabilen, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati yeteneğine sahip olmayı sağlayabilme 2
7 Sadece resmi kurumlarda çalışma becerisi kazanmış değil aynı zamanda özel sektörde de bilgi ve donanımını kullanarak yükselme becerisi sahibi olma 2
8 Bilgi üretmek ve bilgi edinmek için gerekli araştırmacı ruhu kazanmak yanında bilgiye ulaşmada kullanılacak bilimler metodları uygulama becerisine sahip olma 3
9 Ürettiği bilgiyi uygun bilimsel yöntemler ile tüm dünya ile paylaşma isteği ve yeteneğini kazanmış olma 2
10 Yaygın yabancı diller yanında bölgesel dillere ve kültürleri yabancı olmama 3
11 Uluslararası ilişkiler disiplini altında mesleki ve bilimsel etik davranışlarına bağlı olma 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 6 72
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Mesut Gülmez, Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması, TBB Yayını, Ankara 2004. Ömer Anayurt, Avrupa İnsan Hakları Hukukunda Kişisel Başvuru Yolu, Seçkin, Ankara 2004 Bozkurt Enver, İnsan Haklarının Korunmasında Uluslararası Hukukun Rolü, Seçkin Yayınevi, Ankara 2007. Feyyaz Gölcüklü/Şeref Gözübüyük, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Turhan, Ankara 2007. İnsan Hakları, (Kolektif) Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2001.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)