Ders Adı Kafkasya Gelişmeleri ve Türkiye
Ders Kodu 02UAI5102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Kafkasya azınlıklarının öğrenilmesi Kafkasyanın Türk dış politikasına etkisinin bilinmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Uluslararası hukuk ve güncel azınlık rejimine göre Kafkaslardaki azınlıklar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kafkasya'daki azınlıkların durumlarının açıklanması Kafkaslardaki durumun Türk dış politikasına etkisinin tartışılması
Dersin Amacı Uluslararası azınlık rejimi çerçevesinde Kaflkaslardaki azınlıkların korunmasının açıklanması ve ihlallerin ortaya konulması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 azınlık tanımları
2 azınlık haklarının tarihsel gelişimi
3 1990 öncesinde Kafkasya'daki azınlıklar
4 1990 sonrasında Kafkasya'daki azınlıklar
5 Kafkasya'daki azınlıklar
6 Rusya Federasyonu'ndaki azınlıklar
7 Rusya Federasyonu'ndaki azınlıklar
8 Azeybaycan'daki azınlıklar
9 Azeybaycan'daki azınlıklar
10 Ermenistan'daki azınlıklar
11 Ermenistan'daki azınlıklar
12 Gürcistan'daki azınlıklar
13 Gürcistan'daki azınlıklar
14 Karşılıklı etkileşim ve reform çalışmaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme 2
2 Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme 2
3 Güncel uluslararası politika konu ve sorunlarını siyasi tarih olayları ile yorumlayabilme 3
4 Güncel uluslararası ilişkiler olaylarını uluslararası hukuk kuralları ile yorumlayabilme 2
5 Ekip ile çalışmayı bilen, gerektiği yerde sorumluluk alabilen, özgüvenli, tartışma kültürü olan vizyon sahibi bireyler olma 1
6 Geliştirdiği fikir ve düşünceleri Türkçe’yi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi bir şekilde sunabilen, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati yeteneğine sahip olmayı sağlayabilme 1
7 Sadece resmi kurumlarda çalışma becerisi kazanmış değil aynı zamanda özel sektörde de bilgi ve donanımını kullanarak yükselme becerisi sahibi olma 3
8 Bilgi üretmek ve bilgi edinmek için gerekli araştırmacı ruhu kazanmak yanında bilgiye ulaşmada kullanılacak bilimler metodları uygulama becerisine sahip olma 2
9 Ürettiği bilgiyi uygun bilimsel yöntemler ile tüm dünya ile paylaşma isteği ve yeteneğini kazanmış olma 2
10 Yaygın yabancı diller yanında bölgesel dillere ve kültürleri yabancı olmama 2
11 Uluslararası ilişkiler disiplini altında mesleki ve bilimsel etik davranışlarına bağlı olma 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 3 36
Ödevler 2 20 40
Sunum 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 188    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu KURUBAS.E, Asimilasyondan Tanınmaya., Asil Yayınevi 2004, Ankara, Türkiye ARSAVA, F. Azınlık Kavramı ve Azınlık Haklarının Uluslarası Belgelerde Korunması, AÜSBF Yayınları, 1993, Ankara, Türkiye ÇAVUŞOĞLU, N. Uluslararası Azınlık Hakları Hukukunda Azınlık Hakları, Su Yayınları, 2001, İstanbul, Türkiye
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)