Ders Adı Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni
Ders Kodu 02UAI5103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Küreselleşme nedir? Küreselleşme sürecinin tarihsel gelişimi Küreselleşme sürecinin etki alanları Küreselleşme ulus devlet ilişkisi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Küreselleşme sürecini tanımlama ve farklı yaklaşımların incelenmesi. Küreselleşme süreci ile birlikte oluşan yeni dünya yapılanması hakkında bilgilendirme.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı 1989 sonrası dünyada meydana gelen gelişmeler sonucunda oluşan "tek kutuplu dünya" hakkında bilgi edinilmesi, küreselleşmenin siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel açılardan dünya ülkelerini nasıl etkilediği, küreselleşme üzerine yapılan teorik tartışmaların neler olduğunun kavranılması, küreselleşmenin ulus-devlet sisteminde yarattığı sorunlar ve liberalizmin yaygınlaşması incelenecektir
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Küreselleşme nedir?
  Ön Hazırlık: Aktel, Mehmet; Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi, Asil Yayın Dağıtım, Ankara–2003. Robertson, R. ;Globalization, Sage, London-1992.
2 Küreselleşmenin tarihsel gelişimi
  Ön Hazırlık: Aktel, Mehmet; Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi, Asil Yayın Dağıtım, Ankara–2003.
3 Küreselleşmenin etki alanları ve teorik tartışmalar
  Ön Hazırlık: Aktel, Mehmet; Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi, Asil Yayın Dağıtım, Ankara–2003. Gıdens, A.; Modernliğin Sonuçları, Ayrıntı Yayınları, İstanbul-1994. Hall, S. (1995) "Yerel ve Küresel", Mürekkep, no 3–4.
4 Küreselleşme ulus devlet ilişkisi
  Ön Hazırlık: Bauman, Zygmunt; Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları, Çev. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul–1999. Çınar, M.; "Küresel Sermaye ve Ulus-Devlet Üzerine Etkileri", Toplum ve Bilim, No. 62., 1993
5 Dönemin Başlıca Gelişmeleri
  Ön Hazırlık: Wallerstein, I. "World System Analysis", A. Giddens ve J. H. Turner (ed.), Social Theory Today, Polity, Cambridge-1987
6 "Tek Kutuplu dünya"nın ortaya çıkmasına yol açan olaylar
  Ön Hazırlık: Tıryakıan, E. D. (1994), "The New Worlds and Sociology: An Overview", International Sociology, cilt. 9, no. 2.
7 İki Almanya'nın Birleşmesi
  Ön Hazırlık: Tıryakıan, E. D. (1994), "The New Worlds and Sociology: An Overview", International Sociology, cilt. 9, no. 2.
8 Doğu Bloku'nun Yıkılması
  Ön Hazırlık: Sander,Oral; Siyasi Tarih (1918-1994), İmge Kitabevi Yayınları, Tarih Dizisi, İstanbul-2005.
9 Sovyetler Birliği'nin Dağılması
  Ön Hazırlık: Sander,Oral; Siyasi Tarih (1918-1994), İmge Kitabevi Yayınları, Tarih Dizisi, İstanbul-2005.
10 NATO'nun Yeni Görünümü
  Ön Hazırlık: Sander,Oral; Siyasi Tarih (1918-1994), İmge Kitabevi Yayınları, Tarih Dizisi, İstanbul-2005.
11 Irak Savaşı
  Ön Hazırlık: Sander,Oral; Siyasi Tarih (1918-1994), İmge Kitabevi Yayınları, Tarih Dizisi, İstanbul-2005.
12 Sorunların küreselleşmesi
  Ön Hazırlık: Sander,Oral; Siyasi Tarih (1918-1994), İmge Kitabevi Yayınları, Tarih Dizisi, İstanbul-2005.
13 Uluslararası alanda ortaya çıkan yeni aktörler
  Ön Hazırlık: Sander,Oral; Siyasi Tarih (1918-1994), İmge Kitabevi Yayınları, Tarih Dizisi, İstanbul-2005.
14 1980'li ve 1990'lı yıllarda küreselleşme: Tek Kutupluluk, Liberalizmin Yükselişi ve Ulus-Devlet Sorunu
  Ön Hazırlık: Sander,Oral; Siyasi Tarih (1918-1994), İmge Kitabevi Yayınları, Tarih Dizisi, İstanbul-2005.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme 3
2 Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme 3
3 Güncel uluslararası politika konu ve sorunlarını siyasi tarih olayları ile yorumlayabilme 4
4 Güncel uluslararası ilişkiler olaylarını uluslararası hukuk kuralları ile yorumlayabilme 1
5 Ekip ile çalışmayı bilen, gerektiği yerde sorumluluk alabilen, özgüvenli, tartışma kültürü olan vizyon sahibi bireyler olma 2
6 Geliştirdiği fikir ve düşünceleri Türkçe’yi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi bir şekilde sunabilen, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati yeteneğine sahip olmayı sağlayabilme 3
7 Sadece resmi kurumlarda çalışma becerisi kazanmış değil aynı zamanda özel sektörde de bilgi ve donanımını kullanarak yükselme becerisi sahibi olma 4
8 Bilgi üretmek ve bilgi edinmek için gerekli araştırmacı ruhu kazanmak yanında bilgiye ulaşmada kullanılacak bilimler metodları uygulama becerisine sahip olma 2
9 Ürettiği bilgiyi uygun bilimsel yöntemler ile tüm dünya ile paylaşma isteği ve yeteneğini kazanmış olma 2
10 Yaygın yabancı diller yanında bölgesel dillere ve kültürleri yabancı olmama 1
11 Uluslararası ilişkiler disiplini altında mesleki ve bilimsel etik davranışlarına bağlı olma 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 1 10
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 30 30
Sunum 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu ders içeriğinde belirtilen kaynaklar
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)