Ders Adı Uluslararası İktisadi Entegrasyonlar
Ders Kodu 02UAI5104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-) Uluslararası ekonomik ilişkileri bilgi sahibi olma 2-) Uluslararası iktisadi entegrasyonlar 3-) Avrupa Birliği
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İktisadi entegrasyon teorileri, iktisadi entegrasyon kapsamı ve amaçları, iktisadi entegrasyon biçimleri, iktisadi entegrasyonlar ve GATT/WTO kuralları, iktisadi entegrasyon amaçlı uluslararası kuruluşlar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Uluslararası ekonomik bütünleşme teorisini öğrenmek ve tarihsel ve güncel ekonomik bütünleşme örneklerini anlamak
Dersin Amacı Uluslararası ekonomik ilişkiler, Uluslararası iktisadi kuruluşlar ve uluslararası iktisadi entegrasyonlar hakkında bilgi sahibi olmak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Uluslararası Ekonomik Bütünleşme genel yaklaşım
  Ön Hazırlık: BALKIR, C. ve M. DEMİRCİ, Uluslararası Ekonomik Bütünleşme ve Avrupa Topluluğu, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1989.
2 Uluslararası Ekonomik Bütünleşme teorik bakış
  Ön Hazırlık: EL-AGRAA, A. M. ve A. J. JONES, Theory of Customs Unions, St. Martin’s Press, New York, 1981
3 Uluslararası Ekonomik Bütünleşmede bölgesel uygulamaların tarihi süreci
  Ön Hazırlık: GÜRAN, N., Uluslararası Ekonomik Bütünleşme ve Avrupa Birliği, Anadolu Matbaacılık, 2. Baskı, İzmir, 2002.
4 Tarihsel örnek COMECON
  Ön Hazırlık: EL-AGRAA, A. M. ve A. J. JONES, Theory of Customs Unions, St. Martin’s Press, New York, 1981
5 Uluslararası Ekonomik Bütünleşmede Güncel bölgesel uygulamalar
  Ön Hazırlık: ERTÜRK, E., Uluslararası İktisat Teori Politika İktisadi Birleşmeler Uluslararası Parasal İlişkiler, Ekin Kitabevi, İstanbul, 1996.
6 Kuzey Amerika örneği; NAFTA
  Ön Hazırlık: BALKIR, C. ve M. DEMİRCİ, Uluslararası Ekonomik Bütünleşme ve Avrupa Topluluğu, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1989.
7 Güneydoğu Asya Örneği
  Ön Hazırlık: BALKIR, C. ve M. DEMİRCİ, Uluslararası Ekonomik Bütünleşme ve Avrupa Topluluğu, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1989.
8 Avrupa Birliği
  Ön Hazırlık: PAKSOY, H. M. ve S. PAKSOY, Ekonomik Bütünleşmeler ve Avrupa Birliği (Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri), Özdal Matbaacılık, Şanlıurfa, 2000.
9 Avrupa Birliği
  Ön Hazırlık: PAKSOY, H. M. ve S. PAKSOY, Ekonomik Bütünleşmeler ve Avrupa Birliği (Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri), Özdal Matbaacılık, Şanlıurfa, 2000.
10 Avrupa birliği ve genişleme süreci
  Ön Hazırlık: SWANN, D., European Economic Integration, Edwar Elgar, Cheltenham-UK / Brookfield-US, 1996.
11 Avrupa birliği ve genişleme süreci
  Ön Hazırlık: SWANN, D., European Economic Integration, Edwar Elgar, Cheltenham-UK / Brookfield-US, 1996.
12 Avrupa Birliği ve Türkiye
  Ön Hazırlık: SWANN, D., European Economic Integration, Edwar Elgar, Cheltenham-UK / Brookfield-US, 1996.SWANN, D., European Economic Integration, Edwar Elgar, Cheltenham-UK / Brookfield-US, 1996.
13 Avrupa Birliği ve Türkiye
  Ön Hazırlık: SWANN, D., European Economic Integration, Edwar Elgar, Cheltenham-UK / Brookfield-US, 1996.
14 Karşılıklı etkilenme ve reform çalışmaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme 0
2 Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme 0
3 Güncel uluslararası politika konu ve sorunlarını siyasi tarih olayları ile yorumlayabilme 0
4 Güncel uluslararası ilişkiler olaylarını uluslararası hukuk kuralları ile yorumlayabilme 0
5 Ekip ile çalışmayı bilen, gerektiği yerde sorumluluk alabilen, özgüvenli, tartışma kültürü olan vizyon sahibi bireyler olma 0
6 Geliştirdiği fikir ve düşünceleri Türkçe’yi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi bir şekilde sunabilen, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati yeteneğine sahip olmayı sağlayabilme 0
7 Sadece resmi kurumlarda çalışma becerisi kazanmış değil aynı zamanda özel sektörde de bilgi ve donanımını kullanarak yükselme becerisi sahibi olma 0
8 Bilgi üretmek ve bilgi edinmek için gerekli araştırmacı ruhu kazanmak yanında bilgiye ulaşmada kullanılacak bilimler metodları uygulama becerisine sahip olma 0
9 Ürettiği bilgiyi uygun bilimsel yöntemler ile tüm dünya ile paylaşma isteği ve yeteneğini kazanmış olma 0
10 Yaygın yabancı diller yanında bölgesel dillere ve kültürleri yabancı olmama 0
11 Uluslararası ilişkiler disiplini altında mesleki ve bilimsel etik davranışlarına bağlı olma 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 6 72
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Yukarıda belirtilen eserler
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)