Ders Adı Uluslararası Sermaye Hareketleri
Ders Kodu 02UAI5105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-levent aytemiz
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Dünya ekonomisinin işleyişini anlama Uluslar arası ilişkilerin ekonomik boyutunu öğrenme Küreselleşme ve Uluslar arası ilişkilerin evrimi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Küreselleşme ve sermayenin uluslar arsılaşması , Uluslararası finansal piyasalar ve Uluslar arası Ekonomik kuruluşlar ve işleyişleri , dünya ekonomisi ve ekonomik krizler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Küresel ekonomik işleyişi açıklamak Uluslararası ilişkilerin ekonomik boyutunu incelemek
Dersin Amacı Küreselleşme ve sermayenin uluslar arsılaşması çerçevesinde Uluslararası finansal piyasalar ve Uluslar arası Ekonomik kuruluşlar hakkında bilgilendirmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Sanayileşme Sorunu ve Dış Ticaret Politikaları
  Ön Hazırlık: Cem Alpar ve M.Tuba Ongun (1985) Dünya Ekonomisi ve Uluslar arası Ekonomik Kuruluşlar sf. 45-90
2 Sanayileşme Sorunu ve Dış Ticaret Politikaları
  Ön Hazırlık: Cem Alpar ve M.Tuba Ongun (1985) Dünya Ekonomisi ve Uluslar arası Ekonomik Kuruluşlar sf. 91-135
3 Uluslararası parasal sorunlar ve IMF
  Ön Hazırlık: Cem Alpar ve M.Tuba Ongun (1985) Dünya Ekonomisi ve Uluslar arası Ekonomik Kuruluşlar sf. 139-145
4 Uluslararası parasal sorunlar ve IMF
  Ön Hazırlık: Cem Alpar ve M.Tuba Ongun (1985) Dünya Ekonomisi ve Uluslar arası Ekonomik Kuruluşlar sf. 146-166
5 Bölgesel Ticaretin Serbestleşmesi (Ekonomik Entegrasyonlar)
  Ön Hazırlık: Cem Alpar ve M.Tuba Ongun (1985) Dünya Ekonomisi ve Uluslar arası Ekonomik Kuruluşlar sf. 189-224
6 Dünya sermaye piyasası
  Ön Hazırlık: John Williamson (1983) The open Economy and the World Economy sf. 315-332
7 Küreselleşme ve uluslar arası sermaye
  Ön Hazırlık: Josph E. Stiglitz,(2002) Küreselleşme-Büyük Hayal Kırıklığı, Plan b Yayınları. Sf. 25-75
8 Uluslararası sermaye ve yeni dünya düzeninin doğuşu
  Ön Hazırlık: Josph E. Stiglitz,(2002) Küreselleşme-Büyük Hayal Kırıklığı, Plan b Yayınları. Sf. 111-241
9 Uluslararası sermaye ve yeni dünya düzeninin doğuşu
  Ön Hazırlık: Josph E. Stiglitz,(2002) Küreselleşme-Büyük Hayal Kırıklığı, Plan b Yayınları. Sf. 111-241
10 Sermayenin Uluslar arsılaşması ve Teknoloji Transferi
  Ön Hazırlık: Cevdet Erdost (1982), Sermayenin Uluslar arsılaşması ve Teknoloji Transferi,
11 Küreselleşme ve uluslar arası sermaye
  Ön Hazırlık: Fikret Şenses (2001) Küreselleşmenin Öteki Yüzü Yoksulluk, , İletişim Yayınları.
12 Küreselleşme ve Finansal Krizler
  Ön Hazırlık: Mahfi Eğilmez (2009),Küresel Finans Krizi, Remzi Kitabevi.
13 Küreselleşme ve Finansal Krizler
  Ön Hazırlık: Ernest Mandel (2005) Uluslararsı Ekonomide İkinci Kriz, , Koral Yayınları
14 Karşılıklı etkilenme ve reform çalışmaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme 0
2 Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme 0
3 Güncel uluslararası politika konu ve sorunlarını siyasi tarih olayları ile yorumlayabilme 0
4 Güncel uluslararası ilişkiler olaylarını uluslararası hukuk kuralları ile yorumlayabilme 0
5 Ekip ile çalışmayı bilen, gerektiği yerde sorumluluk alabilen, özgüvenli, tartışma kültürü olan vizyon sahibi bireyler olma 0
6 Geliştirdiği fikir ve düşünceleri Türkçe’yi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi bir şekilde sunabilen, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati yeteneğine sahip olmayı sağlayabilme 0
7 Sadece resmi kurumlarda çalışma becerisi kazanmış değil aynı zamanda özel sektörde de bilgi ve donanımını kullanarak yükselme becerisi sahibi olma 0
8 Bilgi üretmek ve bilgi edinmek için gerekli araştırmacı ruhu kazanmak yanında bilgiye ulaşmada kullanılacak bilimler metodları uygulama becerisine sahip olma 0
9 Ürettiği bilgiyi uygun bilimsel yöntemler ile tüm dünya ile paylaşma isteği ve yeteneğini kazanmış olma 0
10 Yaygın yabancı diller yanında bölgesel dillere ve kültürleri yabancı olmama 0
11 Uluslararası ilişkiler disiplini altında mesleki ve bilimsel etik davranışlarına bağlı olma 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 6 72
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Yukarıda belirtilen eserler
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)