Ders Adı Avrupa Birliği Hukuku
Ders Kodu 02UAI5106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Selim KAnat
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları AB Hukukunun kaynaklarını bilme AB Hukukunun özelliklerini bilme Avrupa Birliği?nin yapısını kavrama
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Avrupa Bütünleşmesinin Tarihsel Gelişimi, Avrupa Birliği?nin Yapısı, Avrupa Birliği kurumsal yapısının özellikleri, AB Hukukunun kaynakları, AB Hukukunun özellikleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Avrupa Birliği hukukunun yapısını açıklamak Avrupa Birliği kurumlarını öğretmek
Dersin Amacı Avrupa Birliği hukukunun kaynaklarını, özelliklerini ve gelişimini öğretmektir
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Avrupa Bütünleşmesinin Tarihsel Gelişimi
  Ön Hazırlık: Ercüment Tezcan, Avrupa Birliği Kurumlar Hukuku, Usak Yayınları, Ankara 2005; Enver Bozkurt, Avrupa Birliği Hukuku, Asil, Ankara 2008.
2 Avrupa Birliği’nin Genişleme Süreci
  Ön Hazırlık: Ercüment Tezcan, Avrupa Birliği Kurumlar Hukuku, Usak Yayınları, Ankara 2005; Enver Bozkurt, Avrupa Birliği Hukuku, Asil, Ankara 2008
3 Avrupa Birliği’nin Kurumsal Yapısı
  Ön Hazırlık: Ercüment Tezcan, Avrupa Birliği Kurumlar Hukuku, Usak Yayınları, Ankara 2005; Enver Bozkurt, Avrupa Birliği Hukuku, Asil, Ankara 2008, Hacı Can, Avrupa Birliği’nin Yönetsel Yapısı ve Türkiye, Adalet, Ankara 2009.
4 AB Hukukunun Kaynakları: Asli Kaynaklar
  Ön Hazırlık: Hacı Can, Avrupa Birliği'nin Kurucu Andlaşmalar, Adalet, Ankara 2009; Enver Bozkurt, Avrupa Birliği Hukuku, Asil, Ankara 2008
5 AB Hukukunun Kaynakları: İkincil Kaynaklar
  Ön Hazırlık: Hakan Taşdemir, Avrupa Birliği Hukuku Ders Notları, Gazi, Ankara 2009; Enver Bozkurt, Avrupa Birliği Hukuku, Asil, Ankara 2008
6 AB Hukukunun Kaynakları: Adalet Divanı Tarafından Tanınan Hukukun Genel İlkeleri
  Ön Hazırlık: Ercüment Tezcan, Avrupa Birliği Komisyonu, Usak, Ankara 2007
7 AB Hukukunun Özellikleri
  Ön Hazırlık: Şeref Ünal, Avrupa Birliği Hukukuna Giriş, Yetkin, Ankara 2007.
8 AB Yargı Düzeni: Avrupa Topluluğu Adalet Divanı
  Ön Hazırlık: Mehmet Emin Akgül, Avrupa Birliği Adalet Divanının Yargı Yetkisi, Yetkin, Ankara 2008; Ozan Değer, Avrupa Kamu Hukuku Düzeninde Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Arasındaki Yargı Yetkisi Sorunu, Turhan, Ankara 2009
9 AB Yargı Düzeni: Avrupa Topluluğu Adalet Divanı
  Ön Hazırlık: Mehmet Emin Akgül, Avrupa Birliği Adalet Divanının Yargı Yetkisi, Yetkin, Ankara 2008; Ozan Değer, Avrupa Kamu Hukuku Düzeninde Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Arasındaki Yargı Yetkisi Sorunu, Turhan, Ankara 2009
10 İlk Derece Mahkemesi
  Ön Hazırlık: Kamuran Reçber, Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi, Ezgi, İstanbul 2002
11 Ulusal Hukuk Düzenleri İle AB Hukuk Düzeni Arasındaki İlişkiler
  Ön Hazırlık: Enver Bozkurt, Avrupa Birliği Hukuku, Asil, Ankara 2008, Şeref Ünal, Avrupa Birliği Hukukuna Giriş, Yetkin, Ankara 2007.
12 İşbirliği İlişkileri
  Ön Hazırlık: Enver Bozkurt, Avrupa Birliği Hukuku, Asil, Ankara 2008, Şeref Ünal, Avrupa Birliği Hukukuna Giriş, Yetkin, Ankara 2007.
13 Çatışma/İhtilaf İlişkileri
  Ön Hazırlık: Enver Bozkurt, Avrupa Birliği Hukuku, Asil, Ankara 2008, Şeref Ünal, Avrupa Birliği Hukukuna Giriş, Yetkin, Ankara 2007
14 Avrupa Birliğinde Temel Hak Koruması
  Ön Hazırlık: Sanem Baykal, AT Hukukunun Etkili Biçimde Uygulanması ve Bireysel Haklar, ATAUM, Ankara 2002; 8. Naz Çavuşoğlu, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Avrupa Topluluk Hukuku'nda temel hak ve hürriyetler üzerine, AÜSBF İnsan Hakları Merkezi, Ankara
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme 1
2 Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme 1
3 Güncel uluslararası politika konu ve sorunlarını siyasi tarih olayları ile yorumlayabilme 1
4 Güncel uluslararası ilişkiler olaylarını uluslararası hukuk kuralları ile yorumlayabilme 5
5 Ekip ile çalışmayı bilen, gerektiği yerde sorumluluk alabilen, özgüvenli, tartışma kültürü olan vizyon sahibi bireyler olma 2
6 Geliştirdiği fikir ve düşünceleri Türkçe’yi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi bir şekilde sunabilen, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati yeteneğine sahip olmayı sağlayabilme 3
7 Sadece resmi kurumlarda çalışma becerisi kazanmış değil aynı zamanda özel sektörde de bilgi ve donanımını kullanarak yükselme becerisi sahibi olma 3
8 Bilgi üretmek ve bilgi edinmek için gerekli araştırmacı ruhu kazanmak yanında bilgiye ulaşmada kullanılacak bilimler metodları uygulama becerisine sahip olma 2
9 Ürettiği bilgiyi uygun bilimsel yöntemler ile tüm dünya ile paylaşma isteği ve yeteneğini kazanmış olma 3
10 Yaygın yabancı diller yanında bölgesel dillere ve kültürleri yabancı olmama 4
11 Uluslararası ilişkiler disiplini altında mesleki ve bilimsel etik davranışlarına bağlı olma 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 6 72
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Yukarıda belirtilen eserler
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)